Opinie

Bruno Tobback over Bali, Kyoto en de Europese klimaatpolitiek

Op de VN-klimaatsconferentie van Bali in december hebben 190 landen beslist om de komende twee jaar intensief te onderhandelen over een nieuw klimaatverdrag om het huidige Kyotoprotocol in 2012 op te volgen. MO* sprak hierover met Bruno Tobback, op dat moment nog Belgisch minister van Milieu.
Opinie

Suharto: einde van een tijdperk

Op zondag 27 januri stierf de ex-president van Indonesië Suharto op 86 jarige leeftijd in Jakarta. Hiermee komt finaal een einde aan de verpersoonlijking van het autoritaire regime dat Indonesië van 1966 tot 1998 in zijn greep hield. Dit regime, aangeduid met de term Nieuwe Orde, was één van de langste militaire dictaturen van de 20ste eeuw in nota ...
Opinie

Het proces Abou Jahjah: waakzaamheid is geboden

De strafrechtelijke veroordeling, eind 2007, van AEL-leiders Ahmed Azzuz en Dyab Abou Jahjah moet iedereen verontrusten die begaan is met democratie en gerechtigheid. Het zware vonnis – 1 jaar effectieve celstraf en een schadevergoeding van meer dan 5.000 euro – komt er pas volle vijf jaar na de vermeende feiten, op basis van een bewijslast die op ...
Opinie

Verstoppertje rond kernwapens: GAME OVER

Minister van defensie De Crem heeft toegegeven dat er in Kleine Brogel kernwapens liggen. Hiermee is een publiek geheim, publiek en niet meer geheim. Vredesactie en Bomspotting hopen dat nu eindelijk de in 2005 gestemde resoluties van Kamer en Senaat, waarin gevraagd wordt om de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens binnen de NAVO op de agend ...
Opinie

Goma: asiel voor oorlogsmisdadiger?

Laurent Nkunda is het centrale struikelblok voor vrede in Oost-Congo. Moet deze oorlogsmidadiger dan maar asiel krijgen in het buitenland?
Opinie

Europa als motor van ontwikkelingssamenwerking

Op 16 januari 2008 werd bekendgemaakt dat België slechts 0,43 procent van zijn BBP heeft uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Nochtans wordt internationaal vooropgesteld dat dit minstens 0,7 procent van het BBP moet zijn tegen 2010. Maar onze excellenties hebben vandaag andere kopzorgen.
Opinie

Verontwaardigd over plannen Dewael

Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, lanceerde gisteren zijn plannen om een gesloten asielcentrum te bouwen voor gezinnen met kinderen. Nochtans wordt in het onderzoek van SumResearch, waartoe de minister zelf opdracht gaf, duidelijk gesteld dat opsluiting op zich nefast is voor kinderen. De detentieomstandigheden kunnen daar weinig aan ...
Opinie

België geen voortrekker in een globaal verbod van uraniumwapens

Op 5 december stemden 136 landen voor een VN-Resolutie die vraagt dat de VN-Secretaris-Generaal bij de lidstaten en bij internationale instellingen de visies opvraagt over de gezondheidseffecten van het gebruik van wapens die verarmd uranium bevatten. Een aantal NAVO-lidstaten stemden tegen.
Opinie

Moet Europa de vlaktaks invoeren?

Richard Murphy is directeur van Tax Research LLP. De analyse is gebaseerd op ‘A Flat Tax for the UK: The Implications of Simplification’, een werkstuk dat hij voor de Association of Chartered Certified Accountants produceerde.
Opinie

Beyond GDP werd Beyond Denial

Het was een opvallend fenomeen: twee dagen lang kwam de ene na de andere spreker tijdens de internationale Beyond GDP-conferentie in de zaal van het Europees Parlement in Brussel, 19 & 20 november 2007 openlijk verklaren dat men niet langer meer gelooft in het GDP/BNP (Bruto Nationaal Product) als een goede indicator voor welvaart/welzijn.
Opinie

Remember Semira

Staf De Wilde uit De Haan schreef een gedicht naar aanleiding van de Dag van de Migrant op dinsdag 18 december 2007.
Opinie

Wij willen onze zeg over Europa

Het Verdag van Lissabon herneemt de essentie van de Grondwet voor Europa In 2005 spraken 54,58% van de Fransen en 61,54% van de Nederlanders zich uit tegen het “Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa”. Spanje en Luxemburg stemden voor. Na twee jaar windstilte verklaarden de Europese staats- en regeringsleiders zich in juni 2007 akko ...

Pagina's