Nieuws

UNDP-rapport toont rampzalige gevolgen van aids in Afrika

Aids heeft de gemiddelde levensverwachting in vele landen ten zuiden van de Sahara doen dalen tot 40 jaar of minder, en is de oorzaak van de achteruitgang van de algemene menselijke ontwikkelingsindicatoren in dertien landen uit de regio. Dat stelt het vandaag (donderdag) in Brussel voorgestelde rapport van de UNDP, het Ontwikkelingsprogramma van d ...
Nieuws

Inheemse bevolking genegeerd op energieconferentie in Bonn

Vertegenwoordigers van inheemse bevolkinggroepen zijn afgelopen week uitgesloten van deelname aan de Internationale Conferentie over Duurzame Energie in Bonn. Ze waren slechts welkom als waarnemer, niet als deelnemer. We worden gewoon genegeerd, we krijgen de kans niet om onze visie duidelijk te maken, zegt Daniel Salau Rogei, afgevaardigde van de ...
Nieuws

Afrikanen verwachten geen nieuwe beloftes

Op de top van de G8 volgende week zullen opnieuw de gezichten van enkele Afrikaanse leiders te zien zijn. De kans dat zij nieuwe beloftes kunnen losweken bij de machtigen der aarde is zo goed als nihil.
Nieuws

“Tegen 2010 telt wereld 25 miljoen aidswezen”

Meer dan 13,4 miljoen kinderen jonger dan 15 jaar verloren hun moeder, vader of beide ouders aan aids, en in 2010 zal hun aantal zijn verdubbeld. Dat zegt Concord, een koepelorganisatie van meer dan 2000 Europese ontwikkelingsorganisaties. Terwijl het aantal nieuwe hiv-besmettingen in vele landen een plateau bereikt, moet wat betreft het probleem v ...
Nieuws

Tienerzwangerschappen levensgevaarlijk in West-Afrika

In de ontwikkelingslanden sterven elk jaar meer dan een miljoen borelingen omdat hun moeders veel te jong zijn om de zorg voor een kind op zich te nemen. Vooral in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara richten tienerzwangerschappen een slachting aan. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde 'State of the World's Mothers', een jaarlijks rapp ...
Nieuws

Te weinig geld voor ‘nultolerantie’ vrouwenbesnijdenis

Ondanks verhoogde inspanningen van ngo's en enkele Afrikaanse regeringen blijft het aantal vrouwenbesnijdenissen in de wereld nagenoeg gelijk, zo blijkt uit een rapport van de VS-dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (USAID). Vrouwenrechtenactivisten dringen aan op meer geld.
Nieuws

Rijke landen steeds minder happig op VN-vredesmissies in Afrika

De industrielanden nemen steeds minder deel aan internationale vredesmissies. Vooral Afrika lijdt daaronder, klagen de Verenigde Naties. Vice-secretaris-generaal van de VN Louise Frechette roept op tot “meer solidariteit tussen sterke, rijke landen en de relatief zwakke en arme landen.” De VN plannen net drie nieuwe vredesmissies in Afrika: in Ivo ...
Nieuws

'Afrika moet schuldaflossingen stopzetten'

Afrikaanse overheden kunnen het geld waarmee ze nu externe schulden terugbetalen beter gebruiken om hun landbouwsector te ontwikkelen, en Afrika moet overwegen zich terug te trekken uit de Wereldhandelsorganisatie. Die boodschap werd met vuur verdedigd tijdens een workshop met 300 Afrikaanse WSF-gangers.
Nieuws

Afrika wil geen nieuwe thema's in Cancun

De handelsministers van de Afrikaanse Unie (AU) roepen de Wereldhandelsorganisatie (WHO) op in september op de top van Cancun geen onderhandelingen rond nieuwe thema's aan te vatten, maar de ontwikkelingsaspecten van de bestaande verdragen centraal te stellen. Dat is de kern van een verklaring die de AU-ministers eind vorige week na een vergadering ...
Nieuws

Moslimland Guinee vatbaar voor dollar- en eurodiplomatie

Guinee neemt sinds 1 maart het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad voor, maar president Lansana Conte laat zich voorlopig niet verleiden tot uitspraken voor of tegen een oorlog in Irak. De stem van het West-Afrikaanse land kan doorslaggevend zijn in een stemming over een tweede VN-resolutie. Het is niet uitgesloten dat het straatarme land me ...

Pagina's