Video

Kleur je media, winnaar categorie Animatie

Kleur je media, een wedstrijd georganiseerd door VRT Diversiteit en mediarte.be, is een initiatief dat diversiteit in de media wil bevorderen door allochtone jongeren te stimuleren om te kiezen voor een studierichting die uitzicht biedt op een job in de media.In de categorie animatie haalde Nina Mertz, studente aan de MAD faculty, de hoofdprijs bin ...
Video

Sayon bamba zingt tegen vrouwenverminking

Maandag 6 februari 2012 was het werelddag tegen vrouwenbesnijdenis. Zangeres Sayon Bamba strijdt tegen de gruwelijke traditie die vooral in sommige Afrikaanse landen nog veel slachtoffers maakt. Sayon Bamba is oorspronkelijk van Guinee, waar nog altijd 80% van de vrouwen genitaal wordt verminkt.
Video

Beeldbrekers: Jan Blommaert over de heruitvinding van de samenleving

Wat is links en wat is rechts in het maatschappelijk debat over de multiculturele samenleving? Lezing door professor Jan Blommaert in het kader van de reeks ‘Beeldbrekers’, 20 september 2011, Pianofabriek, Sint-Gillis.Organisatie: Pianofabriek, Kif Kif, MO* en Masereelfonds. Met de steun van VGC.
Video

De opkomst van Azië: hoe en wanneer?

MO.be start deze week met de reeks Shifting Powers, waarin de veranderende wereldverhoudingen tegen het licht worden gehouden. Als eerste is de veelbesproken economische verschuiving van west naar oost aan de beurt. Wat zeggen de cijfers nu precies over de opkomst van China en de andere groeilanden? Wanneer verliest het westen haar economische domi ...
Video

Tine Danckaers over de opvangcrisis

Het is de laatste jaren een steeds weerkerend probleem. Zodra de temperatuur in België onder het nulpunt daalt, staan honderden mensen letterlijk in de kou. Het structurele gebrek aan opvang voor dakloze asielzoekers zorgt telkens weer voor schrijnende toestanden. MO* journaliste Tine Danckaers geeft meer uitleg over de situatie.
Video

Lady Edna Adan Ismail: vroedvrouwen trainen in Somaliland

De vijfenzeventigjarige Edna Adan Ismail was haar hele leven een voortrekker. Ze was de eerste Somalische met een diploma verpleegster en verloskundige en was, aan de zijde van haar man Mohammed Ibrahim Egal, first lady van zowel Somalië als van Somaliland.
Video

Servië en de EU: Duet met valse noten

Op de lentetop begin maart kan de Europese Raad aan Servië het kandidaat-lidmaatschap toekennen. In tegenstelling tot buurland Kroatië, dat in een referendum stemde voor toetreding tot de EU, is in Servië de steun voor Europese toetreding historisch laag.MO*journalist Kristof Clerix trok in december 2011 naar Belgrado en peilde er naar de Europese ...
Video

Eco-architectuur: Garbage Warrior

De documentaire Garbage Warrior schetst het portret van Micheal Reynolds, Amerikaans architect en voorloper op het gebied van eco-architectuur met zijn bedrijf Earthship Biotecture. Reynolds werkt sinds de jaren 70 aan zogenaamde earthships, woningen die onafhankelijk van distributienetwerken voor energie, water en afvalverwerking op een verantwoor ...
Video

Het gewelddadige leven in El Salvador

Guillermo Denaux, Wereldblogger vanuit El Salvador op MO.be, ging in mei en juni 2011 mee op pad met Marc Broere en Thomas Hurkxkens, journalisten van het Nederlandse Lokaalmondiaal. Marc en Thomas maakten in opdracht van Al Jazeera deze reportage over hoe het geweld van bendes deel uitmaken van het dagelijkse leven in El Salvador.Guiller ...
Video

Tegenlicht: Metamorfose van een crisis

Kort na aanvang van de financiële crisis van 2008 verzamelt de socioloog Manuel Castells op verzoek van de vermogende Gulbenkian Foundation in Lissabon een kleine groep van internationale topintellectuelen om zich heen om dieper over de crisis na te denken.
Video

Fish and Run

vzw Climaxi en vzw ‘t Uilekot maakten samen met Victoria Deluxe, Het Visserijblad en Friends of The Earth een documentaire over de Belgische vissers.De makers gingen mee vissen en tellen. Ze interviewden politici, vissers, wetenschappers, reders en dies meer. Ze filmden concerten en voorbijgangers en vroegen zich af of er nog voldoende vis is om de ...
Video

MO*lezing Esther Duflo: verslag van het debat

Op maandag 19 december vond in de Brusselse Beursschouwburg een MO*lezing plaats met de gerenommeerde Franse econome Esther Duflo. Samen met haar collega Abjhijit Banerjee schreef Duflo het boek ‘Arm & Kansrijk’ (oorspronkelijke titel: Poor Economics), waarin ze aantoont dat heel veel ontwikkelingswerk in de afgelopen tientallen jaren heeft gef ...

Pagina's