Gie Goris
Nieuws

België schrapt meer dan een half miljard euro in ontwikkelingsbudget

De Vlaamse koepel van de Noord-Zuidbeweging 11.11.11 trekt aan de alarmbel. In hun jaarlijks rapport over ontwikkelingssamenwerking tonen ze niet enkel dat België in de afgelopen jaren fors bezuinigde in de hulpuitgaven. Ze wijzen ook op het gebrek aan politieke visie, institutionele moed en flexibiliteit. Het kabinet van Ontwikkelingssamenwerking ...
Ben Farone/U.S. navy
Nieuws

Natuurrampen kostten economie deze eeuw al 2000 miljard

De totale economische kost van natuurrampen in de voorbije dertien jaar wereldwijd is bijna 2000 miljard euro. De Verenigde Naties waarschuwen voor een potentiële nieuwe economische crisis.
Syrië 12-12
Interview

Syrië 12-12: 'We maken wel degelijk een verschil'

Consortium Syrië 12-12 heeft na drie weken actievoeren 1.050.000 euro ingezameld. Een pak minder dan voor die van de ramp in Haïti, waar 25 miljoen euro voor gestort werd. Te ver weg, te politiek gevoelig: factoren die een breed gedragen solidariteit voorlopig in de weg lijken te staan.
CC DFID
Analyse

Islamitische hulpverlening

Dat de golfstaten een grote bijdrage leveren aan de mondiale hulpverlening is niet nieuw. Wel nieuw is dat westerse hulporganisaties steeds vaker samenwerken met de golfstaten. Dat zegt Jonathan Benthall, die voor het Universiteitscollege van Londen al jaren onderzoek doet naar islamitische hulpverlening. De westerse donorlanden staan onder grote f ...
Opinie

Help Syrië! Help wie?

De wereld kijkt machteloos toe hoe tienduizenden Syriërs sterven en hoe de toekomst van miljoenen burgers en van de natie zelf om zeep geholpen worden door de strijdende partijen. De actie 1212 probeert een stukje van die impasse op te heffen door ten minste humanitaire hulp te verschaffen. Maar welk Syrië wordt geholpen? En willen de Belgen hen we ...
Nieuws

Obama hervormt Amerikaans voedselagentschap ingrijpend

Ontwikkelingsorganisaties verwelkomen de plannen van de regering-Obama in het nieuwe begrotingsvoorstel om het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingshulp (Usaid) ingrijpend te veranderen.
Oxfam International
Nieuws

Nakend geldtekort voor hulp Syrische vluchtelingen

De Verenigde Naties (VN) waarschuwen dat het geld dat nodig is om levensnoodzakelijke hulp te bieden aan Syrische vluchtelingen snel opraakt. Tegen juni zouden de fondsen voor de operaties in Jordanië, waar het vluchtelingenaantal een half miljoen nadert, uitgeput zijn.
IPS
Nieuws

Ethiopië leidt de bamboerevolutie

Een overvloed aan bamboe en goede buitenlandse investeringen ontketenen een ware bamboerevolutie in Ethiopië. "We hebben wat de markt nodig heeft", zegt de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van dit opkomende Afrikaanse land.
IPS/Desmond Brown
Nieuws

Maatschappelijk middenveld wil inspraak in Groen Klimaatfonds

Het Groen Klimaatfonds moet de armste landen in staat stellen om de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan. Tijdens de bijeenkomst van de raad die vandaag in Berlijn van start gaat wordt protest verwacht van actiegroepen. Zij eisen meer inspraak.
Marco Dormino/ The United Nations
Nieuws

Dodelijke aardbevingen zullen fors toenemen deze eeuw

Het aantal dodelijke aardbevingen zal deze eeuw fors toenemen, voorspelt de Amerikaanse geologiedienst USGS. Ze ziet een verband met de bevolkingsgroei.
Amuka vzw
Interview

‘Er worden nog elke dag mensen vermoord in Goma’

Afgelopen zondag ondertekenden elf Afrikaanse landen het Congo-vredesakkoord in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. De betrokken landen besloten om zich niet meer te mengen in het conflict in Oost-Congo. Vooral Oeganda en Rwanda werden ervan beschuldigd de onrust in het gebied aan te stoken door de rebellen van M23 te steunen. MO* sprak met Elisa ...
Nieuws

VS willen voedselhulp hervormen

De Amerikaanse regering wil internationale voedselhulp efficiënter gaan organiseren en meer plaatselijk inkopen. Daarmee zou een einde komen aan marktverstoringen die worden veroorzaakt door de komst van grote hoeveelheden Amerikaans graan.

Pagina's