Nieuws

Indiase goudkoorts bedreigt economische groei

Indiase economen vrezen dat de neiging van hun landgenoten om massaal in goud te beleggen, de economische groei in hun land kan doen afnemen. Ook de handelsbalans verslechtert erdoor. Na olie is goud intussen al het belangrijkste importartikel in India.
Laurent KB
Analyse

Groene groei is inclusieve groei

‘Duurzame mijnbouw is volgens milieu-activisten een contradictio in terminis omdat er altijd bossen, bergen en lokale economieën vernietigd worden’, zegt Sunita Narain van het Centre for Science and Environment (CSE) in New Delhi. ‘Toch is de ontginning van natuurlijke rijkdommen onontbeerlijk voor de industriële ontwikkeling.’
MO*
Analyse

India: honger naar grond

Het Indiase parlement debatteert over een nieuwe wet op landonteigening. Dat was nodig, aangezien de huidige wet dateert van 1894, en dus nog sterk het stempel van koloniale toe-eigening draagt. De voorbije jaren waren er in India steeds meer conflicten over grond die door de overheid onteigend werd om plaats te maken voor mijnbouw en industrie. Vo ...
Reuters
Nieuws

Chinese groei verantwoordelijk voor Afrikaanse stroperij

De illegale jacht op olifanten in Afrika wordt gevoed door de Chinese economische groei. Dat blijkt uit een studie naar de ivoorhandel in twee grote Chinese steden.
Nieuws

Edelstenen tegen de taliban

Door de ontginning van edelstenen en andere waardevolle mineralen te stimuleren, wil de Pakistaanse overheid een economische toekomst bieden voor de jeugd in de woelige grensgebieden van Pakistan.  Ze hoopt op die manier jongeren weg te houden bij de taliban en andere gewapende groepen.
Nieuws

Bahrein recruteert ordediensten in Pakistan

De Bahreinse overheid adverteert in Pakistaanse kranten op zoek naar rekruten om de Nationale Garde te versterken na de aanhoudende protesten de voorbije maanden. Het land zou al inmiddels al zo'n 2.500 Pakistaanse rekruten hebben ingelijfd.
Nieuws

India begint aan 25ste kernreactor

Indiase bouwvakkers hebben vandaag (18 juli) het eerste beton gegoten voor een nieuwe kernreactor in de deelstaat Rajasthan. Volgens de krant The Hindu wordt op dezelfde plaats al de bouwput van nog een reactor gegraven, terwijl ook in andere delen van India nieuwe nucleaire installaties in de stellingen staan.
e-Magine Art
Nieuws

EU drijft producenten generische geneesmiddelen in elkaars armen

India blijft zich verzetten tegen Europese pogingen om zijn productie van generische geneesmiddelen aan banden te leggen. Experts vinden dat India moet reageren op de aanhoudende druk vanuit Europa door aansluiting te zoeken bij mogelijke bondgenoten als Brazilië.
Nieuws

Stakingen in Kazachstan breiden zich uit

Duizenden werknemers van olie- en gasbedrijven in Kazachstan staken al sinds mei. Oppositiegroepen steunen de stakingen inmiddels openlijk en de protesten zijn overgeslagen naar verschillende steden.
Nieuws

Kinderen riskeren hun leven voor smokkel

Aan de grens tussen Bangladesh en India wordt veel gesmokkeld door kinderen. Vaak worden ze opgepakt en dan fysiek of seksueel misbruikt door de Indiase grenstroepen.
Nieuws

Bengalese scheepsslopers trekken zich weinig aan van milieunormen

Ruim twee jaar geleden verbood het gerecht in Bangladesh de invoer van oude schepen die zwaar vervuild zijn. Maar volgens een plaatselijke milieuorganisatie blijven de slopers die grof geld verdienen met het ontmantelen van de uitgediende tankers en vrachtschepen, giftige oceaanreuzen binnenhalen.
Nieuws

Afrika wordt aantrekkelijker voor investeerders

Afgenomen bureaucratie en betere politieke omstandigheden maken Afrika ten zuiden van de Sahara aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders.

Pagina's