Wereldblog

Op de grens

Hier zit ik dan: links van me is Dominicaanse bodem, rechts Haïtiaans grondgebied. Een witte slagboom en een wankel ijzeren hek. De grens: een kruispunt van smokkel en mensenhandel, maar evenzeer ook ...
Wereldblog

Home Vatican brandt

Hoe cynisch kan het leven in Congo zijn... Gisteren postte ik mijn bijdrage over de levensomstandigheden in de studentenhomes. De foto die naast deze brief uit de wereld prijkt, toont één va de kamers ...
Wereldblog

Onder Lula blijven landlozen strijden voor grond en onderwijs

Na drie maanden in Brazilië ben ik nog niet echt in contact gekomen met extreme armoede, behalve dan de enkele clochards en straatkinderen in grote steden als São Paulo en Rio de Janeiro. Maar de stad ...
Wereldblog

Het leven zoals het is: studentenhome

Ik weet niet of u weleens een paar jaren heeft gesleten in een studentenhome… Ik niet, maar wanneer ik er op bezoek ging, was mijn indruk steeds dat het weliswaar bevorderlijk is voor je sociale conta ...
Wereldblog

Opleiding moerasbouw en veeteelt

CONADER, die de demobilisatie en re-integratie van ex-strijders moet coördineren, werkt voor het re-integratieluik samen met enkele partners. Deze partners werken op hun beurt weer met partners… Zo ko ...
Wereldblog

Bericht aan de bevolking

Het laatste half jaar meermaals gehoord op de radio, gelezen in de krant,...: 'Nota voor elke autoriteit in de staat: “Het is aan de autoriteiten om het goede voorbeeld te geven. Laat ons de anderen e ...
Wereldblog

Kadogo's in Kinshasa

Ik word voorgesteld aan een kleine, tengere jongeman in een wit hemd. Gisteren zag ik dezelfde man een beetje ingetogen zijn verhaal doen voor de camera. Het was het nieuws van acht uur. Onze disgenot ...
Wereldblog

Goud is meer waard dan water... of was het omgekeerd?

Een kind met een kaal hoofd en een graatmager lichaam staart naar een fijne waterstraal die uit de boden ontspringt. Daarbij staat de vraag “Moest je geen water kunnen drinken?” Deze stencil -die over ...
Wereldblog

Belgische choco

Belgische choco, zakdoeken uit den aldi, een GB ... echt zó exotisch lijkt Kinshasa nu ook weer niet. Toch zijn dit slechts een paar herkenbare kruiden in een soep die anders geurt en (na)smaakt. De s ...
Wereldblog

Re-integratie van vroegere soldaten en rebellen

De demobilisatie en re-integratie van ex-strijders is een cruciale fase in elk vredesproces. In het internationale discours rond post-conflictreconstructie neemt het thema een prominente plaats in. Wa ...
Wereldblog

Het seizoen van de interviews is aangebroken

Het tijdperk van de literatuur is voorbij, het seizoen van de interviews is weer aangebroken. Interviews hebben 1 voordeel ten opzichte van literatuur:er gebeurt al eens wat. Literatuur heeft dan weer ...
Wereldblog

Dames en heren, de koloniale tijd is niet veraf

In de eetzaal hangt een prikbord vol doodsprentjes die de heren en dames die hun leven gegeven hebben voor het geloof, onsterfelijk moeten maken. Voor en na elke maaltijd wordt er onder hun goedkeuren ...

Pagina's