Nieuws

Onderwijs kan kinderarbeid uitroeien

165 miljoen kinderen tussen vijf en veertien jaar verrichten kinderarbeid. Aangezien kinderarbeid een belangrijke barrière vormt voor onderwijskansen, staat de Werelddag tegen Kinderarbeid dit jaar in het teken van onderwijs.
Nieuws

Bestrijding mensenhandel vordert langzaam (rapport)

Mensenhandel blijkt moeilijk uit te roeien. Veel landen beginnen meer te ondernemen tegen de plaag, maar er duiken steeds nieuwe schandalen op. Onder meer garnalenkwekerijen in Thailand en houtskoolproducenten en suikerriettelers in Brazilië zetten het afgelopen jaar massaal arbeidskrachten in die van elders kwamen en onder dwang moesten werken. Da ...
Nieuws

‘Raad voor de Mensenrechten schendt persvrijheid’

De World Association of Newspapers (WAN) en World Editors Forum veroordelen de VN-Raad voor de Mensenrechten in een resolutie ‘omdat hij de vrijheid van meningsuiting ondermijnt om religieuze gevoeligheden te beschermen’.
IPS/John Rodsted
Nieuws

Akkoord rond verbod op clustermunitie

Meer dan 100 landen zijn het in Dublin eens geraakt over een verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. De 109 landen keuren het verdrag morgen (vrijdag) formeel goed, in december volgt de ondertekening ervan in Oslo.
Nieuws

"Hulpverleners en blauwhelmen verkrachten en misbruiken jonge meisjes"

Werknemers van hulporganisaties en VN-blauwhelmen bezondigen zich aan seksueel misbruik van kinderen in verschillende landen die te lijden hebben onder oorlogen en armoede. Dat blijkt uit een rapport van de kinderrechtenorganisatie Save The Children.
Nieuws

Sri Lanka uit VN-Mensenrechtenraad gewipt

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Sri Lanka woensdag (21 mei) als enige land niet herverkozen als lid van de VN-Mensenrechtenraad. Mensenrechtenorganisaties kraaien victorie.
Nieuws

VN maken positieve balans op van strijd tegen kindersterfte

Het gaat de goede kant op met de strijd tegen de kindersterfte in de wereld. 129 van de 191 landen met bruikbare data zijn op weg om de kindersterfte in 2015 met twee derde te verminderen tegenover 1990. Dat blijkt uit een balans die de kinderrechtenorganisatie Unicef heeft opgemaakt.
Nieuws

Birma houdt VN angstvallig buiten de deur

De Verenigde Naties boeken nauwelijks vooruitgang in hun contacten met de militaire leiders van het door een verwoestende cycloon getroffen Birma (Myanmar). Zowel op politiek als persoonlijk niveau zijn de contacten moeizaam.
A. Saint-Exup
Nieuws

De Kleine Prins icoon zestigste verjaardag Mensenrechten

Op 10 december vieren de Verenigde Naties (VN) de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Icoon hiervoor is de Kleine Prins van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry.
Nieuws

Inheemse volken bedreigd door biobrandstoffen

De groeiende vraag naar biobrandstoffen door rijke landen in de wereld zet inheemse bevolkingsgroepen onder zware druk. Hun land en bossen moeten plaatsmaken voor plantages voor biobrandstoffen, zegt de voorzitter van het Permanente Forum voor Inheemse Zaken van de VN.
Nieuws

De wereld wil een vrije pers

Acht op tien mensen ter wereld vindt het belangrijk dat media hun werk kunnen uitoefenen zonder controle van de overheid. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de publieke opinie rond persvrijheid.
Nieuws

Recordaantal ontheemden in de wereld

Eind 2007 waren 26 miljoen mensen op de vlucht binnen de grenzen van hun eigen land. Dat meldt het nieuwe jaarrapport van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), een internationale organisatie die sinds 1998 een databank over ontheemden bijhoudt.

Pagina's