Nieuws

Grote Europese ketens veroveren Thaise kleinhandel

De kleine Thaise handelaren protesteren tegen de steeds toenemende opkomst van grote voornamelijk Europese supermarktketens die de Thaise markt in hoog tempo inpalmen. Sinds de economische crisis van 1997 opende Thailand zijn markt om snel buitenlandse investeringen aan te trekken. Vandaag zijn er in Thailand al een honderdtal grote supermarkten, h ...
Nieuws

Afghaanse vluchtelingen keren terug

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingenvan de Verenigde Naties (UNHCR) waarschuwt dat de repatriëring van deAfghaanse vluchtelingen uit Pakistan in het gedrang komt. De operatie is degrootste vrijwillige repatriëring ooit: op het hoogtepunt huisvesttePakistan 2,3 miljoen Afghaanse vluchtelingen en daarvan is nu ongeveer eenmiljoen teruggekeerd ...
Nieuws

Deelstaten behandelen grote gezinnen als paria's

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven,hebben verscheiden Indiase deelstaten strafmaatregelen ingevoerd voorgezinnen die het aandurven meer dan twee kinderen te krijgen. Ze willendaarmee de bevolkingsgroei sneller onder controle krijgen. Vooral vrouwenworden getroffen door de sancties.
Nieuws

India ontdekt snellere tbc-kuur

Indische wetenschappers hebben ontdekt hoe zede duur van een kuur tegen tuberculose kunnen halveren. Een intensievetbc-kuur, ook wel DOTS genoemd, duurt volgens de normen van deWereldgezondheidsorganisatie (WGO) zes maanden. De therapie die werdontwikkeld in het Tuberculosis Research Centre in de zuidelijke stad Chennaizou de behandeling beperken t ...
Nieuws

Effect van Aziatische Bruine Wolk niet te vergelijken metbroeikasgassen

De Indische wetenschappers van INDOEX die dewereld eerder deze week attent maakten op een 'bruine wolk' van smog bovenAzië relativeren de impact van het fenomeen op het klimaat elders in dewereld. De smog van verbrandingspartikels veroorzaakt eenklimaatsverandering op lokaal niveau maar het effect ervan is niet tevergelijken met broeikasgassen. Het ...
Nieuws

Maleisië jaagt Indonesische illegalen het land uit

Migranten die illegaal vertoeven op Maleisischebodem hebben nog tot donderdag de tijd om hun boeltje te pakken en op tekrassen. Na 15 augustus riskeert iedereen die zonder papieren in Maleisiëwerkt immers een half jaar gevangenisstraf en zes zweepslagen. De nieuwedraconische immigratiewet in Maleisië zorgt voor een diplomatieke rel metbuurland Indo ...
Nieuws

'Landbezit of dood'

Ongeveer een miljoen boeren in het oosten van Pakistan eisen met steeds meer nadruk eigendomsrechten op akkers die hun families al sinds 1913 bewerken. De beweging heeft als slogan '(land)bezit of dood', en talrijke incidenten van de voorbije maanden maken duidelijk dat ze het menen.
Nieuws

Verenigde Arabische Emiraten willen af van kindslaafjes inkamelenraces

Vanaf 1 september mogen er geen kinderen meerworden ingezet als jockeys bij de populaire kamelenraces in de VerenigdeArabische Emiraten (VAE). Elk jaar komen honderden jongetjes uit Pakistan enBangladesh terecht in de gevaarlijke sport. Vaak gaat het om slaafjes diedoor mensensmokkelaars aan de eigenaars van renstallen zijn geleverd.
Nieuws

Vrede voor Nagaland komt dichterbij

Na jaren van ballingschap worden de leiders van de grootste rebellenbeweging in de Noordoost-Indiase deelstaat Nagaland binnenkort in New Delhi verwacht om een politieke oplossing te zoeken voor de oudste gewapende opstand in India. De belangrijkste rivaliserende guerrillagroep en enkele machtige politici in Nagaland en omstreken kunnen nog altijd ...
Nieuws

Pakistaanse ngo’s ongerust over plannen voor strengere controle

De duizenden niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in Pakistan maken zich zorgen over een wetsontwerp dat het toezicht op hun handel en wandel en vooral op hun financiën moet verscherpen. De hulporganisaties en mensenrechtengroepen vrezen dat de overheid de nieuwe wetgeving zal misbruiken om dissidente groepen in de pas te doen lopen. Maar de r ...
Nieuws

Thais verleren eigen taal

Meer dan 80 procent van de 63 miljoen inwonersvan Thailand spreekt Thai, en toch oordelen sommige Thais dat hun taalbedreigd is. Engels kleurt steeds meer conversaties, de dialecten raken inde verdrukking en ouders verstaan hun tieners nog nauwelijks omdat ze veelingewikkelde tonale nuances achterwege laten of bewust verdraaien.
Nieuws

Australië dumpt Azië voor VS in buitenlandse betrekkingen

Het Australië van premier John Howard lijkt na 11

Pagina's