Nieuws

Twee nieuwe kerncentrales voor Pakistan

De Pakistaanse regering staat op het punt omde bouw van twee nieuwe kerncentrales officieel goed te keuren. Dat zegt dathet Pakistaanse Comité voor Atoomenergie (PAEC), dat het gebruik vanAtoomenergie in Pakistan promoot. De bouw van de centrales zou nu snelbeginnen. De milieubeweging voelt zich op snelheid gepakt en vindt dat deregering beter eers ...
Nieuws

Mensenhandel in de lift door strengere migratieregels

Bijna 20 miljoen mensen die geboren zijn inLatijns-Amerika en de Cariben zijn uitgeweken naar het buitenland. Zeven optien van die migranten verblijven legaal of illegaal in de Verenigde Staten.Na Noord-Amerika tellen Spanje, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijkde grootste groepen Caribische en Latino-migranten. Dat bleek afgelopen weekop e ...
Nieuws

Harde opstelling Indonesisch leger kan vredesakkoord fnuiken

JAKARTA, 24 november (IPS) - Terwijl de belegering door het Indonesische leger van een rebellenkampement blijft duren, sijpelt de hoop op een nieuw vredesakkoord in de opstandige provincie Atjeh langzaam weg. De regering kondigde deze week aan dat ze op 9 december met de rebellen een akkoord zal sluiten over het eeuwige conflict. Door haar hardnekk ...
Nieuws

Economische status Amerikaanse inheemsen stijgt langzaam en onevenwichtig

Amerikanen van inheemse oorsprong blijven als groep helemaal onderaan de economische ladder. Toch viel er op een conferentie van de Amerikaanse centrale bank (FED) over manieren om de kapitaalstromen naar de 300 indianenreservaten te verbeteren ook positief nieuws te rapen. Sommige indianenstammen hebben genoeg inkomsten om zonder steun van buitena ...
Nieuws

Moordenaars premier Bishop blijven in cel

Het doek is eindelijk gevallen over de dood van Maurice Bishop, de premier van Grenada die in 1983 werd geëxecuteerd. Drie mannen zagen begin deze week hun celstraffen definitief bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie. De moord op Bishop was indertijd de aanleiding voor de omstreden Amerikaanse invasie van het eiland.
Nieuws

Schietpartij op middelbare school doet etnische spanningen in Trinidad toenemen

Een schietpartij op de prestigieuze Internationale School van Port of Spain heeft de spanningen tussen inwoners van Indiase en Afrikaanse origine op het Caribische eiland Trinidad hoog doen oplaaien. Zowel de Indiase als de Afrikaanse gemeenschap brengen het incident in verband met racistische motieven.
Nieuws

Regering maakt ook sociale schulden

Toen de regering op 14 november bekendmaakte dat zij haar schuld niet zou betalen, beklemtoonde minister vanEconomische Zaken Roberto Lavagna dat de regering van Eduardo Duhalde in deeerste plaats voldoende middelen wil voor sociale programma's ten gunste vande armen en de werklozen. Maar omdat de Wereldbank nu vermoedelijk ook geenvers geld ter be ...
Nieuws

Economische top zoekt uitweg uit Argentijnse impasse

In Brazilië ligt een Latijns-Amerikaansegrootmacht op de operatietafel. De economische, sociale en politiekeineenstorting van Argentinië is een van de agendapunten van deLatijns-Amerikaanse Zakentop die het Wereld Economisch Forum (WEF)organiseert en die vandaag (vrijdag) wordt afgesloten. De Argentijnseoverheid maakt de deelnemers duidelijk dat he ...
Nieuws

Vluchtelingen in Kampala en Nairobi worden systematischmisbruikt - HRW

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van VN en deKeniaanse en Oegandese overheid doen weinig om de 110.000 vluchtelingen inNairobi en Kampala te beschermen. Volgens Human Rights Watch (HRW) worden devluchtelingen die in de hoofdsteden verblijven vaak afgeranseld;gearresteerd en zelfs verkracht.
Nieuws

Toerisme moet groeipoot onder veilig Zuid-Afrikaworden

De timing kon niet slechter. DeZuid-Afrikaanse minister van Toerisme Valli Moosa opende gisteren inPolokwane de eerste nationale toerismeconferentie, gewijd aan de vraag hoehet land meer internationale bezoekers kan aantrekken, terwijl de recentedodelijke overvallen op enkele Britten het tegengestelde signaal geven. DeZuid-Afrikaanse overheid zegt ...
Nieuws

Israëlische troepen keren terug naar Bethlehem

Het waren drie relatief rustige maanden inBethlehem. De Palestijnen waren zelfs begonnen aan de restauratie van hetbeeld van de Maagd Maria in de buitenwijken. Het beeld kijkt uit op destraat die de Israëlische tanks normaal nemen als ze de stad binnenvallen.Na de zelfmoordaanval donderdag op een bus maakte de verdeelde stad zichklaar voor een nieu ...
Nieuws

Lariam-neurose in de VS

In De VS is een controverse ontstaan over denevenwerkingen van Lariam, een geneesmiddel tegen malaria dat af en toesterke hallucinaties en gevoelens van depressiviteit, angst, agressie enparanoia veroorzaakt. De storende bijwerkingen kregen betrekkelijk weinigaandacht tot vijf soldaten op de legerbasis van Fort Bragg in de Amerikaansestaat North-Ca ...

Pagina's