Structuur en werking van de WTO

In deze bijdrage krijgt u een minimumpakket droge, maar noodzakelijke informatie over structuur en werking van de WTO. De informatie komt zo goed als onversneden, zij het ingekort en vertaald, uit bro ...

Een voorgeschiedenis in kort bestek

Zowat 50 jaar geleden werd in Genève het eerste GATT-akkoord ondertekend. We gaan in vogelvlucht over deze halve eeuw geschiedenis heen.

De minst ontwikkelde landen en de WTO

Er lag een kleine smet op de vreugde van regeringsleiders die in 1994 na acht jaar onderhandelen in Marrakesj de slotakte van de Uruguay-ronde ondertekenden: aan de armste landen waren de baten van de ...

Hoe de WTO democratische principes met de voeten treedt

‘De Wereldhandelsorganisatie is geen supranationaal orgaan met extraterritoriale machten, en ze is ook niet van plan om dat te worden. Ze is geen politieagent die wereldwijd haar wil kan opleggen aan ...

Pijnpunten in de werking van de wereldhandelsorganisatie

In dit artikel signaleren we een aantal pijnpunten i.v.m. de werking en de impact van de Wereldhandelsorganisatie.

Globalisering en interculturele tentoonstellingen

Deze tijd van globalisering wordt -wat het cultuurwezen betreft- gekenmerkt door twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds zorgt de globalisering van de economie en van de structuren van macht, communi ...

Globale spanningen, creatieve processen en culturele identiteiten in glokale kunst

De tendens om belangrijke kwesties en problemen op een globale manier te benaderen is een onontkoombaar kenmerk geworden van onze twintigste eeuw. Intellectuele stromingen en politieke ideologieën of ...

Diversiteit, globalisering en de kunst van het overleven

'In den beginne was er kunst.' Onze voorouders onderscheidden zich van de dieren door het maken van gereedschappen. De handbijl van de jagende mensheid was het allereerste product van kunst uit de men ...

Het centrum ligt elders

Paradoxen gaan samen met kunst en zouden zelfs tot de essentiële kenmerken ervan kunnen worden gerekend. Kunst is dus fundamenteel paradoxaal. Sinds zeer lange tijd (eigenlijk sinds mensenheugenis) he ...

De onzichtbare anderen

De organisatoren van dit colloquium vroegen mij een uiteenzetting over ‘eigen verantwoordelijkheid en responsabilisering in solidariteit’. Ik meen dat men hieronder verstaat de verantwoordelijkheid va ...

De houding van het glokaal theater

Wat betekent de introductie van een term als 'glokaal' in de podiumkunsten in Vlaanderen? Is het de introductie van een nieuwe inhoud, een nieuwe artistieke beweging of een nieuwe beleidscategorie? Be ...

Afrikaans-Europese culturele betrekkingen en het ontwikkelingswerk in een 'globale' context

De hierna volgende fragmenten zijn ontleend aan een lezing die ik gaf op 10 december 1996 in Cotonou - Benin. De originele tekst handelde over de culturele confrontatie tussen Afrika en Europa en de e ...

Pagina's

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift