Mgr. Samuel Ruiz: de bevrijdende kracht van Heidense symbolen

De oorspronkelijke bewoners van de Amerikas hebben genoeg van betutteling, in welke mooie vorm die ook verpakt mag zijn. Het christendom mag niet de fout begaan te denken dat het die historische werk ...

De snelweg naar een volledig verbod op antipersoonsmijnen

Een volledig verbod op antipersoonsmijnen ligt binnen handbereik. Op nauwelijks vijf jaar tijd groeide wereldwijd een enorme bewustwording van het probleem van landmijnen en van de nood aan een algehe ...

Nike: winnen is belangrijker dan deelnemen

Elk jaar worden er in België zes miljoen sportschoenen verkocht. De productie van die kleinnoden gebeurt in Azië, maar de winsten gaan vooral richting VS. De absolute marktleider is Nike. 'Je wint noo ...
Analyse

Wapenhandel naar Bosnië-Herzegovina

De Amerikaanse president Clinton moest in maart van dit jaar toezien hoe zijn favoriete kandidaat voor het directeurschap van de CIA, Anthony Lake, zich moest terugtrekken na slopende en vernederende ...

Oog om oog, land om land

Conflictpreventie is 'in'. Academici, NGO's, en ambtenaren zijn zich meer dan ooit bewust van de noodzaak van het voorkomen van gewelddadige conflicten. Complexe 'early warning' of knipperlicht- syste ...

Een kostenschema van oorlog en vrede

Het is tijd dat er een duidelijke visie ontstaat op gewapende conflicten. Een beter besef van de kosten van het conflict hoort daarbij. Zo kunnen oorlogvoerders geconfronteerd worden met de boekhoudin ...

Conflictdynamiek in Afrika (1955-1995)

In het kader van het seminarie ‘Conflictdynamiek in Afrika (1955-95)’ werd door het Centrum voor Vredesonderzoek van de K.U.Leuven een poging ondernomen om op een systematische wijze de evolutie van g ...

Lichte wapens, zware kost

Als onderdeel van een Noord-Zuid Cahier over wapens en conflicten, wil deze bijdrage het belang verduidelijken van lichte wapens in vele aan de gang zijnde conflicten, en aantonen dat de aanwezigheid ...
Nieuws

Wapens voor de derde wereld

Het aankoopbeleid van de ontwikkelingslanden m.b.t. militair materiaal heeft een belangrijke ontwikkeling ondergaan sinds de periode van de dekolonialisering in de jaren vijftig en zestig. Naast deze ...

Naar een wereld zonder wapens

Deze bijdrage is bedoeld om - met de ogen van iemand die jarenlang in de vredesbeweging gewerkt heeft en nu in het Europees Parlement als stafmedewerker-specialist werkzaam is, een balans op te maken ...

De ontwapening van conflicten

De beginfase van het post-Koudeoorlogtijdperk was euforisch . Het nieuwe politieke discours was doorspekt met begrippen zoals nieuwe wereldorde, democratische vredesopbouw, pan- Europese veiligheidsge ...

Oorlog en politiek geweld in het post-koudeoorlogtijdperk

In de 20e eeuw zijn al meer dan 250 oorlogen gevoerd waarbij meer dan 109.746.000 doden vielen (1). Meer dan 200 daarvan grepen sinds de Tweede Wereldoorlog plaats, het merendeel in de Derde Wereld. H ...

Pagina's

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift