Nieuws

Onrust onder ngo's over VN-participatie

Grote niet-gouvernementele organisaties (ngo's)zijn ongerust over het voornemen van VN-secretaris-generaal Kofi Annan om derol van ngo's in de Verenigde Naties te herbekijken. Ze vrezen dat de VN zaltoegeven aan de druk van sommige landen om de 'civiele samenleving' weergrotendeels buiten te sluiten als de wereldorganisatie over gevoeligeonderwerpe ...
Nieuws

Moslims worden publieke vijand nummer één

Steeds meer moslims in Australië worden op straat geconfronteerd met woede-uitbarstingen van racistische Australiërs. Sinds de bomaanslag op de discotheek in Bali werden in Sydney alleen al meer dan 40 moslims op straat aangevallen, zegt Ken Moroney, die aan het hoofd staat van de politie in New South Wales. En dat is nog maar het topje van de ijsb ...
Nieuws

Leger gaat over de schreef bij offensief tegenmisdaad

Drie weken al voeren ongeveer 40.000 soldaten inBangladesh een grootscheeps offensief tegen de georganiseerde misdaad in hetland. Sinds 17 oktober zijn er in het kader van Operatie zuiver hart al3.500 verdachten gearresteerd en 600 illegale vuurwapens in beslag genomen.De misdaadcijfers zijn spectaculair gedaald. Maar inmiddels zijn er wel al18 arr ...
Nieuws

Terrorisme is nieuw economisch spookbeeld voor Asean

De Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten(Asean) heeft zondag bij de aanvang van haar achtste topbijeenkomst in deCambodjaanse hoofdstad Phnomh Penh met nadruk de gruwelijke terroristischeaanslagen op Bali en op de Filipijnen veroordeeld. Vijf jaar nadat eenfinanciële crisis zonder voorgaande de economieën in de regio op de proefstelde, lijkt nu ...
Nieuws

Mexicaanse boeren beven voor 2003

De 25 miljoen kleine Mexicaanse boerenvoelen zich in de steek gelaten door hun regering. Vanaf januari volgendjaar moet Mexico alle heffingen schrappen op de invoer van aardappelen,tarwe, appels, uien, koffie, kippen, kalfsvlees en nog veertien andereproducten uit de VS en Canada. Maar het kabinet van president Vicente Foxheeft nog altijd geen maat ...
Nieuws

Discussie over ontwikkelingseffect migrantenspaargeld

Zijn de indrukwekkende bedragen die veelsuccesrijke migranten uit ontwikkelingslanden naar huis sturen echt eenweldaad voor die landen? Over die vraag is in Caribische enNoord-Amerikaanse academische kringen een hevige discussie aan de gang.
Nieuws

VN zetten sputterend Kyoto-proces opnieuw op de agenda

Tien dagen gesoebat tussen rijke en arme landen op een VN-klimaatconferentie in het kader van het VN-Raamverdrag voor Klimaatbeheer (UNFCCC) draaide vorige vrijdag uit op een herlezing van het Kyoto-verdrag uit 1997, dat de geïndustrialiseerde landen verplicht de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Daarmee werd tot teleurstelling van ...
Nieuws

'Oorlog in Irak wordt inferno voor mens en natuur'

Na de laatste Golfoorlog, elf jaar geleden, lieten zowel Irak als de VS het slagveld niet bepaald netjes achter. Irak stak bij zijn terugtocht nog zo veel mogelijk oliebronnen in brand en de Verenigde Staten lieten duizenden rondjes munitie met verarmd uranium in de woestijn slingeren. De grootste slachtoffers van de volgende oorlog in Irak worden ...
Nieuws

Haïtiaanse spaarders vrezen voor hun centen

Haïtiaanse economen lanceren economischedoemscenario's, de banken proberen de onrust te bedaren en de regeringspreekt van een onzichtbaar complot Haïti is de ban van het hardnekkigegerucht dat de regering de banktegoeden in dollars wil nationaliseren omzijn schulden af te betalen. De spaarders namen het zekere voor het onzekereen haalden in oktober ...
Nieuws

Landbouw wordt pad in korf van Amerikaanse FTAA-agenda

– Het vrijmaken van de wereldhandel inlandbouwproducten bepaalt steeds meer de politieke wereldagenda. Eergisteren(vrijdag) bakkeleide het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur met leden vande Wereldhandelsorganisatie (WHO) over de veel te trage vrijmaking van delandbouw. Op dezelfde dag, op de zevende ministeriële conferentie van deVrijhandelszone ...
Nieuws

Misnoegd Mercosur dreigt WHO-gesprekken in gevaar te brengen

Het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur dreigde er eergisteren (vrijdag) op de top van Wereldhandelsorganisatie (WHO) in Geneve mee de overeenkomsten van de grote WHO-bijeenkomst van december vorig jaar in Qatar te blokkeren. Mercosur vindt dat de onderhandelingen over landbouw in een sukkelstraatje verzeild raakten.
Nieuws

Corruptieschandalen verraden politiek gekonkel in aanloop naarpartijcongres

Corruptieschandalen domineren de laatste weken devoorpagina's van de Chinese kranten. Volgens waarnemers proberenrivaliserende clans binnen de Chinese communistische partij elkaar indiskrediet te brengen om in een zo gunstig mogelijke positie te komen voorhet zestiende partijcongres dat op 8 november begint. Op het congres wordenenkele strategische ...

Pagina's