De rol van de massamedia bij het transitieproces in Centraal-Azië

In de periode voor Glasnost (1985-1991), hetgeen letterlijk ‘Openheid’ betekent, heerste er in de Sovjet-Unie een communistisch persmodel: media waren de spreekbuis van de staat, en dus van de heersen ...

Het communicatiehandvest van de burger

Het Communicatiehandvest van de Burger is een Handvest waarin de bescherming van de kwaliteit van de communicatie- en informatievoorziening wordt geëist. Informatie dient veelzijdig en betrouwbaar te ...

Alternatieve medianetwerken: voorzichtig enthousiasme

Netwerken spelen in onze tijd een onvervangbare rol. In feite zijn de netwerken van volksgroepen vandaag de dag de bewakers van de civiele maatschappij. Gecoördineerde actie op verscheidene niveaus, v ...

Waarheid duur betaald in Guatemala

De barbaarse moord op de Guatemalteekse bisschop Juan Girardi sloeg in als een bom. Centraal-Amerika kreeg een tweede ‘Romero’. Wie had gedacht dat anno 1998, ruim twee jaar na het ondertekenen van de ...

Wole Soyinka over Nigeria

Het politieke leven van de Nigerianen wordt eenvoudiger. Op de vraag of dictator Sani Abacha aan de macht blijft, mogen ze deze zomer ja antwoorden of zwijgen.

De Indiase schrijfster Githa Hariharan

Ze is minder mooi dan Anrundhati Roy en misschien is ze daarom minder geloofd en gelauwerd in het Westen. Toch is ook Githa Hariharan een jong en verrassend literair talent uit India. En net als Roy i ...

De muziekfestivals van de zomer

De zomer. Volgens de radioreclame gaan we dan weer met z'n allen zuchten van de drukkende hitte op kantoor of we vertrekken om af te koelen op de zomerse stranden die ons door welwillende en goedkope ...

De kunst van de ngo's

Hoe zorg je ervoor dat een rechtvaardige zaak onder de aandacht komt van het grote publiek? En hoe doe je dat zonder het eigenlijke doel van de actie te schaden? Het zijn vragen die op elk hoofdkwarti ...

Landloze boeren in Brazilië zijn het wachten beu

De landbouwpolitiek van de Braziliaanse president Cardoso drijft de reeds lang bestaande tegenstellingen tussen landlozen en grootgrondbezitters op de spits. Met de nakende presidentsverkiezingen op d ...

Het nieuwe Afrika gewikt en gewogen

Goed nieuws uit Afrika. We waren er niet meer aan gewend. Uganda is de naam van het succesverhaal en president Yoweri Museveni het waarmerk. De Ugandese economie kent jaar na jaar opmerkelijke groeici ...

Mary John Mananzan: 'Enkel wie zacht is, kan sterk zijn'

Mary John Mananzan is voorzitster van Gabriela, de koepel van vrouwenbewegingen in de Filipijnen. Ze is ook directrice van een instituut voor vrouwenstudies. Voor mij zit een joviale, Filipijnse bened ...

Structuur en werking van de WTO

In deze bijdrage krijgt u een minimumpakket droge, maar noodzakelijke informatie over structuur en werking van de WTO. De informatie komt zo goed als onversneden, zij het ingekort en vertaald, uit bro ...

Pagina's