Onevenwicht in de WTO-akkoorden

De landen die de Uruguay-ronde op gang brachten, hadden vooral de bedoeling om toegevingen van ontwikkelingslanden af te dwingen. Die ‘afwijking’ is sterk in het eindresultaat weerspiegeld. Het akkoor ...

Investeringen op een zijspoor?

Midden februari 1998 belegde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een vergadering op hoog politiek niveau over het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Op die ...

Vrijhandel en gender in Azië

Beslissingen over de internationale handel werden tot nu toe genomen op basis van macro-economische argumenten van de vrijhandelstheorie die door de grote bedrijven wordt gepromoot. Ook het onderzoek ...

Manifest van de globale actie van de volkeren

We leven in een tijd waarin het kapitaal, met de hulp van internationale instituties zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het Internationale Muntfonds (IMF), de Wereldbank (WB) en andere instellin ...

Van visie tot realiteit: het multilateraal handelssysteem vijftig jaar oud

Zoals het past, handelt deze toespraak over visie. Een zeer specifieke visie nochtans, een visie die realiteit werd - een zeldzaamheid in internationale zaken. Die werkelijkheid is het multilateraal h ...

De ministerconferentie in Singapore: alweer nieuws op de agenda

De eerste ministerconferentie van de wereldhandelsorganisatie moest een ‘evaluatie’- conferentie worden. De leden zouden er de resultaten bekijken, drie jaar na het afsluiten van de Uruguay- ronde, en ...

Stromen en aandelen van de wereldhandel

Deze bijdrage handelt niet over de spelregels die in de WTO i.v.m. handel en handelsgebonden praktijken worden vastgelegd, maar over het spel zelf.

Een 'nieuw protectionisme'

De WTO is de opvolger van het General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, dat de regels van de wereldhandel vastlegde en de afschaffing beoogde van toltarieven en van andere handelsbelemmeringen. De ...

De kracht om te veranderen

Het Colloquium en de studiedag Glokale Kunst in Vlaanderen zijn een mijlpaal in het denken rond kunst en cultuur in een multicultureel perspectief: een soort 'point of no return'. Hieruit moeten duide ...

Glokale kunst is een dagelijkse muzikale uitdaging

Tony Van der Eecken is freelance muziekadviseur en van daaruit o.a. betrokken bij de programmatie van de Happening van het Festival van Vlaanderen. Hij heeft een tijd radioprogramma's gemaakt voor VPR ...

De toekomst van het interculturele werk in Vlaanderen

Zo heb je deuren 'des huizes' die niet zomaar voor iedereen opengaan mijnheer' zij zijn omlijst door vijf eeuwen geschiedenis die 'scheiden' tegennatuurlijke verhoudingen tussen Noord en Zuid getroost ...

£

DE TOEKOMST VAN HET INTERCULTURELE WERK IN VLAANDEREN Wim Viaene Wim Viaene is stafmedewerker van het Intercultureel Centrum voor Migranten.

Pagina's