CC UNDP
Opinie

Straffeloosheid conflictgerelateerd seksueel geweld kan niet langer

Seksueel geweld in conflictsitiaties is een ernstig, actueel probleem dat wereldwijd miljoenen mensen treft. Het beëindigen van seksueel geweld als oorlogwapen blijft een van de grootste uitdagingen voor de bescherming van de mensenrechten. Het jaarlijkse rapport van de VN Secretaris-Generaal dat deze week gepubliceerd werd, is het eerste in zijn s ...
Nieuws

Mensenrechtengroepen vrezen 'verwaterd wapenhandelverdrag'

Een commissie van de Verenigde Naties heeft vrijdag voorbereidende gesprekken over een wereldwijd Wapenhandelverdrag (ATT) afgerond. In juli moet overeenstemming worden bereikt over een verdrag, maar mensenrechten groepen vrezen dat het een sterk verwaterd verdrag zal worden.
Nieuws

Europese leiders willen veel op duurzaamheidstop Rio+20

Europese leiders hebben een stevige agenda opgesteld voor Rio+20, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling die in juni wordt gehouden. Ze willen de ontwikkelingshulp veranderen, gebruik van hernieuwbare energie door armen stimuleren en het milieuorgaan van de Verenigde Naties versterken.
Nieuws

Presidenten komen met strategie voor duurzame ontwikkeling

Een VN-panel van staatshoofden en andere hoge vertegenwoordigers heeft een langverwachte strategie gelanceerd met 56 aanbevelingen op het gebied van wereldwijde duurzaamheid.
United Nations Information Service
Nieuws

Ban Ki-moon herschikt top VN

VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon blijkt vastbesloten om de top van de VN te vernieuwen, nu opnieuw twee topmedewerkers hun ontslag hebben ingediend.
Nieuws

VN stellen immuniteitsregeling in Arabische landen ter discussie

De Verenigde Naties en internationale mensenrechtenorganisaties verzetten zich tegen de immuniteit waarop politieke en militaire leiders uit landen als Egypte, Jemen en in de toekomst misschien ook Syrië aanspraak maken als onderdeel van een machtsoverdracht. Ze pleiten ervoor dat het Internationaal Strafhof en rechtbanken in andere landen de ...
CC Photos particulières
Nieuws

VN verwachten miljardste toerist in 2012

De Verenigde Naties, die in oktober stilstonden bij de geboorte van de zeven miljardste baby, verwachten in 2012 de aankomst van de miljardste toerist - misschien in Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika of Azië.
Chappatte
Opinie

Van Durban tot Rio: multilaterale propaganda

Het lijkt logisch dat globale problemen zoals klimaatverandering of slinkende grondstoffen enkel door multilaterale akkoorden duurzaam en degelijk aangepakt kunnen worden. In december 2011 was er in Durban een VN-top over het klimaat en in Rio de Janeiro komt er in juni 2012 een VN-top rond groene economie. De 'zero draft' van die laatste werd zone ...
United Nations Photo
Nieuws

VN willen bezuinigen op salarissen

De Verenigde Naties willen salarissen van medewerkers bevriezen en sluiten ontslagen niet uit. Daarnaast moeten de reiskosten van medewerkers en de kosten van drukwerk omlaag. In 2012-2013 heeft de organisatie bijna 200 miljoen euro minder te besteden dan in de jaren ervoor.
WWF International Photo Coverage for Climate COP17+ Add Contact
Opinie

Economische belangen belangrijker dan mensenlevens in Durban

De discussies over de resultaten van de klimaattop in Durban zijn volop aan de gang. Joke Schauvliege en Canada krijgen de volle laag. Maar over de concrete gevolgen van Durban voor het Zuiden wordt haast geen woord gerept. Oxfam, CNCD en 11.11.11 zijn daar verontwaardigd over en maakten een gezamenlijke analyse. Conclusie: economische belangen zij ...
UNclimatechange
Nieuws

Durban: politiek haalt adem, wetenschap zucht

De 17de VN-klimaatconferentie in Durban, Zuid-Afrika, eindigde vorige zondag in een akkoord. Tot 29 uren na de deadline zochten de nationale vertegenwoordigers naar verzoening. De uitkomst na twee weken onderhandelen? Het zal voor 2015 zijn.
Nieuws

"Hete zomer van 2003 zal koele zomer zijn in 2060"

"Als we de klimaatwijziging niet onder controle krijgen, dan zal de zomer van 2003 een koele zomer zijn in 2060." Dat zegt Regine Günther van het Wereldnatuurfonds (WWF) in een gesprek met IPS. Op de pas afgelopen VN-klimaattop is afgesproken een bindend akkoord te maken dat vanaf 2020 ingaat.

Pagina's