De mystiek van schone kleren, erotiek en vallende bladeren

De Hamburgse haven heeft iets hallucinants in het donker van het onweer. Hooguitstekende kraanarmen waken over de Elbemonding, als een ingehouden bataljon soldaten dat wacht op het signaal om toe te s ...

'Ik heb lak aan mijn Afrikaanse identiteit

Sembène Ousmane is een grote mijnheer in de wereld van literatuur en film. Hij gaf beide kunstvormen een eigen Afrikaans gezicht. Zijn eerste roman verscheen veertig jaar geleden en zijn eerste film m ...

Alleen de doden zijn ongewapend

Burundi lijkt een kankerpatiënt te zijn geworden. In de berichtgeving wisselen sprankels hoop af met jobstijdingen. Vrienden rond het ziekbed zijn er nauwelijks.

Mgr. Samuel Ruiz: de bevrijdende kracht van Heidense symbolen

De oorspronkelijke bewoners van de Amerikas hebben genoeg van betutteling, in welke mooie vorm die ook verpakt mag zijn. Het christendom mag niet de fout begaan te denken dat het die historische werk ...

De snelweg naar een volledig verbod op antipersoonsmijnen

Een volledig verbod op antipersoonsmijnen ligt binnen handbereik. Op nauwelijks vijf jaar tijd groeide wereldwijd een enorme bewustwording van het probleem van landmijnen en van de nood aan een algehe ...

Nike: winnen is belangrijker dan deelnemen

Elk jaar worden er in België zes miljoen sportschoenen verkocht. De productie van die kleinnoden gebeurt in Azië, maar de winsten gaan vooral richting VS. De absolute marktleider is Nike. 'Je wint noo ...
Analyse

Wapenhandel naar Bosnië-Herzegovina

De Amerikaanse president Clinton moest in maart van dit jaar toezien hoe zijn favoriete kandidaat voor het directeurschap van de CIA, Anthony Lake, zich moest terugtrekken na slopende en vernederende ...

Oog om oog, land om land

Conflictpreventie is 'in'. Academici, NGO's, en ambtenaren zijn zich meer dan ooit bewust van de noodzaak van het voorkomen van gewelddadige conflicten. Complexe 'early warning' of knipperlicht- syste ...

Een kostenschema van oorlog en vrede

Het is tijd dat er een duidelijke visie ontstaat op gewapende conflicten. Een beter besef van de kosten van het conflict hoort daarbij. Zo kunnen oorlogvoerders geconfronteerd worden met de boekhoudin ...

Conflictdynamiek in Afrika (1955-1995)

In het kader van het seminarie ‘Conflictdynamiek in Afrika (1955-95)’ werd door het Centrum voor Vredesonderzoek van de K.U.Leuven een poging ondernomen om op een systematische wijze de evolutie van g ...

Lichte wapens, zware kost

Als onderdeel van een Noord-Zuid Cahier over wapens en conflicten, wil deze bijdrage het belang verduidelijken van lichte wapens in vele aan de gang zijnde conflicten, en aantonen dat de aanwezigheid ...
Nieuws

Wapens voor de derde wereld

Het aankoopbeleid van de ontwikkelingslanden m.b.t. militair materiaal heeft een belangrijke ontwikkeling ondergaan sinds de periode van de dekolonialisering in de jaren vijftig en zestig. Naast deze ...

Pagina's