£

DE TOEKOMST VAN HET INTERCULTURELE WERK IN VLAANDEREN Wim Viaene Wim Viaene is stafmedewerker van het Intercultureel Centrum voor Migranten.

Kan kunst bjidragen tot een nieuwe, multiculturele wereld?

'Kan kunst een bijdrage leveren tot een nieuwe, multiculturele wereld? Kan duurzame ontwikkeling beginnen bij een artistieke dialoog?' Deze vragen, die tot gefilosofeer maar ook tot gepieker uitnodige ...

Beleidsvoorstellen vanuit het colloquium 'Glokale kunst in Vlaanderen'

Met het organiseren van het colloquium Glokale Kunst in Vlaanderen hebben we kunnen ervaren dat het samengaan van ontwikkelingswerk, intercultureel werk en kunst een meerwaarde biedt. Een meerwaarde d ...

Een toekomst voor glokale kunst in de kunstensector in Vlaanderen

Dit artikel wil enkele praktische kanttekeningen maken bij de toekomst van glokale kunst in de Vlaamse kunstensector. Deze kanttekeningen zijn gebaseerd op de theoretische analyses van de internationa ...

De toekomst van de glokale kunst in de Vlaamse derdewereldsector

Toen de ngo Vredeseilanden in 1995 samen met het cultureel centrum de Warande en het project Open Culturele Centra van de Provincie Antwerpen het project ‘Kunst uit Senegal in Vlaanderen’ realiseerde, ...

Synthese van een positieve investering

'To get the bad customs of a country changed and new ones, though better, introduced, it is necessary first to remove the prejudices of the people, enlighten their ignorance, and convince them that th ...

De zuidkant van het web

Het Internet verovert de wereld. Ook het Zuiden racet mee op die informatie- en communicatiesnelweg. Al lijkt het wereldwijde web écht een opstap voor de 'global village', toch is het zeer de vraag of ...

Vrije radio's in Latijns-Amerika

De volksradio’s, sinds de vroege jaren zeventig een sleutelelement in de vorming en organisatie van de ‘basis’ in Latijns-Amerika, krijgen het bijzonder lastig. Ze worden uit de ether geconcurreerd do ...

Oost-Europese media na de val van de muur

De mediawereld in Oost- en Centraal-Europa en Rusland weerspiegelt de moeizame zoektocht naar democratie.

De koloniale tentoonstelling

Ze hebben u waarschijnlijk ook aangekeken, van op affiches en vanuit dag- en weekbladartikels. Met hun grote, gemaquilleerde ogen en hun opvallend blauwe lippen hebben de Wodaabe volle zalen getrokken ...

Het gezicht van het onzichtbare

Tot november lopen in Tervuren en Amsterdam twee tentoonstellingen van maskers uit respectievelijk West-Afrika en Mexico. We gingen de maskers voor u bekijken en betastten ook de achterkant ervan.
(c) Filip Claus
Interview

Astrid H. Roemer: 'Ik noem bruine of zwarte mensen licht-gekleurde mensen. Ze zijn gekleurd door het licht.'

Astrid H. Roemer is een literaire vulkaan die de afgelopen twintig jaar onafgebroken stromen literatuur over het Nederlandse taalgebied heeft uitgestort. Gedichten, theaterstukken, essays, luisterspel ...

Pagina's