Macht, ontwikkeling en beschaving

Het is niet de bedoeling om in wat volgt dieper in te gaan op de inhoud van Huntingtons clash, omdat ik dit vroeger reeds deed. Wat mij hier interesseert is met andere woorden niet zozeer of zijn cent ...

Over de botsing der beschavingen

In de zomer van 1993 publiceerde het Noord-Amerikaanse tijdschrift ‘Foreign Affairs’ een artikel van Samuel P. Huntington, politicoloog aan de Harvard University. Het artikel zou aanleiding geven tot ...

Het westen en de islam

Het Westen is geen absoluut gegeven. Het Oosten evenmin. Elk van deze twee werelden schept de andere op wisselende wijze, naargelang van het tijdstip en van de onderlinge verhoudingen.Het Westen heeft ...

The clash of civilizations

Een problematische dubbelzinnigheid sluipt binnen in Huntingtons boek via volgende intentieverklaring: ‘Dit boek is niet bedoeld als een sociaal-wetenschappelijk werk maar als een interpretatie van de ...

Latijns-Amerika: overdenkingen vanuit een nog nazinderende 'botsing van culturen'

Deze tekst bedoelt een korte, historische en culturele benadering te zijn van de huidige, wat Babelse verzameling landen die we gemakshalve Latijns-Amerika heten. Wij doen dit in het licht van zijn on ...

De Dinka van Zuid-Sudan

De Dinka in Zuid-Sudan staan te boek als een eigenzinnig en krijgslustig nomadenvolk met een rijk cultureel leven. Het vee neemt daarin een centrale plaats in. Wie veel koeien heeft, is verzekerd van ...

Het broeikaseffect drijft landen uiteen

Buenos Aires mag dan nog 'schone luchten' betekenen, de vierde VN Klimaatconferentie, die in november van vorig jaar doorging in Argentinië, bracht niet de verhoopte klare hemel. De meningsverschillen ...

Een tropische explosie

Net op het moment dat de Congolese regering er alles aan doet om de wereld te tonen dat alle dingen nieuw zijn, dat er een nieuw begin gemaakt wordt aan de Congolese geschiedenis, net op dat moment ko ...

Hongeren in Irak

Elke Irakees die in zijn bord kijkt, ziet een leegte die 'Koeweit' heet: sinds de inval van Irak in het naburige oliestaatje en de daarop volgende Golfoorlog, geldt een bijna totaal handelsembargo teg ...

'Dit is nog maar een begin'

Het najaar van 1998 toonde plots een gelaat van de kerk dat de jongste jaren wat zoek geraakt was: dat van de politieke actie tegen onrecht. Vier maanden lang verbleven mensen zonder papieren in acht ...

De voorlopige kalmte in Kameroen

Bij Moreels' hervormingen werd Kameroen geschrapt van de vriendenlijst. Nog een land om te vergeten. Tenzij er in Frankrijk een kwartfinale Kameroen-België komt. Tenzij er, net als vorig jaar, een gen ...

Willem Vermandere en zijn boekenkast

Ik rijd Steenkerke, waar zanger-beeldhouwer-schilder-klarinettist Willem Vermandere woont, voorbij. Om drie dorpen verder in het gure, vlakke land de plaats te bezoeken waar zijn kleinzoontje Rune beg ...

Pagina's