De houding van het glokaal theater

Wat betekent de introductie van een term als 'glokaal' in de podiumkunsten in Vlaanderen? Is het de introductie van een nieuwe inhoud, een nieuwe artistieke beweging of een nieuwe beleidscategorie? Bestaat er al zoiets als een 'glokale theaterpraktijk' in Vlaanderen? Zo ja, hoe ziet die er dan uit? Welke zou daarin de rol kunnen zijn van de kunsten ...

Afrikaans-Europese culturele betrekkingen en het ontwikkelingswerk in een 'globale' context

De hierna volgende fragmenten zijn ontleend aan een lezing die ik gaf op 10 december 1996 in Cotonou - Benin. De originele tekst handelde over de culturele confrontatie tussen Afrika en Europa en de eventuele plaats van kunst en cultuur binnen het ontwikkelingswerk. Een aantal fragmenten die volgens mij interessant zijn voor de discussie over kunst ...

De kracht van diversiteit

De wereld is anno 1998 een boeiende, uitdagende en onzekere plek om te leven. Steeds meer grenzen worden geslecht: kapitaal, goederen, kennis en zelfs cultuur reizen de wereld rond. Enkel de mannen en vrouwen van vlees en bloed worden tegengehouden aan de nationale grenzen. Ook Vlaanderen leeft allang niet meer onder een glazen stolp.

Onevenwicht in de WTO-akkoorden

De landen die de Uruguay-ronde op gang brachten, hadden vooral de bedoeling om toegevingen van ontwikkelingslanden af te dwingen. Die ‘afwijking’ is sterk in het eindresultaat weerspiegeld. Het akkoord is onevenwichtig en speelt in het nadeel van ontwikkelingslanden. Die moeten proberen om het evenwicht te herstellen en de WTO meer in hun voordeel ...

Investeringen op een zijspoor?

Midden februari 1998 belegde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een vergadering op hoog politiek niveau over het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Op die manier wilde de OESO de MAI-onderhandelingen die in 1995 startten, in het voorjaar van 1998 eindelijk met een overeenkomst afronden. De jaarlijkse OE ...

Vrijhandel en gender in Azië

Beslissingen over de internationale handel werden tot nu toe genomen op basis van macro-economische argumenten van de vrijhandelstheorie die door de grote bedrijven wordt gepromoot. Ook het onderzoek over wie wint en wie verliest bij de internationale maatregelen van handelsliberalisering wordt gevoerd in algemene macro-economische termen, bijvoorb ...

Manifest van de globale actie van de volkeren

We leven in een tijd waarin het kapitaal, met de hulp van internationale instituties zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het Internationale Muntfonds (IMF), de Wereldbank (WB) en andere instellingen, de nationale politiek bepaalt, om zo zijn globale greep op het politieke, economische en culturele leven te versterken.

Van visie tot realiteit: het multilateraal handelssysteem vijftig jaar oud

Zoals het past, handelt deze toespraak over visie. Een zeer specifieke visie nochtans, een visie die realiteit werd - een zeldzaamheid in internationale zaken. Die werkelijkheid is het multilateraal handelssysteem dat nu door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) beheerd wordt en waarvan we dit jaar de vijftigste verjaardag vieren.

De ministerconferentie in Singapore: alweer nieuws op de agenda

De eerste ministerconferentie van de wereldhandelsorganisatie moest een ‘evaluatie’- conferentie worden. De leden zouden er de resultaten bekijken, drie jaar na het afsluiten van de Uruguay- ronde, en ook de kans krijgen om problemen bij het nakomen van hun UR verplichtingen te signaleren.

Stromen en aandelen van de wereldhandel

Deze bijdrage handelt niet over de spelregels die in de WTO i.v.m. handel en handelsgebonden praktijken worden vastgelegd, maar over het spel zelf.

Een 'nieuw protectionisme'

De WTO is de opvolger van het General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, dat de regels van de wereldhandel vastlegde en de afschaffing beoogde van toltarieven en van andere handelsbelemmeringen. De WTO beschikt over een mondiale uitvoerende macht die oordeelt over de wijze waarop een land de WTO-regels nakomt, sancties voorziet om de regels te d ...

De kracht om te veranderen

Het Colloquium en de studiedag Glokale Kunst in Vlaanderen zijn een mijlpaal in het denken rond kunst en cultuur in een multicultureel perspectief: een soort 'point of no return'. Hieruit moeten duidelijke lessen getrokken worden. Wie vanaf vandaag nog uitspraken over glokale kunst doet zonder rekening te houden met de aanbevelingen, mist een aanta ...

Pagina's