Nieuws

Lula mikt op nieuwe, regionale leidersrol

Met zijn tournee langs vier landen inAmerika heeft de nieuw verkozen Braziliaanse president Luiz Inácio daSilva - kortweg Lula - verwachtingen gewekt over een nieuw soortleiderschap voor de regio, dat de relaties tussen de landen in Noord- enZuid-Amerika kan versterken op een eerlijker en rechtvaardiger basis. DeEuropese Unie fungeert als aanlokk ...
Nieuws

Feniksplan moet Argentinië uit de as doen herrijzen

Twee jaar lang hebben dertig economen enexperts uit verschillende disciplines van de staatsuniversiteit van BuenosAires (UBA) en van een diverse filosofische achtergrond zich gebogen over deenorme economische en sociale crisis in Argentinië. Schuldig werd bevonden:het neoliberale model dat Argentinië de laatste twintig jaar heeftgeregeerd. Het Feni ...
Nieuws

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank financiert omstreden gaspijplijn

Milieugroepen en inheemse verenigingen hebben er hun kop voorgelegd, maar de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank heeft het toch gedaan. De Bank keurde woensdag een lening van 132 miljoen dollar goed voor de financiering van een pijplijnproject onder leiding van Shell en het door schandalen geplaagde Enron. De pijplijn van Yabog transporteert gas va ...
Nieuws

Tbc in opmars in Londen

In sommige wijken in Londen is de graad van besmetting met tuberculose nu even hoog als in zogenaamde derdewereldlanden. Dat blijkt uit een onderzoek van TB Alert. Het nationale Britse gemiddelde (13 per 100.000) is nog steeds erg laag, maar in Londen bedraagt dat 40 per 100.000. Bepaalde wijken hebben echter een tbc-graad van meer dan honderd.
Nieuws

Toxische tankers uit het Noorden bedreigen het Zuiden

De Verenigde Staten willen opnieuw toxisch afvalnaar het Zuiden verschepen om het daar te verwerken, zo bleek de afgelopenweek op een conferentie in Genève over de handel in gevaarlijk afval. Deafvalverwerking is in de meeste ontwikkelingslanden zo beperkt dat devolksgezondheid en het milieu erdoor in gevaar komen.
Nieuws

Van zand naar silicium

Sinds drie jaar voert Jordanië campagne voor de versnelde invoering van spitstechnologieën, zowel binnen de regering als in het zakenleven. De koning zelf is de grootste motor achter de inspanningen om de economie van het land om te turnen tot de volgende snelgroeiende technologiemarkt.
Nieuws

Quinoa beleeft revival als astronautenvoedsel

Voor de Inca's was quinoa een geschenk uit de hemel. Het gewas, niet echt een graan maar ook geen peulvrucht, liet zich gemakkelijk domesticeren en hield dapper stand op de hoogvlakten van de Andes. Toen de Spanjaarden binnenvielen werd quinoa gedegradeerd tot voedsel voor de armen en vervangen door Europese graansoorten. Intussen heeft zelfs de NA ...
Nieuws

Aandeelhouders vragen Ford en General Motors milieuvriendelijker te

Een belangenvereniging van religieuzeinvesteerders vraagt de twee grootste autofabrikanten in de VerenigdeStaten, Ford en General Motors, de uitstoot van broeikasgassen door hunfabrieken en wagens gevoelig te verminderen. De aandeelhouders van deautoconstructeurs raken er stilaan van overtuigd dat de Amerikaanse laksheidinzake broeikasgassen zich n ...
Nieuws

Wereldwijde economische dip hindert strijd tegen armoede-

Het ziet er volgens de Wereldbank niet goeduit voor het wereldwijde gevecht tegen de armoede. De wereldeconomie stokten de groei valt overal lager uit dan verwacht. De eerste slachtoffersdaarvan zijn de ontwikkelingslanden, die op niet veel buitenlands kapitaalmoeten rekenen. In een nieuw rapport van de Wereldbank staat te lezen dathet wereldwijde ...
Nieuws

Alternatieve munten succesvol alternatief voor yen

Wanneer Takayuki Miyamoto hulp nodig had om zijndak te herstellen, betaalde hij met kurin, de lokale munt in zijngeboortestad Kuriyama in het noorden van Japan. Miyamoto had de Kurinverdiend door zelf bij iemand anders het dak te helpen herstellen. Door definanciële crisis hebben Japanners hun vertrouwen in de yen verloren enontstaan overal lokale ...
Nieuws

Handelsakkoord Chili-VS versterkt VS-hegemonie binnen FTAA

Chili en de Verenigde Staten hebben woensdagniet zonder enige moeilijkheden de onderhandelingen over een bilateraalhandelsakkoord afgerond. Critici vinden dat Chili daarmee de solidariteittussen de Latijns-Amerikaanse landen verbreekt en de positie van deVerenigde Staten bij de komende onderhandelingen over de AmerikaanseVrijhandelszone FTAA verste ...
Nieuws

Nieuwe waterindex brengt wereldwijde watervoorziening inkaart

Het wordt een gigantische uitdaging om degroeiende wereldbevolking in de éénentwintigste eeuw van gezond drinkwaterte blijven voorzien. In het jaar 2000 hadden al één op vijf mensen in 30landen te kampen met een tekort aan water en tegen 2050 - wanneer we met 9,2zullen zijn - heeft één op drie mensen in 50 landentekort aan water. Toch ishet geen op ...

Pagina's