Nieuws

VS verzetten zich tegen internationaal inspectiesysteemvan gevangenissen

De Economische en Sociale Raad van de VN (Ecosoc)buigt zich deze week over een voorstel om de Internationale Conventie tegenFolteringen te vervolledigen met een inspectiesysteem van gevangenissen.Landen die de conventie hebben geratificeerd, zouden in alle detentiecentrabezoeken van mensenrechtenexperts moeten toelaten. Die kunnen dan nagaan ofde g ...
Nieuws

Gepensioneerde generaals moeten boeten voor wangedrag ondergeschikten

Een rechtbank in Florida heeft dinsdag twee voormalige ministers van Defensie uit El Salvador verantwoordelijk gesteld voor de marteling van drie van hun landgenoten. De generaals Jose Guillermo Garcia en Carlos Eugenio Vides Casanova zijn sinds 1989 met pensioen in de zuidelijke VS-staat, hun slachtoffers vluchtten eveneens naar de Verenigde State ...
Nieuws

Irak probeert Australische boeren aan zijn kant te krijgen

Australische boeren en graanexporteurs zijn erongerust over Iraakse dreigementen om de invoer van Australisch graan tehalveren. Bagdad ergert zich aan de Australische steun voor plannen van deVerenigde Staten om het regime van Saddam Hoessein door een militaireinterventie ten val te brengen.
Nieuws

Thaise gokkers zitten met WK-kater

De WK-gekte heeft in West-Europa alweer plaats gemaakt voor de Tourkoorts, maar in Thailand wachten heel wat gokkers met een bang hart het einde van de maand af. Er is tijdens het WK-voetbal massaal gegokt en ook massaal verloren. Nu is de tijd gekomen om de schulden af te lossen en gaan zware jongens in opdracht van de schuldeisers van deur tot de ...
Nieuws

'Tante uit Miami' houdt land recht

Het geld dat Colombiaanse emigranten elke maandtrouw naar hun achtergebleven verwanten sturen, wordt een steedsbelangrijkere pijler onder de economie van het Zuid-Amerikaanse land. Vorigjaar maakten Colombianen in het buitenland 1,5 miljard euro over aan hetthuisfront - bijna een tiende van wat de legale export het land in 2001opleverde.
Nieuws

Inflatie blijft laag

Verscheiden Latijns-Amerikaanse munten hebbenzwaar terrein verloren ten opzichte van de dollar, maar de inflatie-opstootdie daarmee vroeger vaak gepaard ging, blijft nu uit. Volgens een VN-expertzal het gewogen inflatiecijfer voor de regio - dat de inflatiecijfers van deverschillende landen in rekening brengt naargelang hun bevolkingsgrootte -dit j ...
Nieuws

Expreskidnappers hebben het gemunt op geldvoorraad wantrouwige spaarders

Jonge, onervaren boeven in Argentinië hebben het gemunt op het geld en de juwelen die spaarders uit wantrouwen voor de banken onder hun matras of in een brandkast hebben verstopt. Omwille van de economische crisis is geld op de bank minder liquide geworden. Sindsdien heerst in en rond de hoofdstad Buenos Aires een plaag van korte, brutale ontvoerin ...
Nieuws

Xerox-corruptieschandaal slechts topje van de ijsberg

De Amerikaanse multinational Xerox is nu ook in India in opspraak gekomen wegens omkoping en geknoei met de boekhouding. In New Delhi kijkt niemand daar nog echt van op. De liberalisering van de economie en het openstellen van de markt voor buitenlandse investeerders zijn al langer een vette kluif voor corrupte politici en bureaucraten.
Nieuws

Witte Huis schrapt bijdrage UNFPA onder druk anti-abortuslobby

De Verenigde Staten gaan 34 miljoen dollar diewas voorzien voor het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, UNFPA, nietovermaken, zo maakte het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken maandagbekend. Officieel heet het dat UNFPA in China samenwerkt metoverheidsinstanties die gedwongen abortuscampagnes coördineren. Waarnemerszien de beslissing als een ...
Nieuws

Gezondheidsdiensten overvraagd doordengue-epidemie

El Salvador en Honduras hebben de noodtoestandafgekondigd in verband met een dengue-epidemie die al duizenden mensen heeftgetroffen. De gezondheidsdiensten in El Salvador hebben al meer dan 3.400gevallen geteld; acht patiënten zijn al overleden. In Honduras zijn zeker6.500 mensen besmet en werden al negen dodelijke slachtoffers geteld. Ook inde and ...
Nieuws

WHO laat ontwikkelingsthema's verzanden

Deelnemers aan de multilaterale onderhandelingen diein de schoot van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) worden gevoerd,waarschuwen dat het bijna onmogelijk is nog de tussentijdse deadline tehalen voor enkele van de thema's die de ontwikkelingslanden het meestinteresseren. De gesprekken over een voorkeursbehandeling voor de armstelanden en het opengo ...
Nieuws

Cuba haakt nog niet af in race naar dengue-vaccin

Onderzoekers in Cuba zeggen dat ze vooruitgangboeken bij de zoektocht naar een vaccin tegen dengue. Hun Franse enAmerikaanse concurrenten, die veel meer geld tegen het onderzoek naar desoms dodelijke virusziekte aansmijten, lijken verder te staan, maar deCubaanse vorsers geven zich nog niet gewonnen.

Pagina's