Nieuws

Geen amnestie meer onder nieuwe president

De toekomstige Argentijnse president NéstorKirchner reageert verbijsterd op de amnestiemaatregelen van uittredendpresident Eduardo Duhalde. Die tekende gisteren (dinsdag) gratieverzoekenvoor zeven officieren en zestien burgers. Het gaat om mensen die veroordeeldwerden voor hun aandeel in het politieke geweld dat Argentinië kende in dejaren 60 en 70 ...
Nieuws

Kerken stellen internationale gedragscode voor bedrijven voor

Belangrijke kerkgroepen uit de hele wereld hebbendeze week een wereldwijde gedragscode voor bedrijven voorgesteld. Aan dehand van de criteria inzake arbeidsomstandigheden, leefmilieu engezondheidszorg uit deze code kunnen investeerders beslissen of zij al danniet aandelen kopen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden. Degedragscode pro ...
Nieuws

'Conventie en uitbreiding ondermijnen Europese ontwikkelingshulp'

De Europese Conventie ziet de Europeseontwikkelingshulp als een onderdeel van het gezamenlijk buitenlandbeleid datde Europese Unie nu zo dringend nodig heeft. Dat is een erg slecht idee, zomaakten verschillende Europese niet-gouvernementele organisaties deze weekduidelijk op een ministeriële conferentie in Brussel. Deontwikkelingssamenwerking en de ...
Nieuws

Campagne tegen 'donkere invloeden' moet misdaadwereld onthoofden

De Thaise regering heeft dinsdag een blitzoorlogingezet tegen de onderwereld: tegen 2 december moeten alle leiders van degrote misdaadbendes in het land onschadelijk gemaakt zijn. De Thaiseonderwereld is machtig, gevreesd en steenrijk, waardoor de campagne op veelpublieke steun kan rekenen. Maar mensenrechtenorganisaties vrezen dat deoorlog tegen ...
Nieuws

Bosbranden bedreigen biodiversiteit

Vorig jaar telde de Hondurese overheid 1.884bosbranden waarbij 53.500 hectare woud werd verteerd. Ook in de anderelanden van Centraal-Amerika vallen steeds meer bossen ten prooi aan devlammen. Costa Rica verliest gemiddeld 40.000 hectare per jaar. In Guatemalaworden elk jaar een duizendtal bosbranden gemeld, in Nicaragua 5.300 en inBelize staan er ...
Nieuws

Bechtel zet Irak in de etalage

De managers en ingenieurs van het Californische bedrijf Bechtel, één van 's werelds grootste bouwfirma's, gaan vanaf morgen de boer op. Bedoeling is om de Amerikaanse, Britse en andere bedrijven warm te maken voor de winstgevende contracten verbonden aan de wederopbouw van Irak. Een groot deel van de koek is echter al verdeeld onder Amerikaanse bed ...
Nieuws

Water weer wat dieper tussen Cuba en de EU

Cuba heeft voor de tweede keer zijn aanvraag teruggetrokken om toe te treden tot het Akkoord van Cotonou. Dat is een internationaal verdrag waarmee de EU ontwikkelingshulp en bijzonder voordelige handelsvoorwaarden toekent aan 77 voormalige Europese kolonies in Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan (de ACP-landen). Cuba reageert op de Europese kri ...
Nieuws

Aznar wil vreemdelingenwet nog strenger

Niet-Europeanen krijgen het binnenkort nog moeilijker om Spanje binnen te raken. Premier José María Aznar heeft maandag een verdere verstrenging van de Vreemdelingenwet aangekondigd. Op 25 mei worden in Spanje gemeenteraadsverkiezingen gehouden, en Aznar weet dat hij met dat thema kan scoren.
Nieuws

Rookgordijn rond Antitabaksverdrag trekt op

De World Health Assembly, de jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), ging gisteren in Genève van start in een ongewoon optimistische sfeer. De VS staakten afgelopen weekend onverwacht hun pogingen om achterpoortjes uit te sparen in het antitabaksverdrag. De actiegroepen juichen, maar waarschuwen dat de buit nog niet binnen is.
Nieuws

'Aandacht voor Irak houdt crisispreventie in Afrika tegen'

De VN lijken zich bewust van de omvang van het drama dat zich in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo kan afspelen - steeds vaker wordt de vergelijking met de genocide van 1994 in Rwanda gemaakt. De vraag is of dat volstaat om tijdig een snelle interventiemacht op de been te brengen. Hoge VN-ambtenaren klagen dat de internationale g ...
Nieuws

Zwaardere sancties tegen Liberia omstreden

De Liberiaanse president Charles Taylor is naar verluidt woedend over de dreiging van de VN om binnen de twee maanden een verbod in te stellen op de uitvoer van hout uit het West-Afrikaanse land. De VN willen dat Liberia alle hulp stopzet aan rebellengroepen in Sierra Leone, Guinee en Ivoorkust. Selectieve strafmaatregelen hebben Liberia daar eerde ...
Nieuws

Mozambikaanse economie lijdt onder vrede in Angola

Het einde van de burgeroorlog in Angola komt de Mozambikaanse economie duur te staan. Portugese investeerders trekken steeds meer geld weg uit Mozambique om dat in projecten in Angola te stoppen: daar valt immers waarschijnlijk veel meer geld te verdienen.

Pagina's

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.