De Palestijnse vluchtelingen

De creatie en erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat volgens de grenzen van voor 1967 is geen garantie voor het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen naar hun originele huizen, gezien de joodse consensus in Israël over de noodzakelijke ontkenning van het Palestijnse recht op terugkeer naar Israël.

Realisme versus mirages

Voor het oplossen van het Midden-Oostenconflict werden in de loop der jaren verschillende modellen voorgesteld: de twee-statenoplossing ingeschreven in de Oslo-akkoorden, een variant op de twee-statenoplossing die Jeruzalem een internationaal statuut zou geven, een bi-nationale staat, een federale staat zonder religie of etnische basis, een federal ...

Het Palestijns Nationaal Initiatief

Als reactie tegen deze internationale druk en de concessies van de Palestijnse Autoriteit tekenen zich enkele sterke strekkingen en tendensen af in de Palestijnse maatschappij. Een van de sterkste initiatieven is het zogenaamde “Palestijns Nationaal Initiatief”, opgezet door Dr. Haider Abdel Shafi, Dr. Moustafa Barghouti en Ibrahim Dakkak. In dit i ...

De Palestijnse vluchtelingenproblematiek

De Palestijnse vluchtelingenproblematiek werd al enkele keren aangehaald in de voorgaande bijdragen. Samen met de kwestie van Oost-Jeruzalem als hoofdstad voor de Palestijnen, is het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen een van de meest kritieke punten, ontweken in alle onderhandelingen tot op heden gevoerd. De Palestijnse vluchteli ...

Vrede in het Midden-Oosten

Daar waar andere vluchtelingenpopulaties in de wereld beschermd worden door het UNHCR, worden de Palestijnse vluchtelingen uitgesloten van deze bescherming en wordt het zoeken naar duurzame oplossingen voor hen verder gehypothikeerd onder het lijdzame toezicht van de internationale gemeenschap.

Denken voorbij de twee-statenoplossing

Ilan Pappe is één van de bekendere Israëlische revisionisten of New Historians. Zijn boek The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951 (1992), was ÉÉn van de publicaties die een substanti‘le bijdrage leverden aan de ontmythologisering van Israëls ontstaansgeschiedenis.

Hervormingen en herstructureringen in de Palestijnse maatschappij

Vanaf 2002 nam de internationale druk op de Palestijnse Autoriteit opnieuw toe. De Regering-Bush noemde interne democratisering als een van de prioriteiten om tot nieuwe vredesonderhandelingen te komen. Dr. Majed Nassar en Nassar Ibrahim stellen de vraag naar de oorsprong van de plotse Amerikaanse interesse in interne democratisering binnen de Pale ...

Post-Oslo solidariteit

Waarom de Palestijnen zoveel internationale steun verloren hebben en wat ze kunnen doen om die steun te herwinnen.

De staat, de civiele maatschappij en het leger in Israël

De vanzelfsprekende identificatie van het Israëlische leger met de collectieve identiteit van de staat Israël en zijn burgers werd voor de eerste keer in vraag gesteld na de Israëlische nederlaag in de Yom Kippour-oorlog van 1973. Sinds de bezetting van Libanon en daaropvolgende oorlog werd deze vanzelfsprekendheid volledig verbroken: soldaten en m ...

Een samenleving in de duisternis

De oorlog in Libanon en het bekomen van de terugtrekking van de Israëlische troepen uit Libanon hebben dus een duidelijke trigger-functie gehad voor veranderingen binnen zowel de Israëlische als de Palestijnse maatschappij.

Het lot van de Palestijnse Israëli’s

Israël omschrijft zichzelf als een parlementaire democratie, maar ondertussen wordt steeds opnieuw getracht de democratie aan banden te leggen. In naam van staatsveiligheid en strijd tegen het terrorisme worden de burgerrechten van de Palestijnse bevolking in Israël voortdurend bedreigd.

Palestijnen en Israëli's over het conflict in het Midden-Oosten

Dit Noord-Zuid Cahier is een compositie van artikels, essays, analyses en opiniestukken over het Midden-Oostenconflict. Daar het Palestijns-Israëlische conflict een van de historisch best gedocumenteerde conflicten is in de wereld, werd hier bewust gekozen om de Palestijnen en Israëli’s zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten.

Pagina's

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.