VN-conferentie over racisme

De eenentwintigste eeuw heeft er straks een jaar opzitten, maar de nieuwe tijden laten voorlopig op zich wachten. Het dagelijkse nieuws zit vol oude verhalen en in heel wat gevallen gaan die over een van de oudste menselijke kwalen: racisme. De Verenigde Naties organiseren daarom in Zuid-Afrika een World Conference against Racism, Racial Discrimina ...

Troost en ontroostbaarheid

'Ik had willen beginnen met een toespraak van Fidel Castro', schertst Ludo Vandenbroeck. 'Wegens technische problemen is het niet gelukt.' Ik ontmoet de zanger en gitarist van Beaux D'Ixchel, Olla Vogala en Ambrozijn backstage na een optreden op het Na Fir Bolg festival in Vorselaar. 'Het enige wat de mensen weten over Latijns-Amerika is de sensati ...

Onderwijs met handen en voeten

De aanwezigheid van asielzoekers en migranten heeft al heel wat discussies uitgelokt over interculturaliteit en over omgaan met culturele verschillen, niet in het minst in het onderwijs. Claire Cauwels vindt al dat gepalaver nutteloos. 'Mensen moeten eens ophouden met dure woorden te verkopen over intercultureel handelen,' zegt ze. 'We moeten gewoo ...

Het mozaïek van de grootstad

Aan de overzijde van een te grote vergadertafel in het Brusselse stadhuis zit een rijzige man met een imposant gezicht. 'Jean-Pache Keugne, Yaoundé, Kameroen. Ik verblijf bij v.z.w. Link om het Brussels jeugd- en straathoekwerk te leren kennen. Ik ben vereeerd om hier te mogen zijn.' De smakelijke lach die volgt op die hoffelijke voorstelling, verr ...

De sprong

Het waren ontroerend historische dagen bij het begin van de zomer. Eenenveertig jaar onafhankelijkheid en een kleine eeuw kolonisatie werden met vriendelijke gebaren en een aandoenlijke fanfare naar de voltooid verleden tijd verwezen. De futur zou weer simple worden en uit broederlijkheid, gelijkheid en een beetje vrijheid bestaan. Het vendel Belgi ...

Het wereldbeeld van Frieda Van Wijck

Ze was de voorbije zomer niet van uw Canvas te branden. Frieda Van Wijck was in alle staten en quizzend Vlaanderen volgde haar daar gretig in. Wereldwijd Magazine wisselde de rollen even om en legde één moeilijke vraag voor aan uw favoriete quizmaster: kies drie beelden uit de selectie die wij maakten uit de 80.000 dia's in onze kasten -en vertel o ...

Moeder woud en haar kinderen

Guatemala is een mooi land met schitterende natuurgebieden, maar het is ook een land dat zich door buitenlandse bedrijven van zijn natuurlijke rijkdommen -fruit, hout en petroleum-laat beroven. Met instemming van de overheid en het leger worden de bossen gekapt, het water vervuild en de biodiversiteit aangetast. Van het oorspronkelijke woud -Madre ...

Braindain of braingain?

Braindrain kan volgens van Dale letterlijk vertaald worden als hersenemigratie, en heeft twee betekenissen. Ten eerste: het in groten getale wegtrekken van geleerden en intellectuelen, met name uit de ontwikkelingslanden naar de geïndustrialiseerde landen, en uit Europa naar Amerika. Ten tweede: het vertrek van universitair wetenschappelijk persone ...

Hoe kunnen lage-inkomenslanden voordeel halen uit de arbeidsemigratie?

Emigratielanden of bronlanden kunnen verschillende redenen hebben om een doelgericht beleid van arbeidsemigratie te voeren.

De wetenschappelijke diaspora

De omvang van de braindrain, en meer bepaald de emigratie van ingenieurs en wetenschappelijk personeel, is altijd moeilijk te beoordelen geweest, wegens het gebrek aan precieze cijfers. Enkel voor de Verenigde Staten bestaan er precieze cijfers. Voor een raming op mondiaal niveau mag men deze cijfers verdubbelen, omdat de Verenigde Staten ongeveer ...

Een voorkeur voor hooggeschoolden?

Australië, Canada en de Verenigde Staten worden beschouwd als landen die met succes een selectief migratiebeleid voeren, d.w.z. dat zij de immigratiestromen (proberen te) reguleren met het oog op de behoeften van de nationale arbeidsmarkten. Welke beleid voeren deze drie landen en hoe succesvol zijn ze daarin?

Afrika en zijn intellect

Bij de onafhankelijkheid wilden de Afrikaanse staten een snelle economische en sociale ontwikkeling realiseren. Een 'sterke staat' leek de beste weg daartoe. Die staat moest de etnische diversiteit onder controle houden, de basisdiensten inzake gezondheidszorg en onderwijs aanbieden en een industrie opbouwen.

Pagina's