Nieuws

Oppositie wil munt slaan uit 'zwarte woensdag'

De protesten tegen de regering van presidentSánchez de Lozada duurde gisteren (donderdag) voort in de Boliviaansehoofdstad La Paz en elders. De regering gooide het intussen op eenakkoordje met het politiekorps, dat het protest woensdag had aangestoken meteen betoging voor meer loon. De regering heeft dat intussen toegezegd enheeft ook de ruimere e ...
Nieuws

Hindoefundamentalisten dreigen meer moskeeën te vernietigen

Hindoefundamentalisten die nauw aanleunen bijde regerende Bharatiya Janata Party (BJP) van premier Atal Behari Vajpayeewillen dat het parlement de toelating geeft om een hindoetempel te bouwen inAyodhya. In die stad verwoestten radicale hindoes in 1992 dezestiende-eeuwse moskee van Babri. Wanneer die toelating er niet komttegen 22 februari dreigt h ...
Nieuws

Kolonel Gutiérrez rijdt scheve schaats met IMF en VS

De inheemse groepen die in Ecuador mee in deregering zitten, zijn niet te spreken over de manier waarop president LucioGutiérrez zich op bezoek in Washington achter het veiligheidsbeleid van deVerenigde Staten in Latijns-Amerika heeft geschaard. De partijen eisenverder het ontslag van de minister van financiën omdat die een teneoliberaal zou voere ...
Nieuws

'Nieuwe EU-pesticidennorm blokkeert deel van handel metontwikkelingslanden'

In de landen van de Europese Unie wordt dit jaareen nieuwe wetgeving van kracht op het gebruik van pesticiden. De EU bant zo'n 500 stoffen en dat verbod geldt ook voor alle landen die hun groenten enfruit willen verkopen op de Europese markt. Sommige ontwikkelingslandenvrezen dat een aanzienlijk deel van hun groenten en fruit geweigerd zalworden.
Nieuws

Senaat blokkeert afzettingsprocedure president zondercorruptieklachten te weerleggen

De senaat van Paraguay heeft degeloofwaardigheid van de politiek bij de bevolking een zware klaptoegebracht. Een procedure om president Luis González Macchi uit zijn ambtte verwijderen, kreeg er geen meerderheid, ondanks duidelijke aanwijzingenvoor corruptie. Blijkbaar handelden de senatoren onder druk van de VerenigdeStaten en de Europese Unie en ...
Nieuws

Moskou schippert tussen Amerikaanse dollars en Iraakse olie

De Russische president Vladimir Poetin blaastwarm en koud over Irak. Twee weken geleden suggereerde hij dat Moskou zichharder zou opstellen tegen Irak, maar bij zijn bezoek aan Frankrijk enDuitsland deze week, toonde hij zich heel wat minder voortvarend. Voor welkebelangen zal Rusland kiezen: Amerikaanse dollars en VS-steun voorTsjetsjenië, goede b ...
Nieuws

Hindoefundamentalisten dreigen meer moskeeën te vernietigen

Hindoefundamentalisten die nauw aanleunen bijde regerende Bharatiya Janata Party (BJP) van premier Atal Behari Vajpayeewillendat het parlement de toelating geeft om een hindoetempel te bouwen inAyodhya. In die stad verwoestten radicale hindoes in 1992 dezestiende-eeuwse moskee van Babri Masjid. Wanneer die toelating er niet komttegen 22 februari, d ...
Nieuws

Zapatisten claimen eigendom vakantieboerderij Amerikaans echtpaar

Wie zich in de Mexicaanse deelstaat Chiapasals aanhanger van het Zapatistische bevrijdingsfront uitgeeft, riskeertmisschien zijn leven maar kan ook genieten van een zekere wetteloosheid. Eengroep zelfverklaarde revolutionairen is erin geslaagd een Amerikaansechtpaar te verjagen van hun vakantieboerderij, Rancho Esmeralda, nabij hetplaatsje Ococingo ...
Nieuws

Britten misbruiken WK cricket om Zimbabwe te demoniseren

Groot-Brittannië en Australië misbruiken het WK cricket om de Zimbabwese regering te isoleren en te demoniseren. Dat zijn niet de woorden van Robert Mugabe, het staatshoofd van Zimbabwe, maar wel van Thabo Mbeki, president van Zuid-Afrika, gastheer voor het WK en bemiddelaar tussen Zimbabwe en de internationale gemeenschap.
Nieuws

VS wereldkampioen dumping landbouwprodukten (rapport)

Het dumpen van landbouwproducten in ontwikkelingslanden brengt het inkomen in het gedrag van 70 procent van de allerarmsten op aarde, stelt een rapport van het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP). De Verenigde Staten brengen hun landbouwproducten op de markt tegen prijzen die tot 40 procent onder de productiekost liggen.
Nieuws

VS negeren landbouwsubsidies in openingsaanbod FTAA-onderhandelingen

In een eerste voorstel voor de liberalisering van de handel op het Amerikaanse continent stellen de Verenigde Staten voor alle tarieven op textiel en kleding binnen vijf jaar te verwijderen. De VS willen ook hun invoertaksen afschaffen voor twee derden van de consumptie- en industriegoederen, op voorwaarde dat de andere landen hetzelfde doen. Speci ...
Nieuws

Vredesproces laat vluchtelingenprobleem onopgelost

Twintig jaar sleepte de burgeroorlog tussen de Srilankaanse regering en de Tamil Tijgers aan. Nu wordt er volop over vrede onderhandeld, maar daarbij lijkt het vluchtelingenprobleem niet voldoende aandacht te krijgen. Srilankanen die elders een nieuw leven begonnen, worden door de overheid verplicht terug te keren naar hun oude woningen. Dat gebeur ...

Pagina's