Investeringen op een zijspoor?

Midden februari 1998 belegde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een vergadering op hoog politiek niveau over het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Op die manier wilde de OESO de MAI-onderhandelingen die in 1995 startten, in het voorjaar van 1998 eindelijk met een overeenkomst afronden. De jaarlijkse OE ...

Onevenwicht in de WTO-akkoorden

De landen die de Uruguay-ronde op gang brachten, hadden vooral de bedoeling om toegevingen van ontwikkelingslanden af te dwingen. Die ‘afwijking’ is sterk in het eindresultaat weerspiegeld. Het akkoord is onevenwichtig en speelt in het nadeel van ontwikkelingslanden. Die moeten proberen om het evenwicht te herstellen en de WTO meer in hun voordeel ...

Pijnpunten in de werking van de wereldhandelsorganisatie

In dit artikel signaleren we een aantal pijnpunten i.v.m. de werking en de impact van de Wereldhandelsorganisatie.

Hoe de WTO democratische principes met de voeten treedt

‘De Wereldhandelsorganisatie is geen supranationaal orgaan met extraterritoriale machten, en ze is ook niet van plan om dat te worden. Ze is geen politieagent die wereldwijd haar wil kan opleggen aan tegendraadse regeringen. WTO-regels zijn op vrijwillige basis, bij consensus, onderhandeld door soevereine regeringen. En, wat al even belangrijk is, ...

De minst ontwikkelde landen en de WTO

Er lag een kleine smet op de vreugde van regeringsleiders die in 1994 na acht jaar onderhandelen in Marrakesj de slotakte van de Uruguay-ronde ondertekenden: aan de armste landen waren de baten van de handelsliberalisering geheel voorbijgegaan. Voor de weinig lucratieve grondstoffen die zij exporteren waren de tarieven toch al laag. Juist voor hun ...

De kracht van diversiteit

De wereld is anno 1998 een boeiende, uitdagende en onzekere plek om te leven. Steeds meer grenzen worden geslecht: kapitaal, goederen, kennis en zelfs cultuur reizen de wereld rond. Enkel de mannen en vrouwen van vlees en bloed worden tegengehouden aan de nationale grenzen. Ook Vlaanderen leeft allang niet meer onder een glazen stolp.

Synthese van een positieve investering

'To get the bad customs of a country changed and new ones, though better, introduced, it is necessary first to remove the prejudices of the people, enlighten their ignorance, and convince them that their interests will be promoted by the proposed changes; and this is not the work of a day.' Benjamin Franklin (1781)

De toekomst van de glokale kunst in de Vlaamse derdewereldsector

Toen de ngo Vredeseilanden in 1995 samen met het cultureel centrum de Warande en het project Open Culturele Centra van de Provincie Antwerpen het project ‘Kunst uit Senegal in Vlaanderen’ realiseerde, weerklonk de vraag: 'Wat heeft dit in hemelsnaam nog met ontwikkelingssamenwerking te maken?' Bij sommigen stootte het initiatief, waarbij plastische ...

Een toekomst voor glokale kunst in de kunstensector in Vlaanderen

Dit artikel wil enkele praktische kanttekeningen maken bij de toekomst van glokale kunst in de Vlaamse kunstensector. Deze kanttekeningen zijn gebaseerd op de theoretische analyses van de internationale deskundigen waarrond dit cahier gebouwd is en op een tiental jaren praktijkervaring, eerst met de organisatie van het Festival van de Immigrant in ...

Beleidsvoorstellen vanuit het colloquium 'Glokale kunst in Vlaanderen'

Met het organiseren van het colloquium Glokale Kunst in Vlaanderen hebben we kunnen ervaren dat het samengaan van ontwikkelingswerk, intercultureel werk en kunst een meerwaarde biedt. Een meerwaarde die een cruciale bijdrage levert tot de inzet van iedereen die niet door deze snel veranderende wereld beheerst wil worden.

Kan kunst bjidragen tot een nieuwe, multiculturele wereld?

'Kan kunst een bijdrage leveren tot een nieuwe, multiculturele wereld? Kan duurzame ontwikkeling beginnen bij een artistieke dialoog?' Deze vragen, die tot gefilosofeer maar ook tot gepieker uitnodigen, lagen aan de basis van deze studiedag. Uit de diverse uiteenzettingen die vandaag naar voor werden gebracht en uit de gedachtewisselingen en mening ...

£

DE TOEKOMST VAN HET INTERCULTURELE WERK IN VLAANDEREN Wim Viaene Wim Viaene is stafmedewerker van het Intercultureel Centrum voor Migranten.Zo heb je deuren ‘des huizes’ die niet zomaar voor iedereen opengaan mijnheer’

Pagina's