Groene belastingen en duurzame economie

Waarom hebben we een beperking van de uitstoot van CO2 nodig? Het toenemend verbruik van fossiele brandstoffen leidt tot CO2-emissies, die op hun beurt aanleiding geven tot een verhoging van de concentratie van CO2 in de atmosfeer. Dat leidt op lange termijn tot een mondiale klimaatverandering, met grote verwachte schadekosten.

Patenten op levende materie

Voor CIDSE was de start van het jubeljaar 2000 een geschikte gelegenheid om de aandacht te vestigen op het vraagstuk van de voedselveiligheid, meer bepaald op wat voor arme boeren en inheemse volkeren de gevolgen zijn van het nemen van octrooien of patenten op levende materie. Zij zijn de eerste slachtoffers van de honger in de wereld en CIDSE bepa ...

Het institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling in België

In 2002 zal het tien jaar geleden zijn dat de conferentie van Rio de Janeiro plaatsvond. Bij die gelegenheid zullen de Verenigde Naties van 2 tot 11 september in Johannesburg een Wereldtop over duurzame ontwikkeling organiseren. De bedoeling is de uitvoering van de akkoorden van Rio te evalueren en een nieuwe impuls te geven. Uit de reeds beschikba ...

Duurzame ontwikkeling: de ambities doorgelicht

Eind 1998 schoof de Duitse socioloog Ulrich Beck in een interview met het NRC Handelsblad een opmerkelijke stelling naar voren. Beck stelde dat zelfs aanhangers van de vrije markt beginnen te erkennen dat, na de ineenstorting van het communisme, er maar één serieuze tegenstander van de vrije markt overblijft, namelijk de vrijemarkteconomie zélf, "d ...

Groene belastingen

De industrielanden leggen een veel groter beslag op de milieugebruiksruimte dan hen toekomt. Hun consumptiepatroon is niet duurzaam, en zeker niet voor wereldwijde veralgemening vatbaar. Dit werd reeds zo’n tien jaar geleden erkend tijdens de UNCED-conferentie in Rio. Een belangrijke vereiste voor duurzame ontwikkeling is dan ook dat de industriela ...

Mysterieuze dorpsraden: de Kabylische lente in een stroomversnelling

Sinds september staan de "Arabische " landen terug op de wereldkaart. Algerije - een land dat in de jaren ‘60 en ‘70 model stond voor een geslaagde combinatie van socialisme en Islam - ontbreekt niet in het rijtje. Gefrustreerde Algerijnse jongeren zouden volop deel uitmaken van de fundamentalistische netwerken, de uitgeweken restanten van het FIS ...

God in Globalistan

Dit is een open deur: het leven van de zes miljard aardbewoners wordt anno 2001 sterk bepaald door de globalisering, een proces waarop ze bijzonder weinig greep hebben, en dat gedomineerd wordt door een economische winstlogica en door de drang om de individuele consumptie voortdurend op te drijven. Massamedia, alternatieve media, commerciële media ...

Mae-Wan Ho: er bestaat geen eenzame schepper

Mae-Wan Ho komt gebloemd en gezonnebrild de kamer binnen. Vierde verdieping, hartje Londen, druk druk druk. Wie geboren en opgegroeid is in Hongkong, en leeft in Londen, weet wat grootstedelijke stress is. Tijdens het gesprek verdwijnt die drukte uit haar wezen en verschijnt er een feestelijke opstandigheid. Ze is pas terug uit Schotland en heeft e ...

Een karavaan identiteiten

Orhan Pamuk woont in Istanbul. De stad zit schrijlings op twee continenten, zegt elke toeristische gids, twee werelden bepalen haar gelaat. De brug over de Bosporus symboliseert in dat verhaal de rol die Istanbul en Turkije te spelen hebben in de wereld: het verbinden van twee volkomen verschillende culturen en geschiedenissen. Pamuk gelooft niet i ...

De karavaan van de wanhoop

Op vrijdag 25 oktober 1996 vroeg ik aan een vriend hoe hij de situatie inschatte. Volgens hem zou Bukavu nog tijdens het weekend vallen en kon ik beter meteen de stad verlaten. Ondanks zijn advies verliet ik Bukavu niet onmiddellijk, daar had ik zo mijn redenen voor. Die vrijdag had ik een fax ontvangen waarin stond dat onze Europese partners geld ...

Media, met de M van misverstand

Eén. Eritrea, januari 1985. Het was mijn eerste reportage in de Derde Wereld, en mijn eerste reis die avontuurlijk genoemd kon worden. Op uitnodiging van de Eritrese bevrijdingsbeweging EPLF hosten we, doorgaans ‘s nachts, per Toyota pick-up, door hongersnood en oorlog. We sliepen al eens in de woestijn. We wasten ons in minuscule riviertjes. De oo ...

De karavaan van de verbeelding

‘Mensen gaan enkel nog op de begane paden, ze zijn bang van de wildernis. Op die voorgevormde paden wandelend kijken ze niet eens om zich heen. Ze hebben er alle moeite mee de route op de stafkaart te volgen.’ Jan Kees van de Werk, in De karavaan van de verbeelding.

Pagina's