Noord-zuidverhoudingen in de literatuur

De boekenbeurs presenteert dit jaar zijn fijne leeswaren onder het brede thema Europa. Wereldwijd Magazine vroeg zich af of de stem van Zuiden ook mag klinken in het koor van Europese schrijvers. Het antwoord heeft ontstellend weinig te maken met een visie op cultuur, en des te meer met de harde werkelijkheid van de boekhouding. Geen wonder dat Car ...

Braziliaanse boerenbewegingen en God

De Beweging voor Landloze Boeren (MST) is even Braziliaans als de samba en Ronaldo. De strijd tegen het grootgrondbezit klinkt alleen wat minder feestelijk, en er is minder roem mee gemoeid. Toch zorgt de kracht van de Braziliaanse boerenbewegingen wereldwijd voor inspiratie in de antiglobaliseringsbeweging. Luk Vankrunkelsven zorgde vorig jaar voo ...

Leonardo Boff: de culturele omwenteling

De wereld globaliseert: de economie, de politiek, culturele stromingen. 'Ook op spiritueel vlak gaat de mensheid een nieuwe richting uit', stelt de Braziliaanse theoloog Leonardo Boff. Recente ontwikkelingen op wetenschappelijk vlak hebben het gangbare scheppingsverhaal onderuit gehaald. Het nieuwe grondinzicht is dat energie en materie één en hetz ...

Geweldloos verzet in de Narmada-Vallei

‘Dammen zijn de tempels van het moderne India’, zei Nehru ooit, en hij zou zich die uitspraak de rest van zijn leven beklagen. De dammen zouden het hele land voorzien van drinkwater, irrigatie en elektriciteit, en India in de vaart der volkeren vooruitstuwen. Maar het schitterende toekomstvisioen had donkere schaduwen, vooral voor de mensen die hun ...

Aminata Traoré: Afrikanen zijn rijke mensen

Aminata Dramane Traoré is geen gewone vrouw. Als politica had ze bij elke VN-instelling carrière kunnen maken. Als sociologe kon ze op elke Franstalige universiteit een leerstoel krijgen. Koppig heeft zij gekozen voor het dagjeswerk aan de basis. Na een korte minister-carrière van niet eens drie jaar, gebruikte ze haar geld en talent om in Bamako, ...

Jonge ecologisten in Vlaanderen

Sinds het einde van de Grote Verhalen afgekondigd werd, zouden jongere generaties vooral cynisch, radeloos of zonder doel door het leven gaan. Niet dus, er zijn in Vlaanderen nog broedplaatsen voor jonge mensen die op zoek zijn naar iets meer of iets anders. Goed tweeduizend ecologisten vinden onderdak bij de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieube ...

Tariq Ramadan: de val van het extremisme

In een wereld zonder grenzen, migreren mensen en ideeën, op zoek naar nieuwe perspectieven en uitdagingen. God migreert niet, maar zijn gelovigen wel. De moslims die van Europa een religieus divers continent gemaakt hebben, voelen zich vaak nog niet op hun gemak in de omgeving waarin ze werken, leven, toekomst maken. Tariq Ramadan wil iets doen aan ...

De Maya-wortels van Zapata

'Wie met militair geweld zijn wil moet opleggen, staat uiteindelijk heel zwak.' De uitspraak klinkt vreemd uit de mond van een legerleider, maar subcomandante Marcos en zijn zapatisten zijn ook moeilijk te vatten in traditionele schema's. Het EZLN was het eerste georganiseerde verzet tegen de economische globalisering. Het recent gepubliceerde boek ...

Geen held

‘Mijn beweegredenen zijn egoïstisch, hoor’, mailde Wouter Doevenspeck mij vanuit India. Ik tref hem enkele weken later in zijn huis in Kessel-Lo, temidden van kisten, stapels boeken, enkele aan de kant geschoven stoelen en zetels. Zijn zomers stadstuintje met lommerrijke berk ademt rust. Wat beweegt een jonge Vlaamse psycholoog om dit allemaal acht ...

Ze willen ons gek maken

Het is druk aan het onthaal van het Klein Kasteeltje. Een vrachtwagen wringt zich door de smalle poort, bewoners lopen in en uit, en terwijl de radio een hels kabaal maakt, rinkelt de telefoon bijna onophoudelijk. In de keuken, waar ik Tashi Kountchok ontmoet, verdwijnt de herrie naar de achtergrond.
Nieuws

Jihad in Pakistan, Afghanistan en Kashmir

Het oorspronkelijke artikel met foto's verscheen half september reeds op onze website. Dit is een herwerkte versie mede op basis van de vele interessante reacties die we ontvingen. Wie belangstelling heeft kan nog steeds de oorspronkelijke versie consulteren en wie ze nog niet gelezen heeft kunnen we de reacties alleen maar warm aanbevelen.

Het wereldbeeld van Axelle Red

Hoe word je als Vlaams meisje in Vlaanderen allochtoon? Door Frans te zingen, bijvoorbeeld. Of door veel te reizen, zodat Hasselt niet langer je thuis is, maar de stad die je bezoekt telkens je in België passeert. Axelle Red is overal en nergens thuis. Ze is een wereldster, maar praat zelden over haar wereldbeeld. Dit jaar nam ze vakantie van de ma ...

Pagina's