Reportage

Reportage uit Abidjan

Wie dood met actualiteit verbindt, ontsnapt niet aan aids. En wie over aids schrijft, kan niet om Afrika heen. Onze reporter in Abidjan botste echter op een andere, dodelijke epidemie: de stilte. De ziekte die niet bij naam genoemd wordt, treft in Abidjan één op tien inwoners. Een reportage over de manier waarop mensen omgaan met de seksueel overdr ...

Afscheid van allochtonen

In de dood zijn we allen gelijk, zegt de volkswijsheid. In rouwen en rituelen is dat zeker niet het geval. Ook in het hiernamaals vinden moslims geen "modus vivendi" met de Belgische maatschappij waarin ze geleefd hebben.

Erna Buts: de toekomst verliezen, doet pijn

Erna was broos en tenger maar tegelijk fris en helder op de dag dat we elkaar ontmoetten. Niets liet vermoeden dat het lichaam van deze zesenveertigjarige vrouw de strijd verloren had. Vier jaar geleden kreeg ze het verdict: acute lymfoblastische leukemie. Tegen beter weten in ging Erna Buts de strijd aan, omwille van haar vier kinderen. Het was te ...

De doden willen niet zwijgen

Begrafenisrituelen zijn nodig om de dood van een geliefde te verwerken. Van Guatemala over Ruanda tot in China en Cambodja rouwen ontelbare vaders en moeders, zonen en dochters, mannen en vrouwen om doden die ze niet konden begraven. In Chili maakt het proces rond Pinochet het thema weer brandend actueel. Zevenentwintig jaar na de verdwijningen her ...

De één zijn dood is de ander zijn brood

In een samenleving die gedomineerd wordt door de markt, ontsnappen ook dood en begrafenis niet aan de greep van de commercie. Ruim dertig jaar geleden al trok de Amerikaanse sociologe Jessica Mitford van leer tegen the American way of dying. Veel glitter en glamour voor een fiks prijskaartje, luidde haar kritiek. Wat toen nog een pril fenomeen was, ...

Afrika heeft één toekomst

Er is in onze media weinig of bijna niets over gemeld, maar het voorbije jaar hebben Afrikaanse leiders een hernieuwd engagement genomen voor Afrikaanse eenheid. Een voorstel om de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid te vervangen door een echte Afrikaanse Unie werd onlangs goedgekeurd. De verschillende landen worden gevraagd om deze tekst tegen 200 ...

De actualiteit van de dood

De mens is een eenzaam dier en er is geen moment waarop dat duidelijker wordt dan bij het sterven. De laatste stap zet je zelf en het laatste afscheid kan niemand voor jou nemen. Angst voor het onbekende, pijn bij het verlies: aan beide zijden van de dood staat een mens alleen. Tegelijk is de worsteling met de dood iets dat we me z'n zes miljard de ...

Van Oost-Blok naar Zuid-Blok

Beelden uit de voormalige Oost-Europese landen worden vaak omschreven in termen van een 'derdewereldsituatie'. Ongetwijfeld is dit veeleer een betiteling met een hoog emo–gehalte, die associaties oproept met wat mensen zich zoal inbeelden bij het woord 'Derde' Wereld. Mij lijkt het alvast geen gelukkige referentie te zijn. Een vergelijking met de p ...

Oostzuid. Het vroegere Oostblok

Het einde van de koude oorlog heeft een diepe invloed gehad op de globale inkomensverdeling. Tot vóór kort werden Oost-Europa en de Sovjetunie beschouwd als een onderdeel van het ontwikkelde ‘Noorden’, met een peil van materiële consumptie, opvoeding, gezondheid en wetenschappelijke ontwikkeling dat in grote trekken vergelijkbaar was met dat van de ...

Georgië in Europa: het begrip periferie in de internationale betrekkingen

Een analyse van de West-Europese politiek ten aanzien van Georgië is een periferische kwestie voor de studie van de Europese buitenlandse politiek. Etnische conflicten en politieke onstabiliteit zijn nooit een bedreiging geweest voor de West-Europese veiligheid.

Kirgizië: elke dag wat minder GOS, wat meer Azië

‘Ik ben zelf ingenieur van opleiding. In het begin van de jaren negentig, toen het politiek mogelijk werd en ik me dat financiëel nog kon veroorloven, heb ik een reis van een aantal maanden door India gemaakt. Het is vreemd, maar de armoede en sociale omstandigheden die ik er toen gezien heb, zie ik ook meer en meer in deze bananenrepubliek-in-word ...

Het nieuwe bulgarije

Op 10 november 1989, één dag na de Berlijnse muur, viel ook in Bulgarije het communistische regime van Todor Zivkov, de man die 35 jaar lang de plak gezwaaid had over het Balkanland. Aanvankelijk leek alles eenvoudig: de dictatuur zou worden vervangen door een parlementaire democratie en de centraal geleide planeconomie door een vrijemarkteconomie. ...

Pagina's