De één zijn dood is de ander zijn brood

In een samenleving die gedomineerd wordt door de markt, ontsnappen ook dood en begrafenis niet aan de greep van de commercie. Ruim dertig jaar geleden al trok de Amerikaanse sociologe Jessica Mitford van leer tegen the American way of dying. Veel glitter en glamour voor een fiks prijskaartje, luidde haar kritiek. Wat toen nog een pril fenomeen was, ...

Afrika heeft één toekomst

Er is in onze media weinig of bijna niets over gemeld, maar het voorbije jaar hebben Afrikaanse leiders een hernieuwd engagement genomen voor Afrikaanse eenheid. Een voorstel om de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid te vervangen door een echte Afrikaanse Unie werd onlangs goedgekeurd. De verschillende landen worden gevraagd om deze tekst tegen 200 ...

De actualiteit van de dood

De mens is een eenzaam dier en er is geen moment waarop dat duidelijker wordt dan bij het sterven. De laatste stap zet je zelf en het laatste afscheid kan niemand voor jou nemen. Angst voor het onbekende, pijn bij het verlies: aan beide zijden van de dood staat een mens alleen. Tegelijk is de worsteling met de dood iets dat we me z'n zes miljard de ...

Van Oost-Blok naar Zuid-Blok

Beelden uit de voormalige Oost-Europese landen worden vaak omschreven in termen van een 'derdewereldsituatie'. Ongetwijfeld is dit veeleer een betiteling met een hoog emo–gehalte, die associaties oproept met wat mensen zich zoal inbeelden bij het woord 'Derde' Wereld. Mij lijkt het alvast geen gelukkige referentie te zijn. Een vergelijking met de p ...

Oostzuid. Het vroegere Oostblok

Het einde van de koude oorlog heeft een diepe invloed gehad op de globale inkomensverdeling. Tot vóór kort werden Oost-Europa en de Sovjetunie beschouwd als een onderdeel van het ontwikkelde ‘Noorden’, met een peil van materiële consumptie, opvoeding, gezondheid en wetenschappelijke ontwikkeling dat in grote trekken vergelijkbaar was met dat van de ...

Georgië in Europa: het begrip periferie in de internationale betrekkingen

Een analyse van de West-Europese politiek ten aanzien van Georgië is een periferische kwestie voor de studie van de Europese buitenlandse politiek. Etnische conflicten en politieke onstabiliteit zijn nooit een bedreiging geweest voor de West-Europese veiligheid.

Kirgizië: elke dag wat minder GOS, wat meer Azië

‘Ik ben zelf ingenieur van opleiding. In het begin van de jaren negentig, toen het politiek mogelijk werd en ik me dat financiëel nog kon veroorloven, heb ik een reis van een aantal maanden door India gemaakt. Het is vreemd, maar de armoede en sociale omstandigheden die ik er toen gezien heb, zie ik ook meer en meer in deze bananenrepubliek-in-word ...

Het nieuwe bulgarije

Op 10 november 1989, één dag na de Berlijnse muur, viel ook in Bulgarije het communistische regime van Todor Zivkov, de man die 35 jaar lang de plak gezwaaid had over het Balkanland. Aanvankelijk leek alles eenvoudig: de dictatuur zou worden vervangen door een parlementaire democratie en de centraal geleide planeconomie door een vrijemarkteconomie. ...

De republiek Armenië na een decennium onafhankelijkheid

Elmira Zeynalian is in 1975 geboren in Ararat (Republiek Armenië). Ze woont sinds 1995 in België. Ze studeert Oost-Europese Talen en Culturen aan de Universiteit Gent en werkt aan een scriptie over de Transkaukasische Federatie en de Armeense Republiek (1918-1920).

Revolutie of restauratie?

Meer dan tien jaar geleden werd het communisme ‘afgezworen’ in de landen van Centraal- en Oost-Europa. Het blijkt steeds duidelijker hoe vreemd de politieke en sociale evolutie nadien in deze landen is verlopen. Wie had ooit kunnen verwachten dat de politieke opvolgers van de Communistische Partij zo aantrekkelijk zouden kunnen worden voor de modal ...

Het sociale luik van de omwenteling in Oost-europa

In het postcommunistische Oost-Europa is het handhaven van sociale verworvenheden en het verzekeren van een sociaal minimum allesbehalve een sinecure. De armoede, de werkloosheid en de inkomensongelijkheid zijn na 1989 enorm toegenomen. Daartegenover staat dat de inkomsten van de staat, vanwege de groeiende belastingontwijking, een lakse belastinga ...

Centraal-Europa, een periferie van de Europese Unie?

De euforie, die Centraal-Europa kenmerkte na het slopen van de Berlijnse muur en het einde van de koude oorlog, is misschien niet in wanhoop omgeslagen maar de realiteit van tien jaar markteconomie heeft in Centraal-Europa toch wel tot ontnuchtering geleid. Politieke vrijheid, parlementaire democratie, dat wel, maar geen kant en klare welvaart.

Pagina's