Arnoud Raskin en de uitschuifschool

Arnoud Raskin begon zijn loopbaan als student industriële productontwikkeling, maar een microgolfoven uitvinden die nog twee seconden sneller is, kon hem niet boeien. Een diareportage over straatkinderen in Colombia motiveerde hem om iets te ontwikkelen voor die kinderen. Hij studeerde af op een prototype van een mobiel schooltje voor straatkindere ...

De onmogelijke identiteit

Toen Kemal Atatürk in de jaren twintig de taak aanvatte om een nieuwe, Turkse natie op te bouwen, was het de bedoeling om alle sporen van het islamitische of ottomaanse verleden uit te wissen, ten voordele van een Turks nationalisme dat iedereen zou omarmen die zichzelf Turks wou noemen. Om die erg abstracte ideeën uit de Europese Verlichting inga ...

Vies, dom en achterlijk

'We zijn geen museumstukken', riepen de indianen in 1992, toen ze vijf eeuwen kolonisatie herdachten. Niemand die daar vandaag nog aan twijfelt. Op nationale en internationale fora doen ze hun zeg over democratie en autonomie, over ecologie en biodiversiteit. In Ecuador liepen ze de afgelopen jaren in de kijker in de strijd tegen corrupte politici ...

Etnische conflicten in Zimbabwe

Wie het over stammenoorlogen heeft, verwijst meestal niet naar Kosovo, Grozny of Belfast maar naar Sierra Leone, Rwanda of Angola. De jongste maanden versterkte Zimbabwe het beeld dat Afrika steeds vastloopt in oeroude etnische conflicten. Boeren werden verjaagd of vermoord omdat ze blank waren, politieke tegenstanders gefnuikt omdat ze Ndebele war ...

Grappen gaan over de grens

Wie de lachers op zijn hand heeft, krijgt al voor de helft gelijk. Humor is een grotere garantie voor het in stand houden van vooroordelen over andere volkeren dan partijprogramma's, demagogen of oorlogen. Grappen over Hollanders, Turken of Chinezen hebben altijd een geurtje. Maar zijn ze ook gevaarlijk?
Reportage

Reportage uit Istanbul

Istanbul is de navel van de wereld. Je hoeft geen Turk te zijn om dat te geloven. De kleine handelsnederzetting aan de Bosporus groeide uit tot een machtscentrum dat achtereenvolgens Constantinopel, Byzantium en Istanbul zou heten. Sinds mensenheugenis ligt de stad op het kruispunt van culturen, politieke invloedsferen, handelsroutes en migratiebew ...

Oranje boven

De oranje vlaggen van de Indiase hindoenationalisten wapperen in plastic of katoenen versie over het hele land. Een melkweg van bewegingen, organisaties, splintergroepen, tempels, goeroes en geleerden is er het voorbije decennium in geslaagd een enorm hindoeïstisch réveil op gang te brengen in India.

Kiezen is onvermijdelijk

De sociale identiteit van een mens wordt tegenwoordig steeds meer gezien als de belangrijkste verklaring voor de wijze waarop mensen redeneren, oordelen en handelen. Zowel persoonlijke keuzen als politieke overtuigingen worden aan de hand van die groepsidentiteit verklaard.

Paradijs

Op zoek naar geluk zijn we allemaal, een leven lang. Sommigen gaan daar heel ver in. Zoals die Chinezen, met zestig waren ze om vanuit de verre provincie Fujian de oversteek te wagen naar Engeland, waar verwanten wonen die al thuis zijn in het Paradijs. Helaas, voor achtenvijftig van hen, geen beloofde land, geen hemel op aarde. Zij hebben de helle ...

Baas in eigen hoofd: culturele identiteit

De immigratiepolitiek van de overheid heeft gefaald. Er zijn niet weinig mensen die deze stelling zullen onderschrijven. Maar het triomfalisme waarmee Filip Dewinter deze vaststelling doet, zorgt voor koude rillingen bij iedereen die zich inzet voor een samenleving die gebouwd wordt op de realiteit van verscheidenheid. Dewinter ruilde de platte a ...

Vlaanderen: thuis is waar mijn verleden staat

Bestaat er zoiets als een Vlaams volk en, zo ja, hebben wij dan redenen om daar trots op te zijn? De bruine en zwarte bladzijden van onze geschiedenis dwingen op zijn minst tot enig voorbehoud. Maar waar anders dan in dit vlakke land zouden wij vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid realiseren?

De publieke opinie telt

Seattle, Davos, Washington, European Business Summit. De campagnes en acties rond de wereldomvattende instellingen volgen elkaar in snel tempo op. Broederlijk Delen trok dit voorjaar een petitieactie voor taks op kapitaalspeculatie op gang, 11.11.11 zal dit najaar verder bouwen aan die beweging. Tijdens een colloquium over de Tobintaks confronteerd ...

Pagina's