Farish A. Noor: religieus geweld is niet godsdienstig

Het behoort stilaan tot de vaste ingrediënten van ons nieuwsmenu: gewelddadige botsingen tussen christenen en moslims. Onlangs nog in Nigeria, naar aanleiding van een dubieuze en overhaaste invoering van de sharia. Al jaren in Sudan. Zo nu en dan in Egypte. En sinds vorig jaar ook in Indonesië.

Het volk wil een belasting

Speculatieve geldstromen ontwrichten hele economieën. Een fatsoenlijk mens wil daar iets aan doen, toch? Hét middel tegen speculatie dat momenteel opgeld maakt, is de Tobintaks. Dat voorstel tot belasting op speculatief kapitaal is de voorbije jaren ook één van de speerpunten geworden in de strijd tegen het neoliberalisme.

Walden Bello over de internationale vrijhandel

Meestal ziet het beeld er zo uit: aan de ene kant heb je schimmige en gulzige speculanten, aan de andere kant weerloze nationale economieën. Daarmee is echter niet alles gezegd. Ook de gewone burgers en de internationale instellingen zijn betrokkenen bij de globale geldhandel. De Filipijnse socioloog Walden Bello vindt dat vooral die twee vergeten ...

De queeste van Germain Dufour

Een halve bekende aan deze kant van de taalgrens, een legende aan gene zijde. Germain Dufour is een kapucijn die Ecolo-senator werd en zich kandidaat stelde op een lijst van de Parti Communiste. Met blote voeten in sandalen schopt hij Luik een geweten. Wat drijft een mens om alles op te geven en daardoor nog gelukkig te worden ook?

Elke Belg doet het

Mevrouw, meneer, ik speculeer. Ha, dat verbaast u. Ik ben toch de jongen die zo welsprekend kan schelden op de globalisering en de deregulering en de beurs. Jazeker en geen haar op mijn hoofd denkt eraan daarmee op te houden. Mijn speculatiedrift heeft twee oorzaken: mijn spaarquote en mijn behoefte om met rust gelaten te worden.

Vier wereldgodsdiensten in gesprek over hun relatie met geld

Het penthouse van een Antwerpse bank is een gezegende plek om vier mannen te vragen wat hun goden denken over geld, winst en beleggen. Joden, moslims, boeddhisten en christenen delen immers allemaal de zorg voor de armen en voor de aarde. Hoe is dat te verzoenen met banken en beurzen?

De Braziliaanse bug

Begin dit jaar tergden de weergoden Brazilië met stormregens, overstromingen én droogtes. Voor die overmaat van ramp durfden de Brazilianen de hemel niet te verketteren, maar ze vervloekten wel de cynische beursgoden die hen de maanden daarvóór tot wanhoop hadden gedreven

Speculatief kapitaal aan banden: grenzen aan het geld

Zelfs huisvrouwen doen het. Het computertijdperk bracht het beursplein immers dichterbij de huiskamer dan de school, het werk en het grootwarenhuis. Tegelijk stimuleren de gunstige prognoses uit alle economische windrichtingen -op het Zuiden na- vrouwen én mannen wereldwijd om mee te spelen in het grote casino van de beurswereld.

De betovering van het geld

Toen koning Midas van de Griekse god Dionysos een wens mocht doen als beloning voor bewezen diensten, was het eerste waaraan hij dacht: goud. Dionysos was de koning welwillend. Hij zorgde ervoor dat alles wat Midas aanraakte, in goud veranderde. Het betekende de ondergang van de vorst want al het eten en drinken stolden tot edel metaal. Midas bleef ...

Russische roulette en Belgische toestanden

Achter dollartekens, beursnoteringen en winstverwachtingen gaan altijd mensen schuil. Winnaars en verliezers, bedriegers en bedrogen volkeren. Misschien gaat die algemene waarheid nergens zó onversneden op als in de voormalige Sovjetunie. De stormachtige entree van deze grootmacht in de wereld van het casino-kapitalisme ging gepaard met allerlei fi ...

Pleidooi voor een nieuw perspectief

Op honderd meter van de nieuwe uitvalsbasis van Wereldwijd woonde Pieter Bruegel de Oude. Bruegels zestiende eeuw kende oorlogen, volksverhuizingen, epidemieën en godsdienstfanatisme en inspireerde de Brusselaar tot enkele apocalyptische schilderijen. Dankzij De Standaard der Letteren ontdekten we dat de Engelse schrijver, schilder en cultuurhistor ...
Analyse

Akelei, biodiversiteit van eigen bodem

Akelei is een 4 hectaren groot biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf in Schriek, in het Mechelse tuinbouwgebied. Op het bedrijf vind je een veertigtal gewassen, allemaal in volle grond. Het gaat zowel om de basisgewassen ajuin, wortelen, prei en aardappelen als om fijnere gewassen zoals winterpostelein, rucola, tuinkers, kruiden. In het seizoen vull ...

Pagina's