Elke Belg doet het

Mevrouw, meneer, ik speculeer. Ha, dat verbaast u. Ik ben toch de jongen die zo welsprekend kan schelden op de globalisering en de deregulering en de beurs. Jazeker en geen haar op mijn hoofd denkt eraan daarmee op te houden. Mijn speculatiedrift heeft twee oorzaken: mijn spaarquote en mijn behoefte om met rust gelaten te worden.

Vier wereldgodsdiensten in gesprek over hun relatie met geld

Het penthouse van een Antwerpse bank is een gezegende plek om vier mannen te vragen wat hun goden denken over geld, winst en beleggen. Joden, moslims, boeddhisten en christenen delen immers allemaal de zorg voor de armen en voor de aarde. Hoe is dat te verzoenen met banken en beurzen?

De Braziliaanse bug

Begin dit jaar tergden de weergoden Brazilië met stormregens, overstromingen én droogtes. Voor die overmaat van ramp durfden de Brazilianen de hemel niet te verketteren, maar ze vervloekten wel de cynische beursgoden die hen de maanden daarvóór tot wanhoop hadden gedreven

Speculatief kapitaal aan banden: grenzen aan het geld

Zelfs huisvrouwen doen het. Het computertijdperk bracht het beursplein immers dichterbij de huiskamer dan de school, het werk en het grootwarenhuis. Tegelijk stimuleren de gunstige prognoses uit alle economische windrichtingen -op het Zuiden na- vrouwen én mannen wereldwijd om mee te spelen in het grote casino van de beurswereld.

De betovering van het geld

Toen koning Midas van de Griekse god Dionysos een wens mocht doen als beloning voor bewezen diensten, was het eerste waaraan hij dacht: goud. Dionysos was de koning welwillend. Hij zorgde ervoor dat alles wat Midas aanraakte, in goud veranderde. Het betekende de ondergang van de vorst want al het eten en drinken stolden tot edel metaal. Midas bleef ...

Russische roulette en Belgische toestanden

Achter dollartekens, beursnoteringen en winstverwachtingen gaan altijd mensen schuil. Winnaars en verliezers, bedriegers en bedrogen volkeren. Misschien gaat die algemene waarheid nergens zó onversneden op als in de voormalige Sovjetunie. De stormachtige entree van deze grootmacht in de wereld van het casino-kapitalisme ging gepaard met allerlei fi ...

Pleidooi voor een nieuw perspectief

Op honderd meter van de nieuwe uitvalsbasis van Wereldwijd woonde Pieter Bruegel de Oude. Bruegels zestiende eeuw kende oorlogen, volksverhuizingen, epidemieën en godsdienstfanatisme en inspireerde de Brusselaar tot enkele apocalyptische schilderijen. Dankzij De Standaard der Letteren ontdekten we dat de Engelse schrijver, schilder en cultuurhistor ...
Analyse

Akelei, biodiversiteit van eigen bodem

Akelei is een 4 hectaren groot biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf in Schriek, in het Mechelse tuinbouwgebied. Op het bedrijf vind je een veertigtal gewassen, allemaal in volle grond. Het gaat zowel om de basisgewassen ajuin, wortelen, prei en aardappelen als om fijnere gewassen zoals winterpostelein, rucola, tuinkers, kruiden. In het seizoen vull ...
Analyse

Labels of merken

Om de landbouwers te helpen hun vakkennis en het specifieke karakter van hun producten te valoriseren, heeft Frankrijk vanaf 1919 een 'originele' reglementering van de kwaliteit ingevoerd. Origineel in de dubbele zin van het woord: het is een nieuw concept dat de origine, de streek, de grond aanduidt als garantie van een 'authentiek' en 'typisch' p ...
Analyse

Hoe duurzaam is transgeen voedsel?

De biotechnologie is een succesverhaal zonder weerga. Cijfers van het International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications tonen zwart op wit aan dat het areaal transgene gewassen per jaar ongeveer 4 keren groter wordt. In 1997 stonden er 12,8 miljoen hectaren transgene granen op de wereldbol. In 1998 bedroeg dit reeds meer dan 50 ...
Analyse

'Eerlijk voedsel' als alternatief

Tegen de achtergrond van een toenemende kritiek op GMO-ontwikkelingen onderzoekt deze bijdrage mogelijke alternatieven.
Analyse

Voedselpolitiek in de internationale arena

Deze bijdrage is een samenvatting van het dossier 'How International Institutions and Negotiations affect Agricultural Policies, Food Production and Land' dat door de Europese Boerenvereniging (Coordination Paysanne Européenne, CPE) gepubliceerd werd in januari 2000. De tekst werd vertaald door Bob Hendrickx en bewerkt door Nico Verhagen.

Pagina's