Recensie

Sikhs

Als het over interculturaliteit gaat, is er vaak weinig aandacht voor gesprekken over of tussen godsdiensten en levensbeschouwingen. Meestal wordt met name de islam simpelweg gezien als “een cultuur”, ...
Recensie

Dit is geen roman

Het VN-Programma voor Ontwikkeling (UNDP) startte in 2003 een serie Arab Human Development Reports, verplichte lectuur voor al wie met kennis van zaken over de uitdagingen in de Arabische wereld wil s ...
Recensie

Eenzaam heden

Migratie is van alle tijden, maar dat maakt het fenomeen er niet minder ingrijpend of complex op. Hele samenlevingen moeten met de gevolgen van emigratie en immigratie leren leven. En ook individuen m ...
Recensie

Gelukkige gezinnen

Culturen sterven langzaam, schreef Rik Pinxten al bijna vijftien jaar geleden. Het geheim van hun lange leven is de flexibiliteit waarmee ze zich aanpassen aan nieuwe invloeden zonder daarbij hun eige ...
Recensie

Scharnierpunten

‘Heel onze beschaving, sinds het einde van de laatste ijstijd 13.000 jaar geleden, is opgebouwd op stabiliteit en relatieve regelmaat in natuurlijke weerfenomenen. Daar is vandaag een einde aan gekome ...
Recensie

Cultuur en politiek

Sami Zemni begint het voorwoord van Cultu(u)renpolitiek met een anekdote uit zijn vakantie in Zuid-Frankrijk voorbije zomer. Op wandel in Beaume-les-Messiers ziet hij plots een tijdschrift liggen met ...
Recensie

Draagbaar paradijs

In de serie pogingen om het wezen van de hedendaagse diversiteit te vatten, is die van Gerry De Mol en wijlen Patrick De Spiegelaere bijzonder en aanbevelenswaardig. Gerry De Mol is de muzikale motor ...
Recensie

Wereldverzamelaar

Het seizoen van de reismarkten en de vroegboekacties is opnieuw aangebroken, en dus wordt er weer gevent met ontdekkingsreizen en avonturen in verre streken. Het cliché van de koloniale ontdekkingsrei ...
Recensie

Antiterrorist

De jonge Canadees Michael Ross belandt als backpacker in een kibboets in Israël, wordt verliefd op een lokale schoonheid, bekeert zich tot het jodendom en vestigt zich in het Heilige Land. Na zijn leg ...
Recensie

Aanbevolen

Meer brieven van Dikke Freddy door Erik Vlaminck, De blauwe deur en De kleur van armoede. Armoede bij personen van buitenlandse afkomst.
Recensie

Sahara

‘Het jonge lichaam is van goud maar heeft een koperen mond. Het oude lichaam is van koper maar heeft een gouden mond.’ Jan Kees van de Werk citeert dit Toeareg-gezegde in een korte beschouwing over he ...
Recensie

Fataal gebrek aan engagement in "Hoe word ik wereldreiziger?"

Ik kreeg vandaag het boek "Hoe wordt ik wereldreiziger?" in handen. Het was een teleurstelling. Ik werd er zelfs een beetje triest van. Het boek blinkt namelijk uit in de totale afwezigheid van enige ...

Pagina's