Opinie

'Hulp is een plicht, geen optie'

'Internationale hulp is een plicht in een internationaal mensenrechtenkader, geen optie.' Dat zegt Irene Khan, die op 20 april een MO*lezing geeft in de Beursschouwburg in Brussel.
photolimits.be
Opinie

Waarom een wereldziekteverzekering nodig is

Er is nood aan een soort fonds voor sociale zekerheid op wereldschaal. Dat bepleiten onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in een commentaarstuk in het toonaangevende medische vakb ...
fos
Opinie

'Het is niet onze crisis'

Leonard Gentle voerde tijdens de Karel Van Miert-lezing een passioneel betoog over internationale solidariteit. Gentle is onderzoeker bij het Zuid-Afrikaanse ILRIG, partner van fos.
Bart Vanacker
Opinie

Nood aan vrouwvriendelijke preventie

De huidige hiv-preventieprogramma's zijn niet afgestemd op vrouwen en meisjes. naar aanleiding van de honderdste Internationale Vrouwendag vraagt Sensoa, het Vlaams service- en expertisecentrum voor s ...
Carol Verstraete
Opinie

Waarom is niemand kwaad?

'Ze dronken een glas, ze piesten een plas, en alles bleef zoals het was', placht mijn vader grote gebeurtenissen te becommentariëren. Hij bedoelde daarmee dat bij grote incidenten of kleine rampen, ie ...
Creative Commons by jasperwiet
Opinie

Naar een kernwapenvrije wereld

President Barack Obama’s engagement om alle kernwapens uiteindelijk te elimineren verdient onze volledige steun. Terwijl kernwapens in het verleden misschien een stabiliserende rol hebben gespeeld, le ...
Opinie

De wereld wacht op zwarte lijst clustermunitieproducenten

Belgische parlementsleden en diplomaten speelden een cruciale rol in het proces dat heeft geleid tot de Clustermunitie Conventie, die inmiddels door 107 staten is ondertekend. Nu die conventie elk mom ...
Marieke Vromman
Opinie

Kopenhagen-blues

Het is nu zo’n week of zes geleden dat we het Kopenhagen-debacle live konden meemaken. Van de gigantische aandacht voor het klimaatprobleem is nu niet veel meer te merken. We zijn weer netjes overge ...
Opinie

Het einde van de economische groei

Het maatschappelijke model, dat tweeënhalve eeuw lang zo genadeloos succesvol was, bereikt de grens van zijn functioneren, net nu de zegetocht mondiaal wordt en zelfs communistische en onlangs nog com ...
Opinie

Millenniumdoelstellingen verloren zaak zonder extra hulp

Meer dan 450 Europese ngo's roepen de Spaanse, Belgische en Hongaarse regering op om een leidende rol te spelen op het vlak van internationale gezondheid. De ngo's vragen aan de Europese Unie bijkomen ...
Creative Commons-licentie by Greenweek2009
Opinie

Een stijging met 1,5°C of 2°C?

Ian Fry, de hoofdonderhandelaar van Tuvalu, een kleine eilandstaat in de Stille Oceaan, pleitte zaterdagochtend tijdens de plenaire vergadering van de klimaattop in Kopenhagen voor een beperkte temper ...
Opinie

Europa mist de klimaatboot

De Europese Raad heeft een uitgelezen kans gemist om de doelstellingen te versterken voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarmee faalt de EU erin om de laatste, cruciale week van ...

Pagina's