11.11.11 vraagt meer dan geld

Van 1 juli tot 31 december 2001 zwaait België de plak in Europa. Als voorzitter van de Europese Unie kan ons land dan zijn stempel drukken op het Europese beleid. Een unieke kans om eindelijk eens werk te maken van de zogenaamde Tobin-taks, een minimale belasting op financiële speculatie. Met de actie Een pen voor de premier speelt 11.11.11 daarop ...

Dood, vruchtbaarheid en erotiek

De dood van iemand die ons dierbaar is, slaat een diepe kloof in het leven van wie achterblijft. Het geloof in de kracht en de vruchtbaarheid van het leven wordt geschokt en moet dus ook hersteld worden. Geen wonder dat daar seksualiteit bij te pas komt.
Reportage

Reportage uit Abidjan

Wie dood met actualiteit verbindt, ontsnapt niet aan aids. En wie over aids schrijft, kan niet om Afrika heen. Onze reporter in Abidjan botste echter op een andere, dodelijke epidemie: de stilte. De ziekte die niet bij naam genoemd wordt, treft in Abidjan één op tien inwoners. Een reportage over de manier waarop mensen omgaan met de seksueel overdr ...

Afscheid van allochtonen

In de dood zijn we allen gelijk, zegt de volkswijsheid. In rouwen en rituelen is dat zeker niet het geval. Ook in het hiernamaals vinden moslims geen "modus vivendi" met de Belgische maatschappij waarin ze geleefd hebben.

Erna Buts: de toekomst verliezen, doet pijn

Erna was broos en tenger maar tegelijk fris en helder op de dag dat we elkaar ontmoetten. Niets liet vermoeden dat het lichaam van deze zesenveertigjarige vrouw de strijd verloren had. Vier jaar geleden kreeg ze het verdict: acute lymfoblastische leukemie. Tegen beter weten in ging Erna Buts de strijd aan, omwille van haar vier kinderen. Het was te ...

De doden willen niet zwijgen

Begrafenisrituelen zijn nodig om de dood van een geliefde te verwerken. Van Guatemala over Ruanda tot in China en Cambodja rouwen ontelbare vaders en moeders, zonen en dochters, mannen en vrouwen om doden die ze niet konden begraven. In Chili maakt het proces rond Pinochet het thema weer brandend actueel. Zevenentwintig jaar na de verdwijningen her ...

De één zijn dood is de ander zijn brood

In een samenleving die gedomineerd wordt door de markt, ontsnappen ook dood en begrafenis niet aan de greep van de commercie. Ruim dertig jaar geleden al trok de Amerikaanse sociologe Jessica Mitford van leer tegen the American way of dying. Veel glitter en glamour voor een fiks prijskaartje, luidde haar kritiek. Wat toen nog een pril fenomeen was, ...

Afrika heeft één toekomst

Er is in onze media weinig of bijna niets over gemeld, maar het voorbije jaar hebben Afrikaanse leiders een hernieuwd engagement genomen voor Afrikaanse eenheid. Een voorstel om de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid te vervangen door een echte Afrikaanse Unie werd onlangs goedgekeurd. De verschillende landen worden gevraagd om deze tekst tegen 200 ...

De actualiteit van de dood

De mens is een eenzaam dier en er is geen moment waarop dat duidelijker wordt dan bij het sterven. De laatste stap zet je zelf en het laatste afscheid kan niemand voor jou nemen. Angst voor het onbekende, pijn bij het verlies: aan beide zijden van de dood staat een mens alleen. Tegelijk is de worsteling met de dood iets dat we me z'n zes miljard de ...

Van Oost-Blok naar Zuid-Blok

Beelden uit de voormalige Oost-Europese landen worden vaak omschreven in termen van een 'derdewereldsituatie'. Ongetwijfeld is dit veeleer een betiteling met een hoog emo–gehalte, die associaties oproept met wat mensen zich zoal inbeelden bij het woord 'Derde' Wereld. Mij lijkt het alvast geen gelukkige referentie te zijn. Een vergelijking met de p ...

Oostzuid. Het vroegere Oostblok

Het einde van de koude oorlog heeft een diepe invloed gehad op de globale inkomensverdeling. Tot vóór kort werden Oost-Europa en de Sovjetunie beschouwd als een onderdeel van het ontwikkelde ‘Noorden’, met een peil van materiële consumptie, opvoeding, gezondheid en wetenschappelijke ontwikkeling dat in grote trekken vergelijkbaar was met dat van de ...

Georgië in Europa: het begrip periferie in de internationale betrekkingen

Een analyse van de West-Europese politiek ten aanzien van Georgië is een periferische kwestie voor de studie van de Europese buitenlandse politiek. Etnische conflicten en politieke onstabiliteit zijn nooit een bedreiging geweest voor de West-Europese veiligheid.

Pagina's