Het vroegere Oostblok, op weg naar de zoveelste wereld

Kent Oost-Europa met Wladimir Poetin het begin van een economische en sociale heropleving en wordt daarmee een proces van ‘tiermondisering’ afgeremd of zelfs afgebroken? Poetin wekt tegenover zijn eigen bevolking en naar buitenuit graag die indruk. Maar vertonen Rusland en andere gewezen sovjetrepublieken inderdaad fundamentele kenmerken van een zo ...

'Verderdewereldlijking' van het voormalige Oostblok?

Als ik mijzelf de vraag stel of er sprake is van een ‘verderdewereldlijking’ van het voormalige Oostblok, dan komen er twee beelden bij mij op. Het ene beeld is dat van mensen, overal in de voormalige Sovjet-Unie, die langs de straatkant wat oude kleren en een half servies proberen te verkopen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Verplichte uitwijzing naar discriminatie

Over bijna heel Oost-Europa worden Roma het leven ondraaglijk gemaakt. Vooral in Roemenië en Slovakije leven de zigeuners in mensonwaardige omstandigheden. De Roma van Kosovo zijn er nog erger aan toe: achter hun rug is hun leven vernietigd, hun terugkeer betekent misschien zelfs hun dood. Velen van hen zoeken een beter leven in West-Europa, en stu ...
CC ceronne
Interview

Carlos Fuentes: een grenzeloze behoefte aan verscheidenheid

Precies op het afgesproken uur wandelt hij de onthaalruimte van het hotel binnen. Zoveel stiptheid past niet in het cliché dat we van latino's hebben. Carlos Fuentes past dan ook in geen enkel schuifje. Hij is weliswaar een Mexicaans nationalist, maar toont zich vooral een wereldburger. De vermenging van culturen is een steeds terugkerend thema in ...

Typisch

Een grote veranda op de laatste bladzijde, daarmee werd ik begin dit jaar verleid om mijn spreekgestoelte vooraan in dit blad op te geven. Het was volop winter en dan voelt de minste zonnestraal in een dubbelglazige aanbouw warm aan. Een half jaar later ben ik alweer een heel jaar wijzer. De zomerhitte die reeds in juni toesloeg, warmde mijn pergol ...

Afrikaanse literatuur in de aanbieding

'Ik denk dat het wel degelijk uitmaakt welk verhaal ons opgedist wordt en welke woorden we aangereikt krijgen om ons leven te duiden en ons in een steeds veranderende omgeving te kunnen oriënteren', schrijft Connie Palmen in een van haar essays. Die "steeds veranderende omgeving" is een wereld waarin wij naar Afrika reizen en de Afrikanen de weg na ...

Er is maar één spel

Ik bezocht in juni de tentoonstelling "Ik hou niet van cultuur" en moest dus in volle EK naar de Heizel. Op weg werd ik in een pittig ritme geconfronteerd met de slogan "There's only one game". Playstation projecteerde herkenbare voetbalsituaties in een andere context. Daarmee werd de indruk gewekt dat de wereld maar rond één zaak draaide, voetbal, ...

Er zijn geen muzikale grenzen

'Typisch voor westerlingen', zei de Ghanese musicoloog Kwabena Nketia, 'is dat ze geobsedeerd zijn door verzamelen.' Zijn bedenking, naar aanleiding van een privécollectie cd's, was niet negatief bedoeld. De toon was eerder verwonderd-bewonderend. Dat zou zeker het geval zijn als de professor het nieuwe Muziekinstrumentenmuseum in Brussel zou bezoe ...

Gezocht: blokvrije gemeenten

Bijna iedereen was het eens na het drama met de Chinese verstekelingen. In onze geglobaliseerde wereld bestaan er geen eenvoudige antwoorden voor de opvang van de mensenstromen. Toch brengen eenvoudige denkkaders en simpele antwoorden heel wat mensen in verleiding zodra ze een stembiljet voor hun neus krijgen. Met 8 oktober in het vooruitzicht, sti ...

De queeste van Anil Agarwal

Anil Agarwal is een monument. In de vroege jaren tachtig trok hij de milieubeweging in India op gang. Sindsdien slaagde hij er in om de hele wereld duidelijk te maken dat armen de eerste slachtoffers zijn van milieuverloedering. Daarvoor kreeg hij dit jaar de Global Environment Leadership Award, de jongste in een lange reeks onderscheidingen. Ani ...

Meer stemmen, meer vreugde

Het is alweer van de late Middeleeuwen geleden maar deze maand is het zo ver. De meerstemmige muziek beheerst de agenda van de culturele centra en wie weet straks ook de hitlijsten. Wereldwijd Magazine sprak met Anita Daulne over het geheim van de nieuwe polyfone mode.

Vredesweek: participatie is de sleutel

De vredesbeweging praat al lang niet meer alleen over kernkoppen en conventionele troepensterkte. De manier waarop mensen in eigen land samenleven vindt men minstens zo belangrijk als de ontwapeningsgesprekken tussen grootmachten. De Vredesweek van dit jaar richt zijn aandacht daarom op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Pagina's