Nieuws

Voor officieel Afrika is het glas halfvol

Zuid-Afrika slaakt een zucht van verlichting nu de grootste en duurste topconferentie uit de VN-geschiedenis achter de rug is. Het vlotte verloop van de bijeenkomst levert heel Afrika imagowinst op. Maar de meningen lopen uiteen of de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling (WSDD) verder genoeg heeft opgebracht voor het armste continent. Veel officiël ...
Nieuws

Internet geeft actievoerders vleugels

Afrikaanse niet-gouvernementeleorganisaties verwachten veel van het internet in de strijd tegen armoede,onrecht en ontwikkelingsproblemen. Dat bleek uit Bridging the DigitalDivide één van de talrijke parallelle bijeenkomsten in de schaduw van deWereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg.
Nieuws

Ngo's reageren bitter op verwaterd actieplan

In Johannesburg is het langverwachte actieplan nu zo goed als rond. Lowell Flanders, een VN-ambtenaar die de onderhandelingen op de voet volgt, maakte bekend dat er overeenstemming is over alle thema's waar discussie over bestond. Een coalitie van 10 grote internationale ngo's, waaronder Greenpeace, Friends of the Earth International (FoEI), World ...
Nieuws

Voormalige VS-basis in Panama wordt kenniscentrum duurzameontwikkeling

De voormalige VS-basis van Clayton inPanama wordt gedeeltelijk omgevormd tot een studie- en opleidingscentrumvoor duurzame ontwikkeling. Dat maakte een coalitie van wetenschappers,zakenlieden en ngo's bekend op de wereldtop voor duurzame ontwikkeling inJohannesburg. De basis van Clayton was ooit het hoofdkwartier van SouthernCommand, van waaruit de ...
Nieuws

Rio +10 of Rio -10 ? Propagandastrijd over succes Top van de

De wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg gaat zijn laatste week in en VN-vertegenwoordigers doen er alles aan om het resultaat van Rio +10 in een gunstig daglicht te stellen. Tot frustratie van de niet-gouvernementele organisaties gebeurt dat vooral door te verwijzen naar de rijke oogst aan type 2-akkoorden, die ten koste gaan van bi ...
Nieuws

Jeffrey Sachs pleit voor minder politiek gekrakeel en meeronderzoek

De strijd tegen de armoede en demilieuvervuiling verloopt zo moeizaam omdat er te weinig geld geïnvesteerdwordt in het wetenschappelijk onderzoek in de ontwikkelingslanden. Dat is destelling van de bekende econoom Jeffrey Sachs. Het is een illusie te denkendat de politiek en het bedrijfsleven de armoede en de vernietiging van hetmilieu kunnen oplos ...
Nieuws

Veel steun voor Wereldwijd Beschermingsfonds voor landbouwgewassen

Het aantal landbouwgewassen in de wereldloopt snel terug: ongeveer drievierde van de gewassen die verbouwd werden in1900 is intussen verdwenen en die trend versnelt nog. Er is een adequaatmiddel om de genetische rijkdom van de landbouw te beschermen en dus voorvoedselveiligheid te zorgen, zeggen de Verenigde Naties. We kunnen eeninternationaal fond ...
Nieuws

Ontwikkelingsorganisaties vrezen donorstop na aankoop koninklijkejet

Nadat eerder Malawi de geldkraan zagtoegedraaid omwille van het verdwijnen van maïsvoorraden, vrezenontwikkelingsorganisaties in Swaziland dat hun land als volgende aan debeurt is. Hoewel er door de droogte acute voedseltekorten zijn, besliste deregering van premier Sibusiso Barnabas Dlamini 50 miljoen euro, een vierdevan het nationale budget, te s ...
Nieuws

VN bevelen Afrika transgene gewassen aan

Transgene gewassen kunnen Afrika op hetpad van de duurzame ontwikkeling brengen: ze kunnen ziektes verhinderen ende voedselveiligheid verbeteren. Dat staat in een rapport van de EconomischeCommissie voor Afrika (ECA), dat morgen wordt voorgesteld op deDuurzaamheidstop in Johannesburg. Het werkstuk zal inslaan als een bom, wantde meeste Afrikaanse r ...
Nieuws

Europese suikersubsidies kosten Zuid-Afrika '153 miljoen euro' perjaar

De Europese subsidies voor bietsuiker ende vaste suikerprijzen beletten dat de potentieel erg winstgevendesuikerindustrie in Zuidelijk Afrika van de grond komt. Dat zegt Oxfam in eenrapport dat werd voorgesteld op de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling inJohannesburg. Europa ontneemt de arme suikerrietboeren in Zuid-Afrika zoelke kans op ontwikkel ...
Nieuws

Europese suikersubsidies kosten Zuid-Afrika '153 miljoen euro' per jaar

De Europese subsidies voor bietsuiker en de vaste suikerprijzen beletten dat de potentieel erg winstgevende suikerindustrie in Zuidelijk Afrika van de grond komt. Dat zegt Oxfam in een rapport dat werd voorgesteld op de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg. Europa ontneemt de arme suikerrietboeren in Zuid-Afrika zo elke kans op ontw ...
Nieuws

Is er nog leven voor VN-topconferenties na Johannesburg?

Milieu- en ontwikkelingsgroepen die zichin Johannesburg hebben verzameld naar aanleiding van de wereldtop voorDuurzame Ontwikkeling zijn allerminst gerust in de goede afloop van deconferentie. Bovendien vrezen zij dat de VS, Canada en Australië degeloofwaardigheid van toekomstige VN-topconferenties op het spel zetten alszij in Johannesburg hun agen ...

Pagina's