Afrika begint aan de Pyreneeën (1)

Deze bijdrage is geen historische of socio-politieke analyse. Ze wil alleen aantonen dat de punten die Huntington in zijn argumentatie aanvoert als elementen van verscheidenheid, op een ander tijdstip van de geschiedenis elementen van gelijkenis kunnen zijn.

Ontwikkeling en cultuurschok

Wordt Europa dan toch het avondland? Ligt de Amerikaanse maatschappij in puin, terwijl de industrie in handen van Japanners komt? Is China werkelijk het 'Gele Gevaar'? Hoe kunnen we de bevolkingsexplosie in de islamwereld aanpakken zonder dat het fundamentalisme erdoor groeit? Moeten en kunnen de VS de voortrekker blijven van de Westerse beschaving ...

The clash of civilizations

Een problematische dubbelzinnigheid sluipt binnen in Huntingtons boek via volgende intentieverklaring: ‘Dit boek is niet bedoeld als een sociaal-wetenschappelijk werk maar als een interpretatie van de evolutie van de mondiale politiek sinds de Koude Oorlog. Het wil een raamwerk presenteren voor de beschouwingen van de mondiale politiek, een paradig ...

Cultuur en conflict: een doos van Pandora?

De factoren ‘cultuur’ en ‘identiteit’ zijn wezenlijk in elk conflict. Een overbeklemtoning van deze factoren bij de analyse en evaluatie van conflicten opent ‘een doos van Pandora’ die tot extreem geweld aanleiding kan geven. In dit artikel waarschuwen we om het werk van Huntington niet te lezen los van de ideologie die eraan verbonden is. Wij will ...

Het broeikaseffect drijft landen uiteen

Buenos Aires mag dan nog 'schone luchten' betekenen, de vierde VN Klimaatconferentie, die in november van vorig jaar doorging in Argentinië, bracht niet de verhoopte klare hemel. De meningsverschillen waren zo groot dat de 170 delegaties niet verder kwamen dan het opstellen van een vaag werkplan. Ondertussen blijft de uitstoot van broeikasgassen to ...

De Dinka van Zuid-Sudan

De Dinka in Zuid-Sudan staan te boek als een eigenzinnig en krijgslustig nomadenvolk met een rijk cultureel leven. Het vee neemt daarin een centrale plaats in. Wie veel koeien heeft, is verzekerd van voedsel, status en een bruidsschat. Maar de oorlog die deze regio al tientallen jaren teistert, heeft gaten geslagen in de Dinka cultuur. Velen hebben ...

'Dit is nog maar een begin'

Het najaar van 1998 toonde plots een gelaat van de kerk dat de jongste jaren wat zoek geraakt was: dat van de politieke actie tegen onrecht. Vier maanden lang verbleven mensen zonder papieren in acht Belgische kerken. Hun eisen werden op politiek niveau ontvangen op een bot 'njet', maar de actie mocht wel rekenen op ruime sympathie bij het publiek. ...

Een tropische explosie

Net op het moment dat de Congolese regering er alles aan doet om de wereld te tonen dat alle dingen nieuw zijn, dat er een nieuw begin gemaakt wordt aan de Congolese geschiedenis, net op dat moment komt de Nederlandse vertaling uit van de laatste roman van de Zaïrees-Congolese auteur Sony Labou Tansi. Het boek heeft als titel: 'Het einde van de din ...

In de ban van de Boeddha

De steenrode kleur van het Tibetaanse boeddhisme heeft weer eens bezit genomen van het witte doek. Ook buiten de filmzalen lijkt de Boeddha steeds meer ‘here to stay’. Waarom worden zo veel westerlingen aangestoken door het boeddhisme?

Johan Leman: 'Ik ben geen religieus exhibitionist'

Een uitspraak die niet klinkt maar botst, daar heeft Johan Leman geen problemen mee. Hij is bekend als directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en minder bekend als pater dominicaan. Hij loopt niet te koop met zijn religieuze roeping. Na de recente rellen in Kuregem pakte hij uit met enkele ongezouten stellingen en ...

Van Toevanen tot Weekendsjamanen

Drie tentoonstellingen in drie Europese landen, over één thema. Dan is er sprake van een trend. De sjamaan is terug van weggeweest. Gelukkig zijn er een paar geleerden die erover waken dat de juiste informatie gegeven en de juiste definitie gehanteerd worden.

Hongeren in Irak

Elke Irakees die in zijn bord kijkt, ziet een leegte die 'Koeweit' heet: sinds de inval van Irak in het naburige oliestaatje en de daarop volgende Golfoorlog, geldt een bijna totaal handelsembargo tegen Irak. Honger is het gevolg. Intussen regeert Saddam Hoessein rustig door.

Pagina's