Groenwassen als marketingstrategie

Groen is ín en daar slaat de markt munt uit. Hoe hoger het ecogehalte van een product, hoe geruster ons geweten. Zelfs in de marketingstrategieën van de meest milieuonvriendelijke bedrijven wordt de groene verf duchtig gebruikt. Als we de reclame geloven, staan bedrijven als Shell, BP of Ford borg voor het voortbestaan van de planeet. Groenwasprakt ...

De vrouw van de wegblokkades

Er was een tijd dat Bolivia leefde op de opbrengst van zijn mijnen. De Spaanse adel en met haar half Europa is rijk geworden van de ertsen die in Bolivia uit de buik van Pachamama geroofd werden. Tot voor enkele jaren bleven de mijnen dé belangrijkste economische activiteit van het Andes land.

Estelle Slegers: 'De wereld rondom mij'

Estelle Slegers is een vrouw met een verhaal. Vandaag is ze actief in het theaterwereldje, maar ze begon haar carrière als scheikundige in de industrie. 'Toen ik in 1981 de kans kreeg om als ontwikkelingssamenwerker naar Suriname te vertrekken, heb ik geen moment getwijfeld. Ik moest daar een voedsellaboratorium opstarten. In mijn vrije tijd trok i ...

Twee jaar na de bombardementen

De internationale interventie in Kosovo begon twee jaar geleden met het afschieten van allerlei gesofistikeerd wapentuig en ze duurt nog altijd voort in de vorm van militaire en humanitaire aanwezigheid. Wereldwijd Magazine wou weten hoe hoog de kosten van die bemoeienis intussen opliepen. Kristien Bonneure ging voor ons naar Pristina en telde de m ...

Nieuwjaarsbrief

Dames en heren, U lust geen buitenlands nieuws meer. Het is waar, een professor uit Gent heeft het eergisteren gezegd . Daniël Biltereyst is zijn naam. Natuurlijk is dat niet uw schuld. Wij media hebben het buitenlandse nieuws al lang naar de achtergrond verbannen; de televisie stopt het godbetert in een carroussel van een drietal headlines, met li ...

Racisme. Oude kwaal, nieuwe remedies?

Racisme is een veelkoppig monster. Wie dacht het met veel inzet en goede wil te kunnen uitroeien, had het mis. Dat is de jongste jaren bij de achtereenvolgende verkiezingen in België steeds duidelijker gebleken. Of: hoe een partij haar succes vrijwel uitsluitend kan opbouwen op één enkel thema, de vreemdelingenhaat.

Kiesrecht voor niet-EU-burgers?

De thematiek van het stemrecht voor migranten is in België weer bijzonder actueel. Vanaf 1 januari 2001 laat de grondwet toe dat het kiesrecht op gemeentelijk niveau met een gewone meerderheid in het parlement ook aan niet-EU-burgers toegekend zou kunnen worden. VLD-voorzitter Karel De Gucht liet in oktober 2000 uitschijnen dat zijn partij zich zal ...

Stimuleert of bestrijdt het supranationale Europa het racisme?

Het probleem van de houding en van het gedrag van Europa tegenover racisme is complex. Ik wil dat probleem in twee stappen aanpakken. Eerst zal ik de verscheidene expliciete maatregelen onderzoeken die Europa tegenover racisme heeft genomen. Het besluit daarvan is heel duidelijk: Europa tracht op tal van wijzen de uitingen van racisme te bestrijden ...

Een casestudy: de Romazigeuners

Pubers waren het die vorig schooljaar samen met andere jonge nieuwkomers school liepen in de gang vlak bij mijn bureau. Eén van de onthaalklassen van het Gentse secundair onderwijs was in hetzelfde gebouw gevestigd als het bureau voor de opvang van volwassen nieuwkomers. Ze kwamen uit Slowakije, het waren Roma die met hun ouders onlangs in Gent war ...

Wetenschap, universiteit en racismebestrijding

Wetenschap en universiteiten houden zich vaak met wereldvreemde zaken bezig. Zelden met de dagdagelijkse kommer die mensen overvalt. Nochtans kunnen wetenschap en universiteiten zich moeilijk aan het maatschappelijk fenomeen racisme onttrekken. Het contact met dat verschijnsel gebeurt onder verschillende vormen. Twee daarvan zou ik hier willen beha ...

Positieve actie (affirmative action): een middel tegen racisme?

Kan positieve actie (affirmative action) een middel tegen racisme zijn? Dat is een erg moeilijke vraag omdat zowel positieve actie als racisme hoogst emotionele politieke en academische debatten plegen uit te lokken, waarin de standpunten onverzoenlijk tegenover elkaar staan. Zowel racisme als positieve actie zijn uiterst controversiële onderwerpen ...

Waar komt dat vijandsbeeld toch vandaag?

Na de recente gemeenteraadsverkiezingen werd door tal van journalisten en politici met verbazing gereageerd op de grote stemmenwinst van het Vlaams Blok in een aantal welvarende, residentiële gemeenten rond Antwerpen en ook elders in het land.

Pagina's