Nieuws

Cacao goed voor vrouw en milieu

Volgens een nieuwe studie kan de cacaoteelt kleine boeren uit de armoede halen en tegelijk de meest bedreigde ecologische gebieden redden. Dat blijkt uit een onderzoek in zestig dorpen in Ghana.
Nieuws

OPEC wil niet langer alleen prijzen ondersteunen

De Organisatie van Olieproducerende Landen (Opec) wil niet langer de kastanjes uit het vuur halen voor alle andere producentenlanden. Het kartel heeft donderdag aangekondigd geen eenzijdige productiebeperkingen meer door te voeren. Alleen als de olieproducerende landen buiten het kartel meewerken, komen er nog nieuwe acties om de olieprijzen op te ...
Nieuws

Arm maar veelbelovend

Mozambique, een straatarm land dat lang bij het socialisme zweerde en tot tien jaar geleden verscheurd werd door een wrede burgeroorlog, is nu een aanrader voor buitenlandse investeerders. Dat is de conclusie van een studie van de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (Unctad) en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). De Mozambikaanse r ...
Nieuws

Olympische Spelen starten niet met schone kleren

Birma stuurt geen deelnemers naar de Olympische Winterspelen in Salt Lake City, maar het land doet op de dag van de feestelijke opening wel van zich spreken. De meer dan 10.000 lopers die de olympische toorts doorheen de VS naar Utah droegen, hadden uniformen 'made in Myanmar' aan. Mensenrechtenorganisaties eisen een verklaring van het Olympisch Co ...
Nieuws

Elk jaar verdwijnen 20.000 kinderen

Elk jaar krijgen meer dan 20.000 gezinnen in Mexico te maken met de verdwijning of diefstal van een kind. De meeste van die kinderen zijn bestemd voor illegale adoptie in het buitenland, velen worden ook het slachtoffer van seksuele uitbuiting of worden gedood voor de handel in menselijke organen.
Nieuws

Doema wil hardere aanpak pedofielen en kinderpooiers

In het verleden kreeg Rusland vaak het verwijt dat het te weinig ondernam om de jongeren in het land te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Het Russische parlement wil daar nu verandering in brengen. In de Doema ligt een voorstel ter tafel dat pedofilie en seksueel misbruik van minderjarigen strenger wil bestraffen
Nieuws

Stijging werkloosheid bezorgt zelfs studenten grijze haren

Een baan vinden is een inspannende bezigheid geworden in Japan. Eind december waren er voor elke 100 werkzoekende Japanners maar 51 vacatures. Zelfs veelbelovende studenten ontkomen niet meer aan de zenuwslopende aaneenschakeling van brieven schrijven en bezoeken afleggen bij potentiële werkgevers. Ooit was het de regel dat goede universiteitstuden ...

NGO's en bedrijven

Op het eerste zicht lijkt de globalisering de tegenstellingen tussen NGO’s en bedrijven verder aan te scherpen. De bedrijven, inzonderheid de multinationale ondernemingen, worden door heel wat civiele actoren immers gezien als het speerpunt van een ongebreideld ‘jungle-kapitalisme’ dat ervoor zorgt dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter word ...

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling bestaat niet. De Wereldbank telde enkele tijd geleden 190 mogelijke definities voor duurzaamheid. Enkele basisbegrippen daarin zijn: behoeften, rechtvaardigheid, draagkracht en (later bijgekomen) participatie. Deze opsomming maakt meteen duidelijk dat duurzame ontwikkeling een normatief begrip is. Er bestaat geen 'objectieve' ...

Duurzame ontwikkeling: tussen woord en daad

Tien jaar geleden bracht het NoordZuid Cahier een nummer uit over de relatie tussen milieu en ontwikkeling. De aanleiding was de spraakmakende Conferentie over Milieu en Ontwikkeling, die in juni 1992 in Rio de Janeiro plaatsvond. Ondertussen zijn we een decennium verder en voor de Verenigde Naties is dit de gelegenheid om opnieuw een ecologische w ...

Duurzame ontwikkeling

De globalisering dwingt de overheden en de staten een nieuwe rol te zoeken. Nationale overheden zijn te klein voor mondiale vraagstukken en te groot voor het aanpakken van lokale vraagstukken. Er ontstaat dus een ‘meso’ ruimte, waarin lokale en regionale overheden een rol kunnen spelen.

Het recht van de aarde

Elf september. De datum staat voortaan symbool voor de crash van het Amerikaanse supermacht-imago. De milieubeweging in de Verenigde Staten verloor er het noorden bij en besliste om haar kritiek op president Bush en diens nefaste milieubeleid maar op te bergen. Toch behoort ook de milieuproblematiek zich in het hart van de crisis die de wereldorde ...

Pagina's