Synthese van een positieve investering

'To get the bad customs of a country changed and new ones, though better, introduced, it is necessary first to remove the prejudices of the people, enlighten their ignorance, and convince them that their interests will be promoted by the proposed changes; and this is not the work of a day.' Benjamin Franklin (1781)

De toekomst van de glokale kunst in de Vlaamse derdewereldsector

Toen de ngo Vredeseilanden in 1995 samen met het cultureel centrum de Warande en het project Open Culturele Centra van de Provincie Antwerpen het project ‘Kunst uit Senegal in Vlaanderen’ realiseerde, weerklonk de vraag: 'Wat heeft dit in hemelsnaam nog met ontwikkelingssamenwerking te maken?' Bij sommigen stootte het initiatief, waarbij plastische ...

Een toekomst voor glokale kunst in de kunstensector in Vlaanderen

Dit artikel wil enkele praktische kanttekeningen maken bij de toekomst van glokale kunst in de Vlaamse kunstensector. Deze kanttekeningen zijn gebaseerd op de theoretische analyses van de internationale deskundigen waarrond dit cahier gebouwd is en op een tiental jaren praktijkervaring, eerst met de organisatie van het Festival van de Immigrant in ...

Beleidsvoorstellen vanuit het colloquium 'Glokale kunst in Vlaanderen'

Met het organiseren van het colloquium Glokale Kunst in Vlaanderen hebben we kunnen ervaren dat het samengaan van ontwikkelingswerk, intercultureel werk en kunst een meerwaarde biedt. Een meerwaarde die een cruciale bijdrage levert tot de inzet van iedereen die niet door deze snel veranderende wereld beheerst wil worden.

Kan kunst bjidragen tot een nieuwe, multiculturele wereld?

'Kan kunst een bijdrage leveren tot een nieuwe, multiculturele wereld? Kan duurzame ontwikkeling beginnen bij een artistieke dialoog?' Deze vragen, die tot gefilosofeer maar ook tot gepieker uitnodigen, lagen aan de basis van deze studiedag. Uit de diverse uiteenzettingen die vandaag naar voor werden gebracht en uit de gedachtewisselingen en mening ...

£

DE TOEKOMST VAN HET INTERCULTURELE WERK IN VLAANDEREN Wim Viaene Wim Viaene is stafmedewerker van het Intercultureel Centrum voor Migranten.Zo heb je deuren ‘des huizes’ die niet zomaar voor iedereen opengaan mijnheer’

De toekomst van het interculturele werk in Vlaanderen

Zo heb je deuren 'des huizes' die niet zomaar voor iedereen opengaan mijnheer' zij zijn omlijst door vijf eeuwen geschiedenis die 'scheiden' tegennatuurlijke verhoudingen tussen Noord en Zuid getroost door diepvries woorden die de tegenstellingen tussen hen die binnenzitten en zij die buitenblijven proberen te nuanceren

Glokale kunst is een dagelijkse muzikale uitdaging

Tony Van der Eecken is freelance muziekadviseur en van daaruit o.a. betrokken bij de programmatie van de Happening van het Festival van Vlaanderen. Hij heeft een tijd radioprogramma's gemaakt voor VPRO over Afrikaanse muziek. Hij is vertegenwoordiger in Europa van sommige Afrikaanse muzikanten of groepen.

De kracht om te veranderen

Het Colloquium en de studiedag Glokale Kunst in Vlaanderen zijn een mijlpaal in het denken rond kunst en cultuur in een multicultureel perspectief: een soort 'point of no return'. Hieruit moeten duidelijke lessen getrokken worden. Wie vanaf vandaag nog uitspraken over glokale kunst doet zonder rekening te houden met de aanbevelingen, mist een aanta ...

Afrikaans-Europese culturele betrekkingen en het ontwikkelingswerk in een 'globale' context

De hierna volgende fragmenten zijn ontleend aan een lezing die ik gaf op 10 december 1996 in Cotonou - Benin. De originele tekst handelde over de culturele confrontatie tussen Afrika en Europa en de eventuele plaats van kunst en cultuur binnen het ontwikkelingswerk. Een aantal fragmenten die volgens mij interessant zijn voor de discussie over kunst ...

De houding van het glokaal theater

Wat betekent de introductie van een term als 'glokaal' in de podiumkunsten in Vlaanderen? Is het de introductie van een nieuwe inhoud, een nieuwe artistieke beweging of een nieuwe beleidscategorie? Bestaat er al zoiets als een 'glokale theaterpraktijk' in Vlaanderen? Zo ja, hoe ziet die er dan uit? Welke zou daarin de rol kunnen zijn van de kunsten ...

De onzichtbare anderen

De organisatoren van dit colloquium vroegen mij een uiteenzetting over ‘eigen verantwoordelijkheid en responsabilisering in solidariteit’. Ik meen dat men hieronder verstaat de verantwoordelijkheid van die ‘andere’ kunstenaars ten opzichte van de cultuur waarin ze nu leven én omgekeerd de verantwoordelijkheid van deze cultuur tegenover de kunstenaa ...

Pagina's