De kracht om te veranderen

Het Colloquium en de studiedag Glokale Kunst in Vlaanderen zijn een mijlpaal in het denken rond kunst en cultuur in een multicultureel perspectief: een soort 'point of no return'. Hieruit moeten duidelijke lessen getrokken worden. Wie vanaf vandaag nog uitspraken over glokale kunst doet zonder rekening te houden met de aanbevelingen, mist een aanta ...

Afrikaans-Europese culturele betrekkingen en het ontwikkelingswerk in een 'globale' context

De hierna volgende fragmenten zijn ontleend aan een lezing die ik gaf op 10 december 1996 in Cotonou - Benin. De originele tekst handelde over de culturele confrontatie tussen Afrika en Europa en de eventuele plaats van kunst en cultuur binnen het ontwikkelingswerk. Een aantal fragmenten die volgens mij interessant zijn voor de discussie over kunst ...

De houding van het glokaal theater

Wat betekent de introductie van een term als 'glokaal' in de podiumkunsten in Vlaanderen? Is het de introductie van een nieuwe inhoud, een nieuwe artistieke beweging of een nieuwe beleidscategorie? Bestaat er al zoiets als een 'glokale theaterpraktijk' in Vlaanderen? Zo ja, hoe ziet die er dan uit? Welke zou daarin de rol kunnen zijn van de kunsten ...

De onzichtbare anderen

De organisatoren van dit colloquium vroegen mij een uiteenzetting over ‘eigen verantwoordelijkheid en responsabilisering in solidariteit’. Ik meen dat men hieronder verstaat de verantwoordelijkheid van die ‘andere’ kunstenaars ten opzichte van de cultuur waarin ze nu leven én omgekeerd de verantwoordelijkheid van deze cultuur tegenover de kunstenaa ...

Het centrum ligt elders

Paradoxen gaan samen met kunst en zouden zelfs tot de essentiële kenmerken ervan kunnen worden gerekend. Kunst is dus fundamenteel paradoxaal. Sinds zeer lange tijd (eigenlijk sinds mensenheugenis) heeft ze de reputatie universeel te zijn. Vanuit dit oogpunt is het concept van globalisering dat men vandaag zo vaak hanteert noch vreemd, noch nieuw a ...

Diversiteit, globalisering en de kunst van het overleven

'In den beginne was er kunst.' Onze voorouders onderscheidden zich van de dieren door het maken van gereedschappen. De handbijl van de jagende mensheid was het allereerste product van kunst uit de menselijke geschiedenis. Met hun rotsschilderingen en jachtrituelen werden mensen een bijzondere soort in de natuur: een soort die kunst voortbracht.

Globale spanningen, creatieve processen en culturele identiteiten in glokale kunst

De tendens om belangrijke kwesties en problemen op een globale manier te benaderen is een onontkoombaar kenmerk geworden van onze twintigste eeuw. Intellectuele stromingen en politieke ideologieën of nieuwe trends in de kunst overstijgen vandaag de territoriale grenzen en de geoculturele regio's.

Globalisering en interculturele tentoonstellingen

Deze tijd van globalisering wordt -wat het cultuurwezen betreft- gekenmerkt door twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds zorgt de globalisering van de economie en van de structuren van macht, communicatie en symbolen voor een verkillende fase in de expansie van het industrieel kapitalisme en de westerse metacultuur.

De postkoloniale man

Deze maand staan er twee Zuid-Afrikaanse mannen op de planken van het Antwerpse Zuiderpershuis. Greig Coetzee speelt 'White Men with Weapons' en Bheki Mkhwane brengt 'Solomon's Pride'. Coetzee is een met prijzen overladen, blanke theaterman die vroeger aan de kost kwam als leraar Zoeloe en toneel.
(c) Filip Claus
Interview

Astrid H. Roemer: 'Ik noem bruine of zwarte mensen licht-gekleurde mensen. Ze zijn gekleurd door het licht.'

Astrid H. Roemer is een literaire vulkaan die de afgelopen twintig jaar onafgebroken stromen literatuur over het Nederlandse taalgebied heeft uitgestort. Gedichten, theaterstukken, essays, luisterspelen, romans: ‘Over de gekte van een vrouw’, bijvoorbeeld. Of haar recente ‘Gewaagd Leven’ en ‘Lijken op Liefde’, tw ...

Het gezicht van het onzichtbare

Tot november lopen in Tervuren en Amsterdam twee tentoonstellingen van maskers uit respectievelijk West-Afrika en Mexico. We gingen de maskers voor u bekijken en betastten ook de achterkant ervan.

De koloniale tentoonstelling

Ze hebben u waarschijnlijk ook aangekeken, van op affiches en vanuit dag- en weekbladartikels. Met hun grote, gemaquilleerde ogen en hun opvallend blauwe lippen hebben de Wodaabe volle zalen getrokken. Ze waren gedurende de maand maart 'artists in residence' in het Antwerpse Zuiderpershuis.

Pagina's