Creative Commons-licentie by BondBeterLeefmilieu
Opinie

België moet voortrekkersrol spelen

Meer dan 15.000 mensen hebben zaterdag in de straten van Brussel betoogd voor een doeltreffend, verregaand en bindend akkoord tijdens de VN-klimaattop in Kopenhagen. Het is de eerste keer dat zoveel B ...
Opinie

Aasgierfondsen liggen nog altijd op de loer

Een Britse rechtbank heeft vorige week Liberia veroordeeld tot de betaling van 20 miljoen euro aan twee in de Caraïben gevestigde aasgierfondsen. Dit bedrag is het equivalent van 5% van het budget van ...
Creative Commons-licentie by NHD-INFO
Opinie

Paul McCartney en Pachauri willen veggiedag

In een open brief roepen Paul McCartney en IPCC-voorzitter Rajendra Pachauri beleidsmakers op om de overconsumptie van vlees in westerse landen aan te pakken. De twee halen de campagne 'Donderdag Vegg ...
Opinie

Wereldleiders liggen niet wakker van honger

De Wereldvoedseltop slaagt er niet in een antwoord te bieden op het groter wordende hongerprobleem. De meer dan 60 staats- en regeringsleiders die van maandag 16 tot woensdag 18 november in Rome overl ...
Wout Schildermans
Opinie

Zijn we gevoelig voor de griep of voor de media?

30 april 2009, het is zeven uur en honderden duizenden Vlamingen kijken televisie. Het avondnieuws kopt een alarmerend bericht: ‘Nieuw griepvirus teistert Mexico’. Opluchting, het is veraf, maar al sn ...
Opinie

Het K-woord is overal. Wanneer de K-daden?

‘Het klimaat beïnvloedt ontwikkeling, maar even goed beïnvloedt ontwikkeling het klimaat’, stelt het World Development Report 2010. Klimaatverandering is een kwestie van arm en rijk, dat wordt vaak ve ...
Opinie

Rechtvaardig klimaatakkoord nog veraf

‘De afwachtende houding van vele landen om de klimaatverandering aan te pakken, zet het proces op de helling en maakt het steeds moeilijker om een rechtvaardig klimaatakkoord te onderhandelen dat de ...
Opinie

Wie moet gevolgen van de crisis dragen?

De crisis die we vandaag meemaken is een systeemcrisis, een overproductiecrisis. De bankensector stortte in elkaar, investeringen blijven uit, de overconsumptie blijft bestaan, natuurlijke rijkdommen ...
Opinie

Armste landen wachten nog altijd op G20

Terwijl een nieuwe G20 top in Pittsburgh van start gaat, wachten de armste landen nog altijd tot de beloften van de vorige top in Londen worden waargemaakt. Van de beloofde 1.100 miljard dollar krijge ...
g8italia2009.it
Opinie

Hoe komt voedsel op het bord van de G8?

Deze week gaat de G8 door in L’Aquila, Italië. Waarover zal er de komende dagen bericht worden? Hopelijk niet over de al dan niet volwassen meisjes waarmee Berlusconi al dan niet iets heeft. Hopelijk ...
Opinie

De wonderbaarlijke verrijzenis van het Internationaal Muntfonds

Nu het stof is gaan liggen en de mediahype bedaard, is het iets makkelijker de G20 van begin april in Londen te plaatsen.
Opinie

De klimaatcrisis: vijf essentiële stellingen

Op 13 mei werd de nieuwe uitgeverij Luster boven de doopvont gehouden. Meteen werden ook 12 nieuwe boekjes voorgesteld in de reeks De Essentie. De reeks bevat teksten van onder meer Walter Zinzen, Ivo ...

Pagina's