Dertig jaar wereldwijd

Dertig jaar geleden ging het avontuur 'Wereldwijd' van start. Vlak voor het magische jaar 2000 mogen we u het nummer 300 toesturen. Alsof dat alles nog niet genoeg reden tot terugblikken en vieren was, is dit ook nog eens het laatste nummer van de huidige formule 'Wereldwijd'. Vanaf januari 2000 wordt immers alles nieuw, te beginnen met uw bron van ...

Voices 21

NGO¹s over de hele wereld werken al vele jaren op het vlak van media en communicatie: uitbaten en organiseren van lokale radio en televisie, aanbieden van Internet aan volksbewegingen en aan de civiele samenleving, publiceren van tijdschriften, enz.

ICT-woordenlijst

Het informatie- en communicatiewereldje staat bol van het vakjargon. De onderstaande lijst is een willekeurige en heel beperkte selectie van de meest gebruikte termen. Dit lijstje kan misschien helpen bij het verkennen en begrijpen van de recente informatie-(r)evolutie.

De digitale kloof bij de Hispanics in de Verenigde Staten

De discussie over de digitale kloof in de VS toont erg uiteenlopende opvattingen. Enerzijds beweert men dat het Internet in de VS net zo divers aan het worden is als de Amerikaanse maatschappij zelf.

Het globale communicatieregime: beleid van de internationale organisaties

De huidige globalisering herschrijft de regels waarop onze samenlevingen decennia lang zijn gebaseerd. Soevereine staten staan relatief machteloos tegenover de economische, politieke, technologische en socio-culturele invloeden die de nationale grenzen overschrijden. Zeker op het vlak van de communicatie-industrie is deze evolutie ingrijpend.

ICT en ontwikkeling: de noodzaak van een mondiale burgerbeweging

Welk ontwikkelingsparadigma men ook verkiest, de stelling dat sociale ontwikkeling een proces van participatie en overleg is, wordt in toenemende mate onderschreven in de huidige literatuur, in het beleid en de ontwikkelingspraktijk. In het ontwikkelingsdebat is zowat iedereen het er erover eens dat de doelgroepen van ontwikkelingsprojecten betrokk ...

Internet in Zuid-Afrika

De vele beloften omtrent het Internet die door de promotors van de informatiesamenleving verspreid worden, krijgen steeds meer greep op het Afrikaanse continent. Tussen 1997 en 1998 kende Afrika zijn hoogste groei van het aantal telefoonlijnen sinds bijna 15 jaar (BMI Technology, 1998). Deze ongewone en snelle groei gaat gepaard met een gelijkaardi ...

Afrikaanse telecentres, ja of neen?

Nu meer en meer landen inzien dat toegang tot telecommunicatie een belangrijke voorwaarde is voor economische ontwikkeling, proberen overheden de verspreiding van telecommunicatiediensten te versnellen. Vele ontwikkelingslanden staan echter voor een enorme uitdaging. Niet alleen beperkt de verspreiding van het netwerk zich hoofdzakelijk tot de sted ...

Uitdagingen voor het zuiden

Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) dringen in snel tempo door in zowat alle sectoren van onze samenleving. In grote en kleine bedrijven worden communicatiestromen versneld door de introductie van het Internet. Via het WordWideWeb hebben steeds meer mensen thuis ongehinderd toegang tot een ongeziene waaier van informatie en dien ...

Mexicaanse organisaties van de civiele maatschappij werken met nieuwe technologieën

De organisaties van de civiele maatschappij hadden in Mexico gedurende jaren weinig of geen toegang tot de communicatietechnologieën. De verspreiding van hun werk gebeurde langs de traditionele communicatiemiddelen: tot vóór enkele jaren vormden vlugschriften en drukwerken, theater en schilderijen de instrumenten om hun acties bekend te maken. Men ...

De digitale kloof

Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben de laatste jaren ons leven grondig veranderd. Honderdduizenden Belgen en Nederlanders, al dan niet met een mobiele telefoon aan de broeksriem, openen elke morgen een virtuele brievenbus om hun elektronische post na te lezen. Leraars smukken hun lessen op met grafieken en afbeeldingen die ze van het World ...

De geschiedenis herhaalt zich... altijd anders

De geschiedenis herhaalt zich, wordt wel eens gezegd. Zo ook met het debat rond de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de kloof tussen arm en rijk te dichten.

Pagina's

Met de steun van

 2828  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.