Mohamed Sabi: 'Racisme bestrijd je niet met cursussen'

Mohamed Sabi is een BM: een Bekende Migrant, althans in de migrantenwereld zelf. Meer dan twintig jaar al zet Sabi zich in om allochtonen hier in Vlaanderen, meer bepaald in Antwerpen, een 'thuis' te geven. Hij lag mee aan de basis van talrijke initiatieven voor migrantenopvang en migrantenorganisaties. Sinds 1988 is hij stafmedewerker van het CBW, ...
CC BY 2.0 Nico Roets
Reportage

Wie zijn wij?

In 1994 sloeg Nelson Mandela met zijn staf op de rotsen van de Tafelberg en er stroomden hoop en wederzijds begrip over velden waar tot dan enkel apartheid en militair geweld groeiden. Het vervloekte land van blanke overheersing en zwart verzet werd het laatste Beloofde Land van de twintigste eeuw.

De toekomst staat op het spel

Anonieme investeerders en ongrijpbare multinationals willen de wereld regeren. Dat menen de critici van het akkoord over investeringen dat vanaf volgende maand opnieuw op de agenda staat van de OESO. De betrokkenen ontkennen alle beschuldigingen.

Alternatieve medianetwerken: voorzichtig enthousiasme

Netwerken spelen in onze tijd een onvervangbare rol. In feite zijn de netwerken van volksgroepen vandaag de dag de bewakers van de civiele maatschappij. Gecoördineerde actie op verscheidene niveaus, van het globale vlak tot het lokale en van het lokale vlak tot het globale, is uitgegroeid tot het uitgelezen middel om publieke toegang te krijgen tot ...

Het communicatiehandvest van de burger

Het Communicatiehandvest van de Burger is een Handvest waarin de bescherming van de kwaliteit van de communicatie- en informatievoorziening wordt geëist. Informatie dient veelzijdig en betrouwbaar te zijn, en communicatiediensten gebruikersvriendelijk, toegankelijk en betaalbaar en ze dienen bij te dragen tot de zelfontplooiing en tot de expressie ...

De rol van de massamedia bij het transitieproces in Centraal-Azië

In de periode voor Glasnost (1985-1991), hetgeen letterlijk ‘Openheid’ betekent, heerste er in de Sovjet-Unie een communistisch persmodel: media waren de spreekbuis van de staat, en dus van de heersende politieke klasse. De werkwijze van de massamedia in de Centraal- Aziatische Sovjet-Republieken (Tadzjikistan, Oezbekistan, Kirgizstan, Kazachstan e ...

Alternatieven in globalisering

Globalisering heeft de wereld wakker geschud. De theorieën van Herbert Marshall McLuhan worden opnieuw uit de kast getrokken en de idee van ‘the global village’ wordt nieuw leven ingeblazen. De massamedia verkleinen de wereld. Het internet zorgt voor wereldwijde interactiviteit en we stevenen af op een homogene wereldcultuur.

Media ten dienste van het volk en van gemeenschapsopbouw in West-Afrika

In 1993 had in Bamako een conferentie plaats die beslissend was voor de toekomst van de communicatie en de radio in West-Afrika. Ze heette 'Freedom for African Radios' en bracht een honderdtal vertegenwoordigers samen van privé- en publieke radio-omroepen en van ontwikkelingsorganisaties die geïnteresseerd waren in het gebruik van radio.

Communicatie, cultuur en sociale verandering

Termen als ‘communicatie’, ‘informatie’, ‘sociale verandering’, ‘ontwikkeling’, ‘participatie’, ‘democratie’, ‘vrijheid’ behoren tot het alledaagse taalgebruik. Ze worden zo frequent gebruikt dat men zich vaak niet meer de moeite getroost precies uit te leggen wat men er onder verstaat.

De dualiteit van ontwikkelingscommunicatie bij de Maasai

Het is altijd leuker om voor je verjaardag een geschenk te ontvangen in plaats van de gift zomaar in je handen gestopt te krijgen. De spanning rond het geschenk, het verrassingseffect en de nieuwsgierigheid maken dat je als gegadigde uitkijkt naar wat er onder de strik en het papiertje zit.

Media en democratisering in Senegal

Senegal werd jarenlang als ‘voorbeeldland’ in Afrika gezien. Er worden immers al sinds 1960 verkiezingen gehouden. De politieke situatie in Senegal laat echter zien dat het mogelijk is om bijna 40 jaar lang verkiezingen te houden, zonder een democratie te worden. Zo is de Parti Socialiste (PS) tot nu toe altijd de onbetwiste winnaar, ondanks het be ...

De wereld, ons dorp... dankzij de media?

Marshall McLuhan introduceerde de term 'global village' reeds in de jaren zestig om de vergelijking te maken met een dorp waar eenieder op de hoogte is, of kan zijn, van wat er gaande is. Het klinkt immers aannemelijk om te veronderstellen dat in een dorpsgemeenschap iedereen alles van iedereen weet. De vraag die toen en ook vandaag gesteld kan wor ...

Pagina's

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.