De kunst van de ngo's

Hoe zorg je ervoor dat een rechtvaardige zaak onder de aandacht komt van het grote publiek? En hoe doe je dat zonder het eigenlijke doel van de actie te schaden? Het zijn vragen die op elk hoofdkwartier van bewegend Vlaanderen gesteld worden. De klassieke methodes werken niet meer, de gekende kanalen verdwijnen, de beproefde scenario's blijken niet ...

De muziekfestivals van de zomer

De zomer. Volgens de radioreclame gaan we dan weer met z'n allen zuchten van de drukkende hitte op kantoor of we vertrekken om af te koelen op de zomerse stranden die ons door welwillende en goedkope reisbureaus worden aangeboden. Ook op de muziekfestivals, die sinds een aantal jaren tot de vaste hoogdagen van het seizoen behoren, zal de zon van de ...

De Indiase schrijfster Githa Hariharan

Ze is minder mooi dan Anrundhati Roy en misschien is ze daarom minder geloofd en gelauwerd in het Westen. Toch is ook Githa Hariharan een jong en verrassend literair talent uit India. En net als Roy is ze eigenlijk heel erg 'verwesterd' en heeft ze duidelijke feministische ideeën. In haar roman 'Duizend gezichten van de nacht' merk je dat niet mete ...

Wole Soyinka over Nigeria

Het politieke leven van de Nigerianen wordt eenvoudiger. Op de vraag of dictator Sani Abacha aan de macht blijft, mogen ze deze zomer ja antwoorden of zwijgen.

Waarheid duur betaald in Guatemala

De barbaarse moord op de Guatemalteekse bisschop Juan Girardi sloeg in als een bom. Centraal-Amerika kreeg een tweede ‘Romero’. Wie had gedacht dat anno 1998, ruim twee jaar na het ondertekenen van de vredesakkoorden, het democratiseringsproces zo gruwelijk geschonden kon worden?

Mary John Mananzan: 'Enkel wie zacht is, kan sterk zijn'

Mary John Mananzan is voorzitster van Gabriela, de koepel van vrouwenbewegingen in de Filipijnen. Ze is ook directrice van een instituut voor vrouwenstudies. Voor mij zit een joviale, Filipijnse benedictines. Maar ze heeft niet de naam een gemakkelijke vrouw te zijn. Dat laatste is principieel: 'Mijn bijdrage tot elke beweging of organisatie waarva ...

Het nieuwe Afrika gewikt en gewogen

Goed nieuws uit Afrika. We waren er niet meer aan gewend. Uganda is de naam van het succesverhaal en president Yoweri Museveni het waarmerk. De Ugandese economie kent jaar na jaar opmerkelijke groeicijfers en de democratie zou er een schoolvoorbeeld voor Afrika zijn. Het applaus klinkt overtuigend. Of is de champagne te vroeg ontkurkt?

Landloze boeren in Brazilië zijn het wachten beu

De landbouwpolitiek van de Braziliaanse president Cardoso drijft de reeds lang bestaande tegenstellingen tussen landlozen en grootgrondbezitters op de spits. Met de nakende presidentsverkiezingen op de achtergrond, zorgt die grondproblematiek voor een uiterst explosief klimaat.

Een voorgeschiedenis in kort bestek

Zowat 50 jaar geleden werd in Genève het eerste GATT-akkoord ondertekend. We gaan in vogelvlucht over deze halve eeuw geschiedenis heen.

Structuur en werking van de WTO

In deze bijdrage krijgt u een minimumpakket droge, maar noodzakelijke informatie over structuur en werking van de WTO. De informatie komt zo goed als onversneden, zij het ingekort en vertaald, uit bronnen van de WTO zelf.

Een 'nieuw protectionisme'

De WTO is de opvolger van het General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, dat de regels van de wereldhandel vastlegde en de afschaffing beoogde van toltarieven en van andere handelsbelemmeringen. De WTO beschikt over een mondiale uitvoerende macht die oordeelt over de wijze waarop een land de WTO-regels nakomt, sancties voorziet om de regels te d ...

Stromen en aandelen van de wereldhandel

Deze bijdrage handelt niet over de spelregels die in de WTO i.v.m. handel en handelsgebonden praktijken worden vastgelegd, maar over het spel zelf.

Pagina's

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.