Analyse

Anticiperen op de noden van arbeidsmigratie

In een recent rapport over arbeidsmigratie roept de Wereldbank dat toekomstige herkomstlanden en bestemmingslanden nu moeten anticiperen op toekomstige noden op de globale arbeidsmarkt.
Nieuws

Crisis brengt EU niet af van Afrikaanse vrijhandelsakkoorden

Experts zijn het erover eens dat de huidige financiële crisis hoofdzakelijk aan economische deregulering te wijten is. Maar ondanks de dramatische gevolgen voor de ontwikkelingslanden in kwestie wil de Europese Unie zo snel mogelijk de al lang geplande vrijhandelsakkoorden met de voormalige kolonies in Afrika rond hebben.
Nieuws

“Handelsakkoord EU – Zuidelijk Afrika nog voor de zomer rond”

De Europese Unie gaat ervan uit dat ze nog voor de zomer een voorlopig economisch partnerschapsakkoord (EPA) zal kunnen ondertekenen met een vijftal landen uit Zuidelijk Afrika. In Zuid-Afrika blijft het verzet tegen de handelsovereenkomst groot en ook in de andere landen zijn de plannen omstreden.
Nieuws

“Sahara kan heel Europa van energie voorzien”

Door een deeltje van de Sahara met zonnepanelen te bedekken, kun je heel Europa van energie voorzien. Dat zegt een Amerikaanse onderzoeker.
Nieuws

Afrikaanse boeren pleiten voor eerlijke handel

Afrikaanse boeren en parlementsleden pleitten vrijdag voor het Europees parlement in Brussel voor een herziening van de bilaterale handelsakkoorden tussen beide continenten. Eerder deze week deden ze dat al in Berlijn.
Nieuws

EU stuurt Zuid-Afrika, Namibië en Angola wandelen

Zuid-Afrika, Namibië en Angola zijn niet opgezet met het vrijhandelsakkoord dat hun buurlanden binnenkort met de Europese Unie ondertekenen. Het Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) dreigt de klok in Zuidelijk Afrika “vele jaren” terug te draaien, zeggen ze. Maar Brussel wil van geen uitstel meer weten.
Nieuws

Protestactie asielzoekers op Lampedusa bezorgt Italië kopzorgen

Een gezamenlijke betoging van asielzoekers en lokale bewoners op Lampedusa, nabij Sicilië, heeft nog maar eens de problemen van de Italiaanse migratiepolitiek blootgelegd. Eerder hadden de Verenigde Naties al hun ongenoegen geuit over de toestand op Lampedusa.
Nieuws

Ontwikkelingshulp in ruil voor minder migranten

Frankrijk wil ontwikkelingshulp koppelen aan de pogingen van ontvangende landen om hun migratie naar Europa in te perken. Het land tekende al verschillende overeenkomsten met Afrikaanse landen en ziet het programma als een voorbeeld voor de hele Europese Unie.
Nieuws

Ivoorkust tekent omstreden handelsakkoord met EU

Ivoorkust tekende deze week als eerste land in Afrika een Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) met de Europese Unie. Critici vrezen dat het akkoord het land belemmert nauwere betrekkingen met buurlanden aan te gaan.
Analyse

China en Europa in Afrika

Volgens de Europese Commissie is het hoog tijd dat Europa en China gaan samenzitten over Afrika. Ze roept Beijing op tot een gesprek over vrede en veiligheid, infrastructuur, milieu en bodemrijkdommen, landbouw en voedsel op het zwarte continent. Sceptici werpen op dat Europa haar commerciële belangen wil beschermen en China in het gelid wil laten ...
Nieuws

Belastingparadijzen heikel onderwerp voor Europa op VN-top in Doha

De Europese Unie kan haar bekommernis om Afrika kracht bijzetten op de komende conferentie over de financiering van ontwikkeling in Doha. Ze kan bijvoorbeeld de kapitaalvlucht van ontwikkelingslanden naar Europese belastingparadijzen aanpakken. Alles wijst er echter op dat de Unie zich op de achtergrond zal houden.
Nieuws

'We moeten ons economisch systeem grondig herzien"

De huidige economische crisis laat zien dat er iets grondig mis is met het systeem van de 'vrij markt' en vraagt om een revisie van de fundamenten van het kapitalisme, zegt de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu in een interview.

Pagina's