Opinie

Oliepolitiek: blokkeert Obama de doelgerichte Chinese expansie?

Het geopolitieke spel van de afgelopen jaren wordt onder andere gekenmerkt door het doelgerichte expansiebeleid van Chinese oliemaatschappijen. De Verenigde Staten maken zich ongerust over de Chinese oliepolitiek.
REUTERS/Mike Hutchings
Opinie

Respect voor mensenrechten steeds belangrijker voor multinationals

Het volgende nieuwsfeit werd de laatste weken gelukkig niet volledig ondergesneeuwd door ander wereldschokkend nieuws zoals de tropische temperaturen (of het gebrek daaraan) en de BHV-saga: “Op 16 augustus schoot de Zuid-Afrikaanse politie 34 stakende mijnwerkers dood in Marikana, zo'n 70 kilometer van Johannesburg, in een uit de hand gelopen pogin ...
MO*/Gie Goris
Opinie

In een wereld met BRIC's en zonder Twin Towers moet ontwikkelingssamenwerking zich aanpassen

Op vraag van De Tijd schreef Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11, een opiniestuk over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingshulp kan mensen uit het moeras trekken, maar ontwikkelingssamenwerking moet hen vaste grond onder de voeten geven.
phmovement.org
Opinie

De derde People’s Health Assembly in Kaapstad: David tegen Goliath?

Vorige week stond de internationale top over gezinsplanning in London in het middelpunt van de belangstelling. David Cameron en Melinda Gates waren maar een paar van de mensen die de aandacht van de camera’s en de verzamelde wereldpers trokken. London lijkt sowieso wel het middelpunt van de wereld deze zomer.
Rudy Dee
Opinie

Geen slappe was met de EU 27

Op vrijdag 22 juni kwamen de ministers van financiën van de Europese Unie (de ECOFIN) in Luxemburg tot de vaststelling dat er voorlopig met de 27 lidstaten geen akkoord kan gevonden worden om een financiële transactietaks (FTT) in te stellen. Eigenaardig genoeg betekent de erkenning dat een akkoord met 27 onmogelijk is een belangrijke doorbraak ...
Brecht Goris
Opinie

Welkom in de multipolaire wereld!

Er verandert iets grondigs in de wereld. Het Westen, dat, naargelang van de gebruikte maatstaf, vijf of amper twee eeuwen dominant was in de wereld, ziet die dominantie geleidelijk aan wegebben. Een aantal opkomende landen ziet zijn economie sneller groeien dan de traditionele rijkere landen en verkleint zo beetje bij beetje de Noord-Zuidkloof.
Opinie

Rio+20: van mislukking naar succes?

Het voorbije weekend werd de wereld wakker met 'De toekomst die we willen', de slotverklaring van de VN-top over duurzame ontwikkeling (Rio+20), die voor een kentering moest zorgen in het internationaal beleid over dit thema. Helaas beginnen we de week met een kater van jewelste.
UN Photo
Opinie

Huidige ontwerptekst Rio+20 ontgoochelt

In het Braziliaanse Rio de Janeiro is vandaag Rio+20, de VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling, van start gegaan. De onderhandelaars hebben al een ontwerptekst van slotverklaring klaarliggen, die de staatshoofden en regeringsleiders waarschijnlijk kritiekloos zullen goedkeuren. Een zware ontgoocheling, want deze tekst voert niet de veranderinge ...
Oxfam
Opinie

Rio 1992 bracht milieu en ontwikkeling samen, Rio+20 dreigt ze uit elkaar te halen

Als de voorstellen die vandaag op tafel liggen het halen, wordt de Rio+20-top een mislukking. De kloof tussen milieu en ontwikkeling dreigt opnieuw breder te worden. Een apart proces dat uitsluitend focust op het milieu is niet de dringende oplossing voor armoede en onrecht die ook de planeet beschermt stellen Oxfam en de internationale campag ...
REUTERS/Denis Balibouse
Opinie

Open brief van het ABVV aan het VBO

Op de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbiedsorganisatie (IAO) staan werkgevers en werknemers lijnrecht tegenover elkaar. Als reactie op de conclusie van een expertenonderzoek dat het stakingsrecht kan afgeleid worden uit een IAO-conventie, weigerden de werkgevers verder te onderhandelen over de lijst met schendingen van wernemersrecht ...
Brecht Goris
Opinie

De toekomst die wij willen

Precies veertig jaar geleden, in 1972, publiceerde de Club van Rome Grenzen aan de groei. Kort samengevat kwam de boodschap erop neer dat als we zo doorgaan met groeien en als landen als China onze levensstandaard overnemen, de natuurlijke hulpbronnen snel uitgeput zullen zijn en de industriële groei zal stilvallen; 2030 werd naar voor geschoven al ...
CC World Bank Photo Collection/Curt Carnemark
Opinie

Mondiale gezondheid begint bij jezelf

We leven in een tijdperk waarin global interconnectedness steeds centraler komt te staan. Dit heeft gevolgen voor de volksgezondheid wereldwijd. Gezondheid in bijvoorbeeld het Zuiden wordt in toenemende mate beïnvloedt door grensoverstijgende factoren en handelingen die buiten het beïnvloedingsterrein van de inwoners aldaar liggen. Zo kan de w ...

Pagina's