Nieuws

Mensenrechtencommissie zwijgt in alle talen over misbruiken

Nu de hele wereld de mensonwaardige foto’s van Iraakse krijgsgevangenen heeft gezien, lijkt het vreemd dat de Mensenrechtenrechtencommissie van de VN in april met een wijde boog om Irak heen liep. Het machtige orgaan krijgt eind deze maand een herkansing. Maar volgens insiders is de kans miniem dat er een resolutie komt die de Amerikaanse en Britse ...
Nieuws

VN diep verdeeld over homohuwelijk

Het homohuwelijk is op weg een nieuwe splijtzwam te worden binnen de Verenigde Naties. De Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), het Vaticaan en de meeste katholieke landen steigeren over de nieuwe regeling die sommige VN-werknemers voordelen toekent voor een partner van hetzelfde geslacht.
Nieuws

Kofi Annan wil meer vrouwelijke vredestichters

Aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag klinkt vanuit de Verenigde Naties een pleidooi om meer vrouwen te betrekken bij verzoeningsprocessen na conflicten. Volgens secretaris-generaal Kofi Annan kunnen vraagtekens worden gezet bij de legitimiteit van een vredesproces, als er geen vrouwen aan de onderhandelingstafel zitten.
Nieuws

Irak en Afghanistan lichtpunten in VS-mensenrechtenrapport

Het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken haalt Irak en Afghanistan als de twee voornaamste lichtpunten in een woensdag gepubliceerd rapport over de mensenrechten in de wereld. Volgens mensenrechtenactivisten toont het rapport daarmee maar een halve waarheid. Ze waarschuwen voor een toenemende hypocrisie in de Amerikaanse buitenlandse politiek waarb ...
Nieuws

'Parlementsleden leven gevaarlijk'

In sommige landen moeten volksvertegenwoordigers bestand zijn tegen meer dan scheldwoorden en de gebruikelijke politieke intriges. Parlementsleden met een grote mond lopen er gevaar in de cel te belanden of ontvoerd of vermoord te worden. Birma, Colombia en Eritrea zijn de grootste probleemlanden, verklaarde de Interparlementaire Unie (IPU) dinsdag ...
Nieuws

Internationale gemeenschap wil meer doen om genocide te voorkomen

Tijdens de internationale conferentie over genocide die afgelopen week in Stockholm werd gehouden, beloofden vijftig landen zich te zullen inzetten om in de toekomst volkerenmoord te voorkomen. In de slotverklaring ontbreekt een verwijzing naar de rol van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Die verwijzing werd onder druk van de Verenigde ...
Nieuws

Vrouwen en kinderen in Afrika steeds vaker slachtoffer van wreedheden – VN-rapport

Steeds vaker worden vrouwen en kinderen tijdens militaire conflicten in Afrika ontvoerd en vervolgens verkracht of gemarteld. Dat blijkt uit een VN-rapport. Het verscheen op dezelfde dag dat het Internationaal Strafhof in Den Haag bekendmaakte Oegandese rebellen te willen vervolgen voor oorlogsmisdaden tegen vrouwen en kinderen.
Nieuws

Klacht tegen Willekeurige arrestaties na 9/11

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) heeft bij de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Staten een klacht ingediend tegen de willekeurige arrestaties van moslims na de aanslagen van 11 september. 478 Arabieren en moslims werden zonder aanklacht opgepakt, vastgehouden en uiteindelijk gedeporteerd. Velen van ...
Nieuws

Technologietransfer struikelblok VN-gehandicaptenconventie

Bij het ontwerp van een VN-conventie over de rechten van mensen met een handicap is onenigheid ontstaan over de overdracht van technologie tussen Noord en Zuid. De ontwikkelingslanden verstaan onder “internationale samenwerking ook de overdracht van de allernieuwste technische snufjes die het leven van mensen met een handicap kunnen vergemakkelijke ...
Nieuws

China en India tellen meer ‘zware consumenten’ dan West-Europa

In China en India houden zo’n 362 miljoen mensen er een westerse levensstijl op na. De ontwikkelingslanden huisvesten nu bijna de helft van alle ‘zware’ consumenten. Dat is de opmerkelijke conclusie van het ‘State of the World Report’. De gerenommeerde onderzoeksinstelling Worldwatch Institute waarschuwt voor de ecologische en sociale gevolgen van ...
Nieuws

Toenemende ongelijkheid bedreigt veiligheid wereldwijd

De mensenrechten in het Zuiden worden ondermijnd door de toenemende mobiliteit van kapitaal, mensen, goederen en ideeën. Dat zegt de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) een omvattende analyse over 'Globalisering en mensenrechten' die gisteren werd voorgesteld op de internationale dag van de mensenrechten.
Nieuws

Anti-terrorismewetten bedreigen verdedigers van mensenrechten - VN

Regeringen over de hele wereld gebruiken nieuwe wetten inzake terrorismebestrijding om mensen met een afwijkende mening te criminaliseren en het recht af te schaffen om de overheid aansprakelijk te stellen voor wat er mis loopt. Dat zegt Hina Jilani, een speciale gezant van de Verenigde Naties, in een nieuw rapport. Het wordt haar niet in dank afge ...

Pagina's