Lectrr
Analyse

De deadline nadert

Om de ergste vormen van armoede tegen 2015 drastisch te verminderen of weg te werken, lanceerden de VN in 2000 de millenniumdoelstellingen. Vier jaar voor de deadline is er maar weinig reden tot feestvreugde.
CYMMIT
Analyse

Watertekorten bedreigen graanoogsten

In veel landen in de wereld dreigen watertekorten. Miljoenen boeren hebben irrigatiebronnen geboord om met hun productie aan de stijgende vraag naar voedsel te kunnen voldoen. Het gevolg is echter dat het grondwater daalt en bronnen in zo'n twintig landen dreigen droog te vallen.
Fernando Henrique
Analyse

"Politieke wil kan elk wereldprobleem oplossen"

In principe kan elk wereldprobleem – de honger in de wereld, de uitstoot van broeikasgassen of de gebrekkige energievoorziening voor 2,5 miljard mensen – opgelost worden als de politieke wil er is. Waarom gebeurt het dan niet?
Vredeseilanden
Analyse

Ontwikkelingshulp of ontwikkelingshandel?

Heeft het huwelijk tussen ontwikkeling en onderneming kans op slagen? Steeds vaker wordt het donormodel in ontwikkelingshulp vervangen door en inclusief businessmodel waarbij kleine boeren in het Zuiden zich verenigen in coöperaties die samenwerken met grote, westerse bedrijven zoals Walmart of Carrefour. Sommigen spreken van een win-winsituatie, a ...
Mauro Tosca
Analyse

Een uitweg uit de nieuwe voedselcrisis?

De voedselprijzen zijn de laatste maanden met rasse schreden gestegen en halen opnieuw hoge pieken. Wereldwijd zorgen die snel stijgende voedselprijzen dan ook voor steeds meer onrust. Vooral ontwikkelingslanden, waar de bevolking vaak 60 tot 80 procent van haar inkomen aan voedsel spendeert, komen in de problemen. Zijn er onvoldoende lessen ge ...
Analyse

Welke toekomst voor de ontwikkelingssamenwerking?

We staan voor een keerpunt in de ontwikkelingssamenwerking. Er is sprake van een drievoudige revolutie op het vlak van doelstellingen, actoren en instrumenten voor de besteding van de 170 miljard dollar die jaarlijks in de ‘hulpindustrie’ omgaat. Dat stelt experte Nemat Shafik in een nieuwe MO*paper.
Analyse

De vele facetten van armoede

Op Zambia, Zimbabwe en Congo na doen alle landen het in 2010 beter inzake menselijke ontwikkeling dan in 1970. Dat is een van de hoopvolle conclusies uit The Real Wealth of Nations, het Rapport over Menselijke Ontwikkeling 2010 van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP.
Brecht Goris
Analyse

Helen Clark over ontwikkeling en millenniumdoelstellingen

In de aanloop naar de wereldtop over de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) in New York op 20 september had MO* een exclusief gesprek met Helen Clark, hoofd van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP). ‘Als ik op werkbezoek ga in ontwikkelingslanden, wil ik niet rondgevoerd worden naar al die kleine projecten. Ik wil vooral kennismaken met zaken die verm ...
Analyse

Crisis torpedeert Millenniumdoelstellingen

Europese burgers zijn de voorbije maanden in alle toonaarden gewaarschuwd voor de besparingen die eraan komen. Want de economische crisis mag dan al langzaam wegebben, de sociale en budgettaire gevolgen ervan zijn nog bijlange niet ten volle gearriveerd. Hoe pijnlijk besparingen in de Europese Unie ook mogen zijn, ze zullen nooit dezelfde verplette ...
Analyse

De valkuil van de hulpdiscussie

De discussie over ontwikkelingshulp laaide de voorbije maanden hevig op. Ze dreigt de belangrijker aspecten van ontwikkelingssamenwerking aan het gezicht te onttrekken. Een val waar we niet in moeten trappen.
Analyse

Wereldbank spreekt van ontwikkelingsnoodtoestand

De economische crisis treft de ontwikkelingslanden en met name de armere bevolkingsgroepen heel hard, zegt economisch hoofdadviseur bij de Wereldbank Zia Qureshi in een gesprek met MO*.
 B. Yu wellington/UNEP
Analyse

Conflicten, honger en ziekten door gebrek aan water

Terwijl grote delen van Europa onverantwoord veel water uit de kraan laat stromen, hebben 1,1 miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater. In regio's waar er een gebrek aan drinkwater is, laaien bovendien steeds vaker conflicten op. Op het Wereldwaterforum bogen 20.000 deelnemers zich over de toekomst van de waterproblematiek.

Pagina's